Amaç

*Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi (ATDD), bağımsız, tarafsız ve kör hakem uygulamalarını esas alan uluslararası, bilimsel, açık erişime sahip süreli bir yayındır.

* Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ATDD, sosyal ve beşeri bilimler alanında yürütülen araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri bir araya getirmeyi amaçlayan disiplinler arası yaklaşımlara açık, ciddi periyodik bir yayındır. Dergi Mayıs, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yayımlanıp, derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Türkistan Türk cumhuriyeti Türkçeleridir.

*Dergide etik kurallara uygun olarak hazırlanmış orijinal makaleler, yorumlar, çeviriler ve kitap tanıtımları da yayımlanmaktadır.

*Derginin hedef kitlesi, tüm sosyal ve beşeri bilimler ile  ilgilenen uzmanları, araştırmacıları ve okurları ilgilendirmektedir.

*Derginin yayım ve yayım süreçleri, Yayın Etiği Komitesi (COPE) yönergeleri doğrultusunda şekillenir. ATDD, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama Prensiplerine (https://doaj.org/bestpractice) uygundur.

*Derginin tüm giderleri Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi  tarafından karşılanmaktadır.

*Dergiye iletilecek tüm yazı ve makaleler, derginin web sayfasında (http://dergipark.gov.tr/atdd) yer alan çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sunulmalıdır. Dergiye dair teknik bilgiler ve gerekli formlar derginin web sayfasında mevcuttur.  (www.akademiktarihdusuncedergisi.org/)

***************************************************************************************************************************************

*Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi/ Academic Journal of History and Idea (ATDD)  is an international, scientific, open access periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles.

*ATDD, social sciences and scientific studies and aims to contribute to the literature on history. ATDD, It is a fairly rigorous periodical which is open to interdisciplinary approaches aimed at bringing together the research, examination and evaluations carried out in the field of History and Social Sciences. The journal is international refereed e-journal published in May, August and December. The publication language of the journal is Turkish, English, Russian and Persian.

*The journal publishes original articles, reviews, translations  and book introductions that are prepared in accordance with the ethical guidelines.

*The target audience of the journal includes specialists and professionals working and interested in all soscial sciences and humanites.

*The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the  Committee on Publication Ethics (COPE). ATDD   is in conformity with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (https://doaj.org/bestpractice )

*All expenses of the journal are covered by the of Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi-Academic Journal of History and Idea.

 *All manuscripts must be submitted via the online submission system, which is available at (http://dergipark.gov.tr/atdd) The journal guidelines, technical information, and the required forms are available on the journal’s  web page.(http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/)                  Hakan Yılmaz                                                                        Prof. Dr. Juliboy Eltazarov

                  Editor in Chief                                                                                   Editor 

                       Turkey                                                                                     Uzbekistan                                             

                               

                                                    akademiktarihvedusunce@gmail.com

                                                                     +90 533 310 2773

Kapsam

*Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi (ATDD), bağımsız, tarafsız ve kör hakem uygulamalarını esas alan uluslararası, bilimsel, açık erişime sahip süreli bir yayındır.

* Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ATDD, sosyal ve beşeri bilimler alanında yürütülen araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri bir araya getirmeyi amaçlayan disiplinler arası yaklaşımlara açık, ciddi periyodik bir yayındır. Dergi Mayıs, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yayımlanıp, derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Türkistan Türk cumhuriyeti Türkçeleridir.

*Dergide etik kurallara uygun olarak hazırlanmış orijinal makaleler, yorumlar, çeviriler ve kitap tanıtımları da yayımlanmaktadır.

*Derginin hedef kitlesi, tüm sosyal ve beşeri bilimler ile  ilgilenen uzmanları, araştırmacıları ve okurları ilgilendirmektedir.

*Derginin yayım ve yayım süreçleri, Yayın Etiği Komitesi (COPE) yönergeleri doğrultusunda şekillenir. ATDD, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama Prensiplerine (https://doaj.org/bestpractice) uygundur.

*Derginin tüm giderleri Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi  tarafından karşılanmaktadır.

*Dergiye iletilecek tüm yazı ve makaleler, derginin web sayfasında (http://dergipark.gov.tr/atdd) yer alan çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sunulmalıdır. Dergiye dair teknik bilgiler ve gerekli formlar derginin web sayfasında mevcuttur.  (www.akademiktarihdusuncedergisi.org/)

***************************************************************************************************************************************

*Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi/ Academic Journal of History and Idea (ATDD)  is an international, scientific, open access periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles.

*ATDD, social sciences and scientific studies and aims to contribute to the literature on history. ATDD, It is a fairly rigorous periodical which is open to interdisciplinary approaches aimed at bringing together the research, examination and evaluations carried out in the field of History and Social Sciences. The journal is international refereed e-journal published in May, August and December. The publication language of the journal is Turkish, English, Russian and Persian.

*The journal publishes original articles, reviews, translations  and book introductions that are prepared in accordance with the ethical guidelines.

*The target audience of the journal includes specialists and professionals working and interested in all soscial sciences and humanites.

*The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the  Committee on Publication Ethics (COPE). ATDD   is in conformity with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (https://doaj.org/bestpractice )

*All expenses of the journal are covered by the of Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi-Academic Journal of History and Idea.

 *All manuscripts must be submitted via the online submission system, which is available at (http://dergipark.gov.tr/atdd) The journal guidelines, technical information, and the required forms are available on the journal’s  web page.(http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/)                  Hakan Yılmaz                                                                        Prof. Dr. Juliboy Eltazarov

                  Editor in Chief                                                                                   Editor 

                       Turkey                                                                                     Uzbekistan                                             

                               

                                                    akademiktarihvedusunce@gmail.com

                                                                     +90 533 310 2773