Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 77 - 83 2018-04-25

Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması
Investigation of Prevalance of Foot Diseases in Sheep in Sivas Region

İbrahim YURDAKUL [1]

93 261

Sunulan bu araştırmada Sivas ili ve civarında ayak hastalıkları yönünden daha önceden belirlenen işletmelerdeki koyun sürülerinin barındıkları ağıl, barınak ve meralar; ağıl dönemi sonu ve mera dönemi sonu olmak üzere yılda iki kez kontrol edildi. İlkbahar ve sonbahar 2016 tarihleri arasında değişik yaş ve ağırlıkta toplam 6327 adet koyun ayak hastalıkları yönünden incelendi. Yapılan çalışma sonrasında hayvanların 1091 tanesinde (%17.24 ) ayak hastalığına rastlandı. Her iki dönemde ayak lezyonu belirlenen hayvanların ortalama %67.74’ü tırnak deformasyonu, %16.13’ü piyeten, %12.46’sı interdigital dermatit ve %3.67’si tüylüce olarak belirlendi. Lezyonların %62.88’inin ön ayaklarda, %37.12’sinin arka ayaklarda oluştuğu gözlendi. Çalışmada ayak lezyonları erkeklere oranla dişilerde daha yaygın tespit edildi. Sonuç olarak; yetiştiricilerin barınak koşulları, zemin yapısı, bakım, besleme ve tırnak bakımı konularında bilinçlendirilerek ayak hastalıklarının önüne geçileceği ve böylece hem bölge hem de ülke hayvancılığına katkı sağlanacağı kanaatine varılmıştır.

In this presented research, Sheep flocks in the Sivas city and around it were investigated in terms of foot diseases that predeterminent the barns where sheep were kept were checked twice a year, at the end of the pasture and at the end of the shelter period. Total 6327 sheeps that are different in consideration of age and weight are examined in terms of foot diseases between spring and autumn seasons in 2016. After the study, 1091 animals (%17.24) came down with foot disease. Approximately %67.74 of the animals that were diagnosed with foot lesion in each season became sick of nail deformation, %16,13 of them had piyeten, %12.46 of them had interdigital dermatitis and %3.67 of them had sinusitis interdigitalis. It was observed that while %62.88 of lesions occur in forelegs, the other %37.12 of lesions occur in hind legs. Foot lesions were seen to be more common in females than males. In conclusion, breeders should be informed about housing conditions, soil structure, caring, feeding and nail care in order to prevent foot diseases. Therefore, it is determined that animal breeding will contribute to both the region and the country.

