Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  Mayıs, Ağustos, Ekim ve Aralık olarak  yayınlanan sayılarını, 2019 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olarak düzenlemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyrulur. 
Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном формате под редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-ого года наше издание будет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью является!внести вклад в научные исследования в области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции ив мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.  В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие в сферусоциальных и гуманитарныхнаук.


        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mart, Haziran ve Eylül sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır


     Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, March, June and September. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.        

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/
Kapak Resmi

18.601

107.280


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  Mayıs, Ağustos, Ekim ve Aralık olarak  yayınlanan sayılarını, 2019 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olarak düzenlemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyrulur. 
Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном формате под редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-ого года наше издание будет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью является!внести вклад в научные исследования в области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции ив мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.  В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие в сферусоциальных и гуманитарныхнаук.


        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mart, Haziran ve Eylül sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır


     Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, March, June and September. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.        

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ-Аcademic Journal of History and Idea Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 18 - Ara 2018
 1. 19. Yüzyıl Ortalarında Alaşehir Kazası’nda Eğitim ve Eğitim Kurumları
  Sayfalar 1 - 39
  Abdullah Doğtekin
 2. Türkistan’dan Anadolu’ya Türklerin Kullandığı Bir Çadırın Göçü: Emirdağ ve Diğer Yörelerde Topak Ev
  Sayfalar 40 - 63
  Cihad Cihan
 3. Türk Vergi Kültürüne Etkisi Açısından Türk Vergi Uygulamaları Tarihine Kısa Bir Bakış
  Sayfalar 64 - 92
  Halil İbrahim Demir
 4. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Belgelerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Vefatının Kamuoyuna Yansımaları
  Sayfalar 93 - 120
  Ebru Güher
 5. Cumhuriyetin Biyografik Temellerinden: Mehmet Sabri Toprak*
  Sayfalar 121 - 150
  Serhat Küçük
 6. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Avusturya Diplomasisi*
  Sayfalar 151 - 181
  Mithat Aydın
 7. Türkiye Cumhuriyeti’nin Üretimi ve Ticaretiyle Dünyada En Önde Yer Alan Mahsulü: Fındık (1923-1950)
  Sayfalar 182 - 209
  Nadir Yurtoğlu
 8. Millî Mücadele Yıllarında Koçgiri Aşireti Reisi Alişan Bey’in Faaliyetleri
  Sayfalar 210 - 231
  Bayram Ayna
 9. Geçmişten Günümüze Münâfıkların Değişmeyen Faaliyetleri (Asr-ı Saadet ve Nifâk Eylemleri)
  Sayfalar 232 - 268
  İbrahim Halil Erdoğan
 10. Türk ve Slav Kültüründe Siyah Renk
  Sayfalar 269 - 292
  Behiye Asude Özcan
 11. II. Meşrutiyet’in Diyarbakır’a Yansımaları
  Sayfalar 293 - 306
  Edip Bukarlı
 12. İktisadi Kaygılar Ve Güvenlik Endişeleri Bağlamında: Ağrı Dağında Maden Arama Taleplerine Karşı Osmanlı Devleti’nin Tavrı
  Sayfalar 307 - 324
  Ercüment Topuz
 13. Imagery Produced by Turkish Minority Related Bulgarian Socialism of 1980s*
  Sayfalar 325 - 340
  Vildane Dinç, Artum Dinç
 14. 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı
  Sayfalar 341 - 372
  Gülser Oğuz
 15. Sosyal Bilimlerde Kullanılan Tarihlendirme Anlatımları İçinde MÖ/MS (Milattan Önce/Milattan Sonra) ve GÖ (Günümüzden Önce) Kısaltmaları Üzerine
  Sayfalar 373 - 384
  Anıl Yılmaz
 16. 461 Numaralı Elbistan Şerʽiyye Siciline Göre Elbistan (1892-1900)
  Sayfalar 385 - 400
  Hakan Bolulu
 17. Baudelaire Üzerine Benjamin ve Sartre
  Sayfalar 401 - 419
  Senem Kurtar
 18. III. Murad Döneminde Anadolu ve Rumeli Eyaletlerindeki Kadı ve Naiplerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 420 - 441
  Savaş Yılmaz
 19. Gürcü Çarı Qurucu Davidin İşğalları Dövründə Şəki Torpaqları
  Sayfalar 442 - 455
  Şirinbəy Əliyev
 20. بررسی جنبه‌های مختلف حیوان در متون عرفانی
  Sayfalar 456 - 475
  Siamak Saadati
 21. 20. Yüzyıl Çağdaş İran Şairi Fereydûn-i Muşîrî
  Sayfalar 476 - 511
  Nurgül Kına
 22. Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması
  Sayfalar 512 - 532
  H. Hilal Şahin
 23. XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği
  Sayfalar 533 - 544
  Nazrin Rzayeva
 24. Dram Əsərlərinin Azərbaycan Türkçəsindən Ruscaya Tərcümə Problemləri Üzərinə
  Sayfalar 545 - 557
  Aytan Mammadli
 25. İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu
  Sayfalar 558 - 585
  Erol Keleş
 26. Küreselleşme Olgusuyla Birlikte Büyüyen Terörizm
  Sayfalar 586 - 609
  Elvin Abdurrahmanlı