Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/Aralık 2018 Kış Dönemi 5. Cilt  17. Sayı dahil olmak üzere  makalelerimizde  kaynakça bölümünden  önce İngilizce genişletilmiş bir özetin de yer alması Yayın kurulu tarafından  gerekli görülmüştür.Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi kısa süre içerisinde ''Yazarlara rehber'' bölümüne eklenecektir. 

                    


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi  Türkçe, Rusça, Farsça ve Bulgarca makalelerin yer aldığı  Temmuz 5. yıl  özel ve Ağustos sayılarıyla yayına hazırlanmaktadır. 

Varşova Üniversitesinden ünlü Türkolog Prof. Dr. Danuta Chemielowska, dergimiz Danışma ve Yayın kuruluna katılmıştır.

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü arasında ortak ilmi çalışmalara dair protokol imzalanmıştır. My Honourable Sir,


We greet you respectfully. Our journal which take place on databases of a lot of International Indices, in particular to ISI which is field index, and of many respectable scientific institutions from Germany to Russia is going to publish its ''Fifth Anniversary Speacial Issue'' on July on the occasion of its fifth anniversary. 

You can deliver your manuscripts which will take place in all fields of social sciences to our journal, published in three abstracts as Turkish, English and Russian, until the 5th of July, 2018, by editing them in the context of our writing rules.

P.S.: Translation into Russian of requesting authors’ abstracts will be made by us.

We greet you respectfully and wish success for your works and studies. Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi/ Academic Journal of History and Idea,  Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir.Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, uluslararası birçok Veritabanı ve İndex’de yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde de yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır

    
    Academic Journal of History and İdea, social sciences and scientific studies and aims to contribute to the literature on history. Academic Journal of History and İdea, It is a fairly rigorous periodical which is open to interdisciplinary approaches aimed at bringing together the research, examination and evaluations carried out in the field of History and Social Sciences.

*Международное редакционное издание выпускающееся в декабре, мая и августе 
*Aralık, Mayıs ve Ağustos aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli E- Dergi
*International Refereed E- Journal Published in May,August and December.


                                                                   


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/
Kapak Resmi

11.333

52.709Aralık 2018 Kış Dönemi 5. Cilt  17. Sayı dahil olmak üzere  makalelerimizde  kaynakça bölümünden  önce İngilizce genişletilmiş bir özetin de yer alması Yayın kurulu tarafından  gerekli görülmüştür.Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi kısa süre içerisinde ''Yazarlara rehber'' bölümüne eklenecektir. 

                    


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi  Türkçe, Rusça, Farsça ve Bulgarca makalelerin yer aldığı  Temmuz 5. yıl  özel ve Ağustos sayılarıyla yayına hazırlanmaktadır. 

Varşova Üniversitesinden ünlü Türkolog Prof. Dr. Danuta Chemielowska, dergimiz Danışma ve Yayın kuruluna katılmıştır.

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü arasında ortak ilmi çalışmalara dair protokol imzalanmıştır. My Honourable Sir,


We greet you respectfully. Our journal which take place on databases of a lot of International Indices, in particular to ISI which is field index, and of many respectable scientific institutions from Germany to Russia is going to publish its ''Fifth Anniversary Speacial Issue'' on July on the occasion of its fifth anniversary. 

You can deliver your manuscripts which will take place in all fields of social sciences to our journal, published in three abstracts as Turkish, English and Russian, until the 5th of July, 2018, by editing them in the context of our writing rules.

P.S.: Translation into Russian of requesting authors’ abstracts will be made by us.

We greet you respectfully and wish success for your works and studies. Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi/ Academic Journal of History and Idea,  Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir.Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, uluslararası birçok Veritabanı ve İndex’de yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde de yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır

    
    Academic Journal of History and İdea, social sciences and scientific studies and aims to contribute to the literature on history. Academic Journal of History and İdea, It is a fairly rigorous periodical which is open to interdisciplinary approaches aimed at bringing together the research, examination and evaluations carried out in the field of History and Social Sciences.

*Международное редакционное издание выпускающееся в декабре, мая и августе 
*Aralık, Mayıs ve Ağustos aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli E- Dergi
*International Refereed E- Journal Published in May,August and December.


                                                                   


AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ-Аcademic Journal of History and Idea Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 14 - May 2018
 1. I. Şah İsmail’in İdarî-Askerî ve İctimaî-İktisadî Politikaları Üzerine Bazı Notlar ve Değerlendirmeler
  Sayfalar 1 - 46
  Namıg Musalı
 2. Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar
  Sayfalar 47 - 68
  Osman Kimya
 3. Moğolların İzinden Japonya’ya Seyahat
  Sayfalar 69 - 83
  Huriye Şen
 4. Amerikan Board ve Misyoner Corinna Shattuck’ın Urfa Faaliyetleri
  Sayfalar 84 - 119
  Füsun Çoban Döşkaya
 5. Cibran Halil Cibran’ın “Peygamber” Eserinin Türkiye Türkçesine Çevirisi
  Sayfalar 120 - 130
  Besire Azizaliyeva
 6. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın Sadrazamlığı Döneminde Rus Başvekili Kont Gavriil İvanoviç Golovkin'e* Yazdığı Mektup
  Sayfalar 131 - 151
  Hüseyin Saraç
 7. Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler
  Sayfalar 152 - 169
  Salim Gökçen, Recep Mutlu Özbayık
 8. Qozog’istonlik Olimlarning Islomshunoslik Fanining Rivojiga Qo‘shgan Hissasi
  Sayfalar 171 - 179
  Şohista Hamrokulova
 9. Iğdır İlinin Nüfus Özellikleri
  Sayfalar 180 - 210
  Oğuz Şimşek
 10. Sosyalist Bir Lider Georgi İ. Safarov’un Tespitleriyle Türkistan’da Bolşevik Yönetimi
  Sayfalar 211 - 233
  Tekin Tuncer
 11. Ergenlerde Sosyal Zekanin Gelişiminde Çevresel Faktörler
  Sayfalar 234 - 247
  Leyla Abdullayeva
 12. Bir Sultanın Giyiminden Kesitler: Fatma Sultan
  Sayfalar 248 - 274
  Gülser Oğuz
 13. Pergamon Kralı III. Attalos’un Bağışı ve Roma’nın Asya Eyaleti’nin Kuruluşu
  Sayfalar 275 - 324
  Murat Orhun
 14. Türkçü Bir Alim: Bursalı Mehmet Tahir Efendi
  Sayfalar 325 - 350
  Fazilet Pınar Kocaoğlu Uyur, Yaşam Karaçay
 15. Amerikan Belgelerine Göre 12 Mart Muhtırası’na Giden Yolda Haşhaş Sorunu
  Sayfalar 351 - 376
  Macide Başlamışlı
 16. Ahmed Câvid Bey’in Müntehabât İsimli Eserinde Mehâsinü’l-âsâr ve Hakāikü’l-Ahbâr’ı Kaynak Olarak Kullanma Yöntemi
  Sayfalar 377 - 406
  Hikmet Çiçek
 17. Yaşar Kemal’in Köroğlu Destanı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 407 - 430
  Damla Kaval, Fatma Koç