Yıl 2018, Cilt 49, Sayı 1, Sayfalar 79 - 86 2018-01-01

Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi
Edible Films-Coatings and The Use in Aquaculture

Fatih KORKMAZ [1]

203 538

Su ürünleri, sucul yaşam alanından çıkarıldıktan sonra depolama, taşıma vb. süreçlerde biyokimyasal değişikliklerin ve mikrobiyal bozulmaların sıklıkla görüldüğü çabuk bozulan gıdalar sınıfında yer almaktadır. Diğer gıdalarda olduğu gibi su ürünlerinde de bakteriyel, enzimatik ve kimyasal bozulma sürelerinin uzatılması için çeşitli ambalajlama ve muhafaza yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan bu yöntemler içerisinde en güncel uygulamalardan birisi olan yenilebilir film ve kaplamalar; gıdaları korumanın yanı sıra raf ömrünün uzatılması adına, gıdaların yüzeyinde oluşturulan sürekli-ince tabakalı, gıdayla birlikte tüketilebilen (yenilebilen), doğal hammaddelerden elde edilen ürünlerdir. Yenilebilir filmler ve kaplamalar optimum şekilde hazırlandığında (üretildiğinde) klasik (plastik) bir ambalajın sahip olabileceği bütün özellikleri yerine getirebileceği bir çok araştırmada bildirilmektedir. Yenilebilir film ve kaplamalar uygulanmış gıdalarda (özellikle et ürünlerinde), yağ oksidasyonunun azalması veya engellenmesi, suya ek olarak vitaminlerin, kararma tepkimelerini durduran iyonların, aroma bileşiklerinin ve pigmentlerin ürünlerin içerisinde kalması gibi avantajlar, son dönemlerde bu filmleri oldukça popüler hale getirmiştir. Diğer bir açıdan yenilebilir film ve kaplamalar, plastik ambalajların aksine kanserojen etki riskini azaltmasının yanı sıra geri dönüşüm kolaylığıyla atık sorununu da ortadan kaldırmaktadır. Polisakkaritler, proteinler ve lipitler; yenilebilir filmlerin ve kaplamaların hazırlanmasında genel olarak kullanılan ham maddelerdir. Bu komponentlerin farklı avantaj ve dezavantajları nedeniyle bunlardan bir ya da birkaçı birlikte kullanılarak çeşitli karışımlar ve kompozit filmler oluşturulmaktadır. Bu şekilde film ve kaplamaların gaz, nem-buhar geçirgenlik ve yapışma vb. özellikleri geliştirilmektedir. Bu derleme, öncelikle su ürünlerinde genel olarak kullanılan yenilebilir film ve kaplamalar hakkında genel bilgi vermek amacıyla bu uygulamaların su ürünleri üzerindeki etkin rollerinin araştırılması adına temel bilgiler içeren güncel çalışmalara başvurularak hazırlanmıştır. 

After the aquatic products have been removed from the aquatic habitat, in the process, it is located in the class of fast-breaking food biochemical changes and microbial deterioration are frequently observed. Various packaging and preservation methods are widely used to extend bacterial, enzymatic and chemical degradation times in aquatic products as well as in other foods. Among these methods, edible films and coatings, which are one of the most recent applications, in addition to sheltering shelf life, shelf life is a product of natural raw materials that can be consumed with renewable (renewable) food with a continuous thin layer formed on the surface of foods. Edible films and coatings are reported in a number of investigations where a plastic (plastic) package can fulfill all the characteristics that it has when it is optimally prepared (as produced). Advantages such as the reduction or inhibition of oil oxidation in edible films and coatings applied (especially in meat products), the addition of vitamins in water, the retention of ions, aroma compounds and pigments in products that stop darkening reactions have recently made these films very popular. In other respects, edible films and coatings, in contrast to plastic packaging, reduce the risk of carcinogenic effects, as well as case of the recycling and elimination of waste problems. Polysaccharides, proteins and lipids; raw materials commonly used in the preparation of edible films and coatings. Due to the different advantages and disadvantages of these components, one or more of them are used together to form various mixtures and composite films. In this way, the film and the coatings have gas, moisture-vapor permeability and adhesion etc. features are being developed. This review is based on a survey of current work that includes basic information on the investigation of the effective role of these applications on aquaculture in order to give general information about edible films and coatings that are commonly used in aquaculture.