  • 1. Sağlıyan A., Günay C., Koparır M., 2003. Elazığ bölgesinde koyunlarda görülen piyeten’in etyolojisinde çinko ve bakırın rolü. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9 (1-2), 11-16. 2. İzci C., Koç Y., Avki S., Kul S., 1994. Konya bölgesi koyunlarında görülen ekstremite ve ayak hastalıklarının klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 10 (1-2), 16-21. 3. Baran V., Yayla S., Kılıç E., Özaydın İ., Aksoy Ö., Ermutlu CŞ., 2015. The effects of pasture characteristics and seasonal differences on sheep foot diseases: A field study on the Kars and Iğdır regions. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21 (3): 377-382. 4. Gelasakis AI, Oikonomou G., Bicalho RC., Valergakis GE., Fthenakis GC., Arsenos G., 2013. Clinical characteristics of lameness and potential risk factors in intensive and semi-intensive dairy sheep flocks in Greece. J. Hellenıc Vet. Med. Soc, 64 (2): 123-130. 5. Stilwell G., 2016. Lameness in small ruminants-economical and welfare impact. Proceeding of AVA Annual Conference, Adelaide, 821-826. 6. Ermutlu CŞ., Kaya S., 2016. Koyun ve keçilerde ayak hastalıklarının üreme performansı üzerine etkisi. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics, 2 (1), 78-82. 7. Meliha İN., Sarıtaş ZK., 2014. Afyon bölgesi koyunlarında ayak hastalıkları prevalansının araştırılması. Kocatepe Vet. J, 7 (1 ): 17–25. 8. Avki S., Temizsoylu D., Yiğitaslan K., 2004. Burdur yöresi koyunlarında ayak hastalıklarının dağılımı ve çevresel faktörler yönünden değerlendirilmesi. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10 (1-2), 5-12. 9. Korkmaz H., Aslan L., 2008. Van ve yöresinde sığır ve koyunlarda görülen cerrahi hastalıkların değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (2) 37-42. 10. Kamiloğlu A., 2014. Çiftlik hayvanlarında ayak hastalıkları. 1. baskı. Medipres, Ankara. 11. Çeçen G., 2014. Ayak hastalıklarında uygulanan operasyonlar. Sığırlarda topallık ve ayak hastalıkları Sentez yayın ve dağıtım eğitim ve öğretim kurumları, 125-136, 1. baskı, Bursa, Türkiye. 12. Asheim LJ., Groneng GM., Hopp P., Nafstad O., Hegrenes A., Vatn S., 2015. Economic evaluatıon of an eradicatıon program of vırulent footrot ın Norwegıan sheep. Njf 25th Congress, Nordıc Vıew To Sustaınable Rural Development, 342-343. 13. Sağlıyan A., Günay C., Han MC., 2008. Comparison of the effects of oxytetracycline and penicillin-streptomycin in the treatment of footrot in sheep. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7 (8): 986-990. 14. Olechnowıcz J., Jaskowskı JM., 2011. Lameness in small ruminants. Medycyna Wet. 67 (11), 715-719. 15. Wani AH., Verma S., Sharma M., Wani SA., 2015. Infectious lameness among migratory sheep and goats, with particular focus on anaerobes. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz, 34 (3), 1-28. 16. Conington J., Nicoll L., Mitchell S., Bünger L., 2010. Characterization of white line degeneration in sheep and evidence for genetic influences on its occurrence. Vet Res Comm, 34: 481-489. 17. Alkan F., 1998. Konya bölgesindeki koyunlarda görülen piyeten’in etiyolojisinde çinko ve bakırın rolü. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, Türkiye. 18. Groneng GM., Vatn S., Kristoffersen AB., Nafstad O., Hopp P., 2015. The potential spread of severe footrot in Norway if no elimination programme had been initiated: a simulation model. Veterinary Research, 46:10. 19. İzci C., 1989. Sığır ayak hastalıkları. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Konya, Türkiye. 20. Uğurlu S., 1991. Koyunlarda sinus interdigitalislerin ışık mikroskobik yapısı üzerine incelemeler. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 17 (1), 1-7. 21. Aytuğ CN., Alaçam E., Özkoç Ü., Yalçın BC., Türker H., Gökçen H., 1990. Koyun-keçi hastalıkları ve yetiştiriciliği. Tüm Vet hayvancılık hizmetleri yayını, no: 2, teknografik matbaası, İstanbul, Türkiye. 22. Yücel R., Özsoy S., 1999. Evcil hayvanlarda ayak hastalıkları. 143-144, Teknik yayınevi, İstanbul, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İbrahim YURDAKUL
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunivbd305904, journal = {Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi}, issn = {1306-6137}, eissn = {2147-9615}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {77 - 83}, doi = {10.17094/ataunivbd.305904}, title = {Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması}, key = {cite}, author = {YURDAKUL, İbrahim} }
APA YURDAKUL, İ . (2018). Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 13 (1), 77-83. DOI: 10.17094/ataunivbd.305904
MLA YURDAKUL, İ . "Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması". Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13 (2018): 77-83 <http://dergipark.gov.tr/ataunivbd/issue/36723/305904>
Chicago YURDAKUL, İ . "Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması". Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13 (2018): 77-83
RIS TY - JOUR T1 - Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması AU - İbrahim YURDAKUL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17094/ataunivbd.305904 DO - 10.17094/ataunivbd.305904 T2 - Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 83 VL - 13 IS - 1 SN - 1306-6137-2147-9615 M3 - doi: 10.17094/ataunivbd.305904 UR - http://dx.doi.org/10.17094/ataunivbd.305904 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması %A İbrahim YURDAKUL %T Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi %P 1306-6137-2147-9615 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17094/ataunivbd.305904 %U 10.17094/ataunivbd.305904
ISNAD YURDAKUL, İbrahim . "Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması". Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13 / 1 (Nisan 2018): 77-83. http://dx.doi.org/10.17094/ataunivbd.305904