Genel Yayın İlkeleri

Genel Yayın İlkeleri

1.   Ziraat Fakültesi Dergisinde tarım alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme, kısa makale, teknik not ve editöre mektup) yayınlanır. Dergi yılda iki sayı olarak yayınlanır ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilir. Makale(ler) daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış olmalıdır. Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmayan veya dergi amacına uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

2.   Ziraat Fakültesi Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, Microsoft Word 6.0 veya daha ileri versiyonlarda, Times New Roman yazı karakterinde, sayfanın tek yüzüne, 2 satır aralığında ve 12 punto ile A4 kağıda, üstten 4 cm, alttan, sağdan ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalı ve tercihen 16 sayfayı geçmemelidir. Sunulan makalenin sağ alt köşesine sayfa numarası, başlıktan itibaren de satır numarası verilmelidir.

        3.    Yayınlatmak için sunulan makaleler elektronik ortamda kabul edilir ve tüm yayın aşamaları elektronik ortamda takip edilir.

        4.   Basım ücreti; makalenin müracaatını takiben derginin TC Vakıf Bank Atatürk Üniversitesi Bağlı Şubesindeki IBAN:                                         TR780001500158007287616201  nolu hesabına yatırılır ve Yayın Koordinatörlüğüne bilgi verilir.  Basım ücreti 16 sayfaya kadar               100 TL, bunu geçen her sayfa için ilave 10 TL’dir. Renkli sayfaların ücreti ilave olarak belirlenir.

       5.   Makaleler değerlendirilmek üzere konu ile ilgili en az iki danışmana gönderilir. Makalelerin yayına kabulü, danışman görüşleri                  doğrultusunda, Yayın Kurulunca karara bağlanır.  Yayına kabul edilen makaleler danışmanlardan gelen öneriler doğrultusunda                düzeltilmek üzere tekrar sorumlu yazara iletilir. Öneriler doğrultusunda düzeltilen makale ile birlikte bütün yazarlar tarafından                     imzalanan telif hakkı devir formu elektronik ortamda yazışma adresine gönderilir. Telif Hakkı Devir Formunun orijinali Yayın                         Koordinatörlüğümüze posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

     6.   Makaleler basımdan önce, son kontrol için sorumlu yazara gönderilir. Makalelerle ilgili şekil dışı sorumluluklar yazara aittir.

           Makalelerin işlem süresi en fazla 3 (üç) aydır. Yayınlanan makaleler sorumlu yazarın e-mail adresine PDF olarak gönderilir. Ayrı                basım ve telif ücreti verilmez, yayınlanmayan makaleler iade edilmez.