 • Ahmad, M., Benjakul, S., Sumpavapol, P., Nirmal, N. P., 2012. Quality Changes of Sea Bass Slices Wrapped with Gelatin Film Incorporated with Lemongrass Essential Oil, Int J Food Microbiol, 155(3): 171-178.
 • Akçay, S., 2012. Antimikrobiyal Madde İçeren Yenilebilir Filmlerin Dumanlanmış Balığın Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Alak, G., Aras Hisar, S., Hisar, O., Kaban, G., Kaya, M., 2010. Microbiological and chemical properties of bonito fish (Sarda sarda) fillets packaged with chitosan film, modified atmosphere and vacuum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16 (Suppl-A): 73-80. Antoniewski, M. N., Barringer, S. A., Knipe, C. L., Zerby, H. N., 2007. Effect of A Gelatin Coating on The Shelf Life of Fresh Meat, J Food Sci, 72(6): 382-387. Ariaii, P., Tavakolipour, H., Rezai, M., Elhami, R. A., 2014. Properties and Antimicrobial Activity of Edible Methylcellulose Based Film Incorporated with Pimpinella Affinis Oil. European Journal of Experimental Biology, 4(1); 670-676.
 • Can, Ö. P., Çoban, Ö. E., 2012. Vakum Paketlemenin ve Zein ile Kaplamanın Balık Filetolarının Kalite Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Biyoloji Bilim Araş Der, 5(1); 87-91.
 • Can, Ö. P., Patır, B. 2012. Kitosan kaplamanın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) filetolarının raf ömrü üzerine etkisi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 42(4):148-154.
 • Choulitoudi, E. Ganiari, S. Tsironi, T. Ntzimani, A. Tsimogiannis, D. Taoukis, P. Oreopoulo, V., 2017. Edible coating enriched with rosemary extracts to enhance oxidative and microbial stability of smoked eel fillets. Food Packaging and Shelf Life. 2017-12,107-103.
 • Cuq, B., Gontard, N., Cuq, J.L., Guilbert, S., 1997. Selected Functional Properties of Fish Myofibrillar Protein-Based Films As Affected By Hydrophilic Plasticizers. J Agric Food Chem, 45; 622-626
 • Datta, S., Janes, M.E., Xue, Q.G., and La Peyre, J.F. 2008. Control of Listeria monocytogenes and Salmonella annatum on the surface of smoked salmon coated with calcium alginate coating containing oyster lysozyme and nisin. Journal of Food Science 73(2): 67-71.
 • Dhanapal, A., Sasikala, P., Rajamani, L., Kavitha V., Yazhini. G., Banu, M.S., 2012. Edible films from polysaccharides. Food Science and Quality Management 3: 1-10. Dursun, S., ve Erkan, N., 2009. Yenilebilir protein filmler ve su ürünlerinde kullanımı. Journal of Fisheries Science 3(4): 352-373.
 • Dursun, O. S., 2012. Dumanlanmış Balıkların Kalite ve Raf Ömrü Üzerine Yenilebilir Protein Film Kaplamanın Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul. Debeaufort, F., Gallo, J.A.Q., Voilley, A., 1998. Edible films and coatings: tomorrow’s packagings: a review. Critical Reviewers in Food Science 38(4): 299-313.
 • Fan, W., Sun, J., Chen, Y., Qiu, J., Zhang, Y. And Chi, Y., 2009. Effects of chitosan coating on quality and shelf life of silver carp during frozen storage. Food Chemistry 115(1): 66 – 70.
 • Farayde, M., Fakhouri, D. C., Yamashita, F., Martelli, S. M., Jesus, R. C. Alganer, K., Collares-Queiroz, F. P., Innocentini-Mei, L. H., 2013. Comparative Study of Processing Methods For Starch/Gelatinfilms. Carbohydrate Polymers, 95(2); 681–689.
 • Gennadios, A., Welder, C.L., 1990. Food Technology, 44(10), 63-69.
 • Gennadios, A., Welder, C.L., 1991. Cereal Foods World 36, 1004-1009.
 • Gennadios, A., Hanna, M., 1996. Application of Edible Coatings on Meats, Poultry and sea foods, Lebensm-Wiss. U.-Technol, 30; 337–350.
 • Gontard, N., Guilbert, S., 1996. Bio Packaging Technology and Properties of Edible And/Or Biodegradable Material of Agricultural Origin. In Food Packaging And Preservations. Blackie Academic And Professional, 159-181.
