Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/


Academic Journal of History and Idea


 Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, May, August and October. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.

    International, Peer-Reviewed E-Journal, Published in December, May, August and October 

                         

    Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Polonya Ulusal Veri Tabanı'na (Pol- Index) eklenmiştir. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü arasında yayın ve İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır. Академическая история и мысль

Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном форматепод редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-го года наше изданиебудет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью являетсявнести вкладв научные исследованияв области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции и мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие всферу социальных и гуманитарных наук.

Международный электронный журнал под редакцией научного совета выходит в декабре, мае, августе и октябреYayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mayıs, Ağustos ve Ekim sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır

    

 

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ | http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/
Kapak Resmi

17.106

88.196


Academic Journal of History and Idea


 Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, May, August and October. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.

    International, Peer-Reviewed E-Journal, Published in December, May, August and October 

                         

    Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Polonya Ulusal Veri Tabanı'na (Pol- Index) eklenmiştir. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü arasında yayın ve İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır. Академическая история и мысль

Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном форматепод редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-го года наше изданиебудет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью являетсявнести вкладв научные исследованияв области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции и мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие всферу социальных и гуманитарных наук.

Международный электронный журнал под редакцией научного совета выходит в декабре, мае, августе и октябреYayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mayıs, Ağustos ve Ekim sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır

    

 

Cilt 5 - Sayı 17 - Eki 2018
 1. Celȃlzȃde Mustafa Çelebi’nin “Tȃrih-i Kal‘a-i İstanbul ve Ma‘bed-i Ayasofya” Adlı Eserinde Hz. Muhammed
  Sayfalar 1 - 22
  Arzu Taşcan, İlker Mümin Çağlar
 2. Facial Features of Human Presentation in the Works of Representatives of the XIX Century Karabakh Assemblies “Majlisi-uns” and “Majlisi-Feramushan”
  Sayfalar 23 - 34
  Ayten Hajiyeva
 3. تأثیر آیات قرآن کریم و احادیث در دیوان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی
  Sayfalar 35 - 79
  Nurgül Kına
 4. Türkiye Cumhuriyeti’nde Tütün Tekeli ve Sigara Fabrikalarının Tarihsel Gelişimi (1923-1950)
  Sayfalar 81 - 116
  Nadir Yurtoğlu
 5. Tarih Yaratılışla Başlar
  Sayfalar 117 - 134
  Bekir Biçer
 6. Saib-i Tebrizî ve XVII. Yüzyıl Azerbaycan Lirik Şiirinde Hind Üslubu
  Sayfalar 135 - 152
  Paşa Kerimov
 7. Terminografide Sözlük Sorunları
  Sayfalar 153 - 161
  Ziya Behmenli
 8. Ahmed Ağaoğlu’nun Vefatının Türk Basınına Yansımaları
  Sayfalar 162 - 180
  Ferdi Çifçioğlu
 9. Türkistan Genel Valisi Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin’in Türkistan İzlenimleri (1916)
  Sayfalar 181 - 209
  Muhammet Şen, Ferdi Çiftçioğlu
 10. دیدگاه‌های عرفانیِ مشترکِ سنایی و عطار
  Sayfalar 210 - 229
  Siamak Saadati
 11. Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar
  Sayfalar 230 - 259
  Hasret İpek İlçin
 12. III. Murad Döneminde Anadolu ve Rumeli’deki Eyaletlerden Örnekler Işığında Reaya Arasındaki Sorunların Divan-ı Hümayuna Yansımaları Üzerine Değerlendirmeler
  Sayfalar 260 - 276
  Savaş Yılmaz
 13. Ayıntab Kazası Eğitim Kurumları (1839-1876)
  Sayfalar 277 - 294
  Özlem Muraz Budak
 14. Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”
  Sayfalar 295 - 333
  Umut Karadoğan
Makale Gönder