Başeditör
Ad: Prof. Dr. Göksel TOZLU
E-posta: gtozlu@atauni.edu.tr
Telefon: +90442 231 26 09
Adres:

Atatürk Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü 

25240 ERZURUM