 • Işık, H., Dağhan, Ş., Gökmen, S., 2013. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Yenilebilir Kaplamalar Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 26-35.
 • Jahani, S., Kavoosi, G., Shakiba, A., 2014. Chemical and Biological Properties of Trachy spermumammien capsulated in Gelatin Nanofilms. International Journal Infect, 1(1); E18420.
 • Jeon, Y. I., Kamil, J.Y.V.A., Shahidi, F., 2002. Chitosan As an Edible Invisible Film for Quality Preservation of Herring and Atlantic Cod, J Agric Food Chem, 20; 5167-5178.
 • Jiang, M., Liu, S., Wang, Y., 2010. Effects of Antimicrobial Coating from Catfish Skin Gelatin on Quality and Shelf Life of Fresh White Shrimp (Penaeus vannamei), J Food Sci, 76(3); M204-M209.
 • Joukia, M., Mortazavia, S., Tabatabaei, Y. F., Koochekia, A., Khazaei, N., 2014. Use of Quince Seed Mucilage Edible Films Containing Natural Preservatives Toenhancephysico-Chemical Quality of Rainbow Trout Fillets During Cold Storage. Food Science and Human Wellness, 3; 65–72.
 • Kester, J., Fennema, O., 1986. Edible Films and Coatings, Food Technology, 40(12); 47–59.
 • Krochta, J. M., Baldwin, E. A., Nisperos-Carriedo, M. O., 1997. Edible Coatings and Films To Improve Food Quality. Technomic Publ. Co. Lancaster, Pa. Krochta, J. M., Mulder-Johnston, C. D., 1997. Edible and biodegradable polymer films: Challenges and Opportunities, Food Technology, 51 (2). 61-74.
 • Krochta, J.M., 2002. Proteins as raw materials for films and coatings: definitions, current status, and opportunities. In: Gennadios, A., editor). Protein-based films and coatings. Boca Raton, FL, USA: CRC Press. p. 1-41.
 • Meenatchisundaram, S., 2016. Effect of Spice-Incorporated Starch Edible Film Wrapping on Shelf Life of White Shrimps Stored at Different Temperatures. J Sci Food Agric. 96 (12), 4268-4275. 2016 Feb 26.
 • Mohan, C. O., Ravishankar, C. N., Latitha, K. V., Srinivasa Gopal, T. K., 2012. Effect of Chitosan Edible Coating on The Quality of Double Filleted Indian Oil Sardine (Sardinella longiceps) During Chilled Storage. Food Hydrocolloids, 26 (1); 161-174.
 • Morillon, V., Debeaufort, F., Blond, G., Capelle, M., Voilley, A., 2002. Factors Affecting The Moisture Permeability of Lipid-Based Edible Films. Food Science Nutrient. 42(1); 67–89.
 • Motalebi A.A., Hasanzati Rostami A., Khanipour A.A., Soltani, M., 2010. Impacts of whey protein edible coating on chemical and microbial factors of gutted kilka during frozen storage. Iranian Journal of Fisheries Sciences 9(2): 255-264.
 • Ojagh, M., Nuñez-Flores, R., López-Caballero, M. E., Montero, M. C., Gómez- Guıllén, M. P., 2011. Lessening of High-Pressure-Induced Changes in Atlantic Salmon Muscle By The Combined Use of A Fish Gelatin–Lignin Film. Food Chemistry, 125; 595–606.
 • Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., Hosseini, S. M. H., 2010. Effect of Chitosan Coatings Enriched with Cinnamon Oil on The Quality of Refrigerated Rainbow Trout, Food Chem, 120; 193-198.
 • Ouattara, B., Sabato, S.F., Lacroix, M., 2001, Combined effect of antimicrobial coating and gamma ırradiation on shelf life extension of precooked shrimp (Penaeus spp.). International Journal of Food Microbiology 68(1-2): 1-9.
 • Park, S.I., Marsh, K.S., Dawson, P., 2010. Application of chitosan-incorporated LDPE film to sliced fresh red meats for shelf life extension. Meat Science 85(3): 493-499.
 • Polat, H., 2007. İşlenmiş Et Ürünlerinde Yenilebilir Filmlerin ve Kaplamaların Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Afyon.
 • Pyrgotou, N., Giatrakou, V., Ntzimani, A., Savvaidis, I.N., 2010. Quality Assessment of Salted, Modified Atmosphere Packaged Rainbow Trout Under Treatment with Oregano Essential Oil. Journal Of Food Science. 75(7); M406-11.
