Yıl 2018, Cilt 49, Sayı 1, Sayfalar 45 - 51 2018-01-01

Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği
RAP-MASSCOTE Aproach of Modernizing Operatıon-Maintanence and Management of Irrigation Schemes: A Case Study of Kahramanmaraş Left Bank Irrigation Scheme

Fırat ARSLAN [1] , Hasan DEĞİRMENCİ [2]

217 357

İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı gün geçtikte önemini arttırmaktadır. Türkiye’de su kaynaklarının yaklaşık %70’inin tarımda kullanıldığı göz önünde alındığında sulama şebekelerinin izleme ve değerlendirme çalışmalarının gereği ortaya çıkar. Bu çalışmada, Türkiye’de Kahramanmaraş ilinde bulunan Kartalkaya Sol Sahil Sulama Şebekesi RAP-MASSCOTE (Hızlı ön değerlendirme prosedürü-Kanal işletim tekniklerinde sistem ve hizmetin haritalanması) yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Çiftçilerin görüşlerini almak amacıyla bir anket çalışması da yapılmıştır. Sonuç olarak sulama şebekelerinin başarısını etkileyen unsurların dışsal göstergeler ile değerlendirilmesinin yanında içsel göstergelerin de göz önünde bulundurulması gerektiği tespit edilmiştir. Sulama hizmetinin memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan anket çalışmasından olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

The sustainable use of water resources due to climate change and global warming has become increasingly important issue. Considering that we use about 70% of the water resources in Turkey is used in agriculture, the assessment of the irrigation networks has a big precaution. In this study, the Kartalkaya Left Bank Irrigation Scheme in Kahramanmaraş province in Turkey was evaluated by RAP-MASSCOTE (Rapid Appraisal Procedure- Mapping System and Services for Canal Operation Techniques) approach. A survey was conducted to get the views of the farmers. As a result, it has been pointed out that factors affecting the success of irrigation networks should be assessed with external indicators as well as internal indicators. In addition, in order to measure the satisfaction of the given irrigation service, positive results were obtained in the survey conducted with the farmers.

