http://www.akademiktarihvedusunce.org/

*Международное редакционное издание выпускающееся в декабре, мая и августе

*Aralık, Mayıs ve Ağustos aylarında  Yayımlanan  Uluslararası Hakemli E- Dergi

Aralık 2014 saymız dahil olmak üzere Türkçe , İngilizce, Rusça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere belirli Türk Devletleri Türkçelerinde yayınlanacaktır.

*International Refereed E- Journal Published in May,August and December.