 • Raeisi, M., Tajik, H., Aliakbarlu, J., Valipour, S., 2014. Effect of Carboxymethyl Cellulose Edible Coating Containing Zataria multiflora Essential Oil and Grape Seed Extract on Chemical Attributes of Rainbow Trout Meat. Veterinary Research Forum, 5(2); 89-93.
 • Robertson, G.L., 2013. Food Packaging: Principle and Practice. Third Edition, CRC Press, Boca Raton, 703p.
 • Rollini, M. Nielsen, T. Musatti, A. Limbo, S. Piergiovanni, L. Munoz, P.H., Gavara, R., 2016. Antimicrobial Performance of Two Different Packaging Materials on the Microbiological Quality of Fresh Salmon. Coatings, 2016, 6, 6.
 • Sallam, K.I., Ishioroshi, M., Samejima, K., 2004. Antioxidant and antimicrobial effects of garlic in chicken sausages. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie 37(8): 849-855.
 • Sathivel, S., 2005. Chitosan and protein coatings affect yield, moisture loss, and lipid oxidation of pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) fillets during frozen storage. Journal of Food Science 70(8): 455-459.
 • Shatalov, I., Shatalova, A., Shleikin, A., 2014. Development of Edible Packaging Material Based on Protein Film. Foodbalt, 298-301. Song, Y., Liu, L., Shen, H., You, J., Luo, Y., 2011. Effect of sodium alginate-based edible coating containing different anti-oxidants on quality and shelf life of refrigerated bream (Megalobrama amblycephala). Food Control 22(3-4): 608-615.
 • Stuchell, I., Krochta, J., 1995. Edible Coatings on Frozen King Salmon: Effect of Whey Protein Isolates and Acetylated Monoglycerides on Moisture Loss and Lipid Oxidation. Journal Of Food Science, 60; 28–31.
 • Tammineni, N., Ünlü, G., Min S.C., 2013. Development of antimicrobial potato peel wastebased edible films with oregano essential oil to inhibit Listeria monocytogenes on cold-smoked salmon. International Journal of Food Science and Technology 48(1): 211-214.
 • Utami, R., Nurhartadi, E., Putra, A., Setiawan, A., 2014. The Effect of Cassava Starch-Based Edible Coating Enriched with Kaempferia Rotunda and Curcuma Xanthorrhiza essential Oil on Refrigerated Patin Fillets Quality. International Food Research Journal, 21; 413- 419.
 • Yıldız, P. O., 2017. Effect of Chitosan Coatings Enriched with Cinnamon Oil on Proximate Composition of Rainbow Trout Fillets. American Institute of Physics. 1833, 020070.
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi Ocak
Dergi Bölümü DERLEMELER
Yazarlar

Orcid: FK
Yazar: Fatih KORKMAZ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { ataunizfd333596, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {49}, pages = {79 - 86}, doi = {10.17097/ataunizfd.333596}, title = {Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Fatih} }
APA KORKMAZ, F . (2018). Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (1), 79-86. DOI: 10.17097/ataunizfd.333596
MLA KORKMAZ, F . "Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (2018): 79-86 <http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/333596>
Chicago KORKMAZ, F . "Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (2018): 79-86
RIS TY - JOUR T1 - Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi AU - Fatih KORKMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17097/ataunizfd.333596 DO - 10.17097/ataunizfd.333596 T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 86 VL - 49 IS - 1 SN - 1300-9036- M3 - doi: 10.17097/ataunizfd.333596 UR - http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.333596 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi %A Fatih KORKMAZ %T Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036- %V 49 %N 1 %R doi: 10.17097/ataunizfd.333596 %U 10.17097/ataunizfd.333596
ISNAD KORKMAZ, Fatih . "Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 / 1 (Ocak 2018): 79-86. http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.333596