RAP, MASSCOTE, irrigation performance, external indicators, internal indicators 

 • Abdullah, M. Y., Soom, M. A. M., Abdullah, S. 2007. A Case Study for Tanjung Karang Rice Irrigation Scheme Malaysia. Aplication of MASSCOTE Aproach on Modernization of Irrigation System. http://www.rid.go.th/thaicid/_6_activity/Technical-Session/SubTheme1/1.06-M_Yazid_A-M_Amin_MS-S_Abdullah.pdf Son erişim: 13.07.2016
 • Beyribey, M. 1997. Devlet Sulama Şebekelerinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1480, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler. 813. Ankara
 • Borgia, C., García-Bolaños, M., Li, T., Gómez-Macpherson, H., Comas, J., Connor, D., Mateos, L. 2013. Benchmarking for Performance Assessment of Small and Large Irrigation Schemes Along the Senegal Valley in Mauritania.Agricultural Water Management, 121, 19-26.
 • Burt, C. M., Styles, S. W. 1998. Modern Water Control and Management Practices in Irrigation: Impact on Performance. Report No. R 98-001. Burt, C. 2001. Rapid Appraisal Process (RAP) and Benchmarking: Explanation and Tools. Water Control. http://www.watercontrol.org/tools/rap-eng-2002 , Son erişim tarihi: 18 Ağustos 2014.
 • Clemmens, A. J., Molden, D. J. 2007. Water Uses and Productivity of Irrigation Systems. Irrigation Science, 25(3), 247-261. Çakmak, B. 2002. Ceylanpınar İkicırcıp Sulama Birliği’nde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1-2, s.1-9, Şanlıurfa.
 • Değirmenci, H. 2001. Devredilen sulama şebekelerinin karşılaştırma göstergeleri ile değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,15, 31-41. Değirmenci, H. 2004. Kahramanmaraş Bölgesinde Bazı Sulama Şebekelerinin Karşılaştırma Göstergeleri ile Değerlendirilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 104-110.
 • Değirmenci, H. 1997. Sulama Yönteminde İzleme ve Değerlendirmenin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2s, Bursa.
 • DSİ. 2015a. DSİ 2015 Yılı Faaliyet Raporu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. http://www.dsi.gov.tr/docs/stratejik-plan/dsi-2015-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=2#page=71 Son erişim: 07.08.2016
 • DSİ. 2015b. Mahsul Sayım Sonuçları, İzleme ve Değerlendirme Raporu, Faaliyet Raporu, Planlı Su Dağıtım Raporları. DSİ 20. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şubesi. Kahramanmaraş.
 • FAO, 2009. Masscote Aplications in Upper Krishna Project-KJBNL. Modernization Strategy for Irrigation Management. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2009.
 • ITRC. 2016. Rapid Appraisal Process (RAP) and Benchmarking BLANK.xls (EXCEL Document). Rapid Aprasial Process. Irrigation Training and Research Center. http://www.itrc.org/reports/rap041803.htm Son erişim: 21.07.2016
 • Konukcu, M., Şener, A. Y. F. 2007. Evaluation of Hayrabolu irrigation scheme in Turkey using comparetive performance indicators. JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 43-54.
 • Miran, B., 2003. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN975-9308800 Bornova İzmir. s. 324. Molden, D. J., Sakthivadivel, R., Christopher, J. Perry, C. J. de Fraiture, C. 1998. Indicators for Comparing Performance of Irrigated Agricultural Systems. Research Report 20, IWMI Publications, Colombo, Sri Lanka.
 • Murray-Rust, D. H., Svendsen, M. 2001. Performance of Locally Managed Irrigation in Turkey: Gediz Case Study. Irrigation and Drainage Systems, 15(4), 373-388. Nalbantoğlu, G. 2006. Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 42s, Ankara.
 • Nalbantoğlu, G., Çakmak, B. 2007. Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 13: 213-223.
 • Renault, D., Facon, T., Wahaj, R. 2007. Modernizing Irrigation Management – the MASSCOTE Approach. FAO Irrigation and Dranage Paper 63, 238. Sönmezyıldız, E., Çakmak, B. 2013. Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 33-40.
 • Tanrıverdi, Ç.,Degirmenci, H. ve Sesveren, S. 2011. Assessment of Irrigation Schemes in Turkey Based on Management Types. African Journal Of Biotechnology Vol. 10(11): 1997-2004.
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi Ocak
Dergi Bölümü ARAŞTIRMALAR
Yazarlar

Yazar: Fırat ARSLAN
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan DEĞİRMENCİ
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunizfd339690, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {49}, pages = {45 - 51}, doi = {10.17097/ataunizfd.339690}, title = {Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği}, key = {cite}, author = {DEĞİRMENCİ, Hasan and ARSLAN, Fırat} }
APA ARSLAN, F , DEĞİRMENCİ, H . (2018). Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (1), 45-51. DOI: 10.17097/ataunizfd.339690
MLA ARSLAN, F , DEĞİRMENCİ, H . "Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (2018): 45-51 <http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/339690>
Chicago ARSLAN, F , DEĞİRMENCİ, H . "Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (2018): 45-51
RIS TY - JOUR T1 - Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği AU - Fırat ARSLAN , Hasan DEĞİRMENCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17097/ataunizfd.339690 DO - 10.17097/ataunizfd.339690 T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 51 VL - 49 IS - 1 SN - 1300-9036- M3 - doi: 10.17097/ataunizfd.339690 UR - http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.339690 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği %A Fırat ARSLAN , Hasan DEĞİRMENCİ %T Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036- %V 49 %N 1 %R doi: 10.17097/ataunizfd.339690 %U 10.17097/ataunizfd.339690
ISNAD ARSLAN, Fırat , DEĞİRMENCİ, Hasan . "Sulama Şebekelerinin İşletme-Bakım Ve Yönetim Modernizasyonunda RAP-MASSCOTE Yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama Şebekesi Örneği". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 / 1 (Ocak 2018): 45-51. http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.339690