AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/
Kapak Resmi

6.436

29.336

        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi/ Academic Journal of History and Idea,  Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir.

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, uluslararası birçok Veritabanı ve İndex’de yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde de yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır. 

__________________________________________________

Academic Journal of History and İdea, social sciences and scientific studies and aims to contribute to the literature on history. Academic Journal of History and İdea, It is a fairly rigorous periodical which is open to interdisciplinary approaches aimed at bringing together the research, examination and evaluations carried out in the field of History and Social Sciences.

                          

*Международное редакционное издание выпускающееся в декабре, мая и августе 
*Aralık, Mayıs ve Ağustos aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli E- Dergi
*International Refereed E- Journal Published in May,August and December.