Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/


Academic Journal of History and Idea


 Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, May, August and October. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.

    International, Peer-Reviewed E-Journal, Published in December, May, August and October 

                         

    Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Polonya Ulusal Veri Tabanı'na (Pol- Index) eklenmiştir. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü arasında yayın ve İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır. Академическая история и мысль

Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном форматепод редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-го года наше изданиебудет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью являетсявнести вкладв научные исследованияв области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции и мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие всферу социальных и гуманитарных наук.

Международный электронный журнал под редакцией научного совета выходит в декабре, мае, августе и октябреYayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mayıs, Ağustos ve Ekim sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır

    

 

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/
Kapak Resmi

14.361

72.682


Academic Journal of History and Idea


 Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, May, August and October. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.

    International, Peer-Reviewed E-Journal, Published in December, May, August and October 

                         

    Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Polonya Ulusal Veri Tabanı'na (Pol- Index) eklenmiştir. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü arasında yayın ve İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır. Академическая история и мысль

Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном форматепод редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-го года наше изданиебудет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью являетсявнести вкладв научные исследованияв области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции и мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие всферу социальных и гуманитарных наук.

Международный электронный журнал под редакцией научного совета выходит в декабре, мае, августе и октябреYayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mayıs, Ağustos ve Ekim sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır

    

 

Cilt 5 - Sayı 16 - Ağu 2018
 1. Modern Dilbilim Terimlerinin Rusça Karşılıkları
  Sayfalar 1 - 35
  Kamil Veli Nerimanoğlu, İrina Günay, Gencer Gençoğlu, Asude Özcan
 2. Iğdır Halkevi ve Faaliyetleri
  Sayfalar 36 - 51
  Bilal Tunç
 3. Azerbaycan Okullarında Tarih Egitimi: Sovyet İdeolojisinden Vazgeçiş ve Otoriter Yöntemlerin Sürdürülmesi
  Sayfalar 52 - 63
  Anar Eyyubov
 4. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Mirâtü’l Avâlim İsimli Eseri
  Sayfalar 64 - 114
  Süleyman Lokmacı
 5. Bulgaristan’da Rekabet Eden Tarih Yazımlarının Mekansal Görünümleri
  Sayfalar 115 - 136
  Vildane Özkan
 6. 18. Yüzyılın Ortalarında Osmanlı Taşrasında Görülen Kanunsuzluklar ve Şikâyetler:İznik, Yalakabad ve Görele Kazaları Örnekleri
  Sayfalar 137 - 151
  Mustafa Kaya
 7. Başarısız Bir Pan-Milliyetçilik Girişimi: Birleşik Arap Cumhuriyeti
  Sayfalar 152 - 174
  Kenan Şahin, Çağla Mavruk Cavlak
 8. Geçmişten Günümüze Münâfıkların Değişmeyen Karakteri (Kur’ân-ı Kerîm’deki Nitelikler)
  Sayfalar 175 - 204
  İbrahim Halil Erdoğan
 9. Altın Orda Devleti’nin İslamlaşmasında Bilinmeyen Bir Şahsiyet: Ebu Bekir Kalender Aksarayi ve “Kalendername” Adlı Eseri
  Sayfalar 205 - 219
  Telli Korkmaz
 10. 1970-ci İllərin Sovet Tarixşünaslığında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə Münasibət
  Sayfalar 220 - 242
  Ruhengiz Kerimli
 11. Kuruluş Devri Osmanlı Diplomasisi ve Nitelikleri* (1299-1451)
  Sayfalar 243 - 267
  Ayşe Çekiç
 12. Varlığın Ötesi: Heidegger’in Platon’u
  Sayfalar 268 - 300
  Senem Kurtar
 13. I. Dareios’un İskit Seferinin Nedenleri Üzerine
  Sayfalar 301 - 316
  Serap Özkan Kılıç
 14. Arslan Argun İsyanına Farklı Bir Bakış
  Sayfalar 317 - 328
  Arslan Durdu
 15. Yedinci Dönem TBMM’de Dokunulmazlık Tezkereleri (1943-1946)
  Sayfalar 329 - 347
  Mehmet Serkan Şahin
 16. Kutup Şahi Hanedanlığı’nın Başkenti Golkonda’da Fars Dili Ve Edebiyatı
  Sayfalar 348 - 361
  Berna Karagözoğlu
 17. Müslüman Türk Devletinin Tek Kadın Sultanı “Belkîs-i Cihan Raziye Begüm”
  Sayfalar 362 - 377
  H. Hilal Şahin
 18. Mahatma Gandhi ve Sessiz Direnişi
  Sayfalar 378 - 393
  Esra Gümrükçüoğlu
Makale Gönder