Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 14, Sayfalar 152 - 169 2018-05-30

Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler
Visits of Mustafa Kemal Pasha to Erzincan

Salim Gökçen [1] , Recep Mutlu Özbayık [2]

96 167

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ulusal devlet anlayışı ile yola çıkarak Milli Mücadele’yi Anadolu’dan başlatmıştı. Her fırsatta gücünü ve azmini, Türk Milletinin sağduyusundan aldığını ifade eden Mustafa Kemal gerek Milli Mücadele yıllarında ve gerekse Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra yurt gezilerine yönelmişti.           

Milli Mücadele’nin kazanılıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte yurt gezilerini sürdüren Mustafa Kemal, memleketi karış karış gezerek illere, ilçelere ve köylere kadar gitmiştir. Bu yurt gezilerini sıradan ziyaretler olarak görmemek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve çağdaşlaşması yolunda bu gezilerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Mustafa Kemal bu gezilerle, Türk Milletinin vatan ve millet sevgisini yakından tanıma imkânı bularak halkın dertlerini dinlemiş ve yapılacak olan inkılâplar için halkın onayını almış ve bu şekilde çağdaş bir Türkiye’nin zeminini hazırlamıştır. Arşiv belgeleri, süreli yayınlar, hatıralar ve araştırma eserlerden faydalanılarak yapılan bu çalışmada Mustafa Kemal Paşa’nın gerek Milli Mücadele döneminde gerekse Cumhuriyet’in ilanından sonra Erzincan’a yaptığı ziyaretlerin önemi üzerinde durulmuştur.

 

Founder of Turkish Republic Mustafa Kemal launched the National Struggle in Anatolia starting with the concept of national state. Mustafa Kemal, who stated in every occasion that he took his power and determination from the common sense of the Turkish Nation, turned to nationwide tours not only in the years of National Struggle but also after the declaration of the Republic.

Mustafa Kemal continued his nationwide tours and went even to the remote villages along with cities and districts with the victory of National struggle and founding of Turkish Republic. The nationwide tours of Mustafa Kemal should not be seen as ordinary sightseeing. These tours had an important role in the modernization and establishment of Turkish Republic. With these tours, Mustafa Kemal had a chance of learning the nation love of Turkish public closely, listened the problems of the people and got their approval by learning whether they want the forthcoming reform or not, and he also tried creating the roots of Turkish Republic.

In this study, which was made by using archival documents, periodicals, memories and research works, the importance of Mustafa Kemal Pasha's visit to Erzincan after the declaration of the Republic or the National Struggle period was emphasized. 

 • Arşivler Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Cumhurbaşkanlığı Arşivi
 • Gazeteler Cumhuriyet Hâkimiyet-i Milliye
 • Araştırma Eserler ve Makaleler
 • ALTUĞ, Yılmaz, 1975, Türk Devrim Tarihi Dersleri (1919-1938), İstanbul Üniversitesi Yay. İstanbul.
 • ATATÜRK, Mustafa Kemal, 1963, Nutuk I, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ, 1997, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, (Haz. Nimet Arsan) II, Ankara.
 • ATAY, Falih Rıfkı, 1984, Çankaya, Bateş Yay, İstanbul.
 • ATNUR İbrahim, Ethem, 2006, Reis-i Cumhurun Doğu İncelemeleri, Babil Yay. Ankara.
 • AYDEMİR, Şevket Süreyya, 1999, Tek Adam Mustafa Kemal (1919-1922), Remzi Kitapevi, Ankara.
 • AYDIN, Nurhan, ERGÜN, Elif, 2018, “1924 Erzurum Depremi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa”, ATCTD, c.I, S:2, s.145-155.
 • BAYKARA, Tuncer, 1985, Milli Mücadele (1918-1923), Kültür Turizm Bakanlığı Yay. Ankara.
 • BOZKURT, İbrahim, 2017, “Atatürk’ün Mersin Ziyaretleri”, AÜTİTE Atatürk Yolu Dergisi, S:61, s.79-110.
 • BULUT, Hüseyin, 1997, Milli Mücadelede Erzincan, Erzincan Belediyesi Yay. Erzincan.
 • ÇANAK, Erdem, 2016, “Atatürk’ün Yurt Gezilerine Bir Örnek 1930-1931 Gezisi”, ASAD, Yıl:4, S:23, s.138-178.
 • ÇAPA, Mesut, 2003, “Erzurum Depremi ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum’u Ziyareti”, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Erzurum Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002 Erzurum), ATAM Yay, Ankara, s.643-656.
 • DAŞDEMİR, Latif, 2006, “Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinmeyen Bir Gezi Çeşme-Ilıca Ziyareti”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c.VIII, S:3, Atatürk Özel Sayısı, s.13-38.
 • Onat, Nuri, 1984, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Sonbahar Gezileri, Çağdaş Yay. İstanbul.
 • GÜL, Muhittin, 2006, “Atatürk’ün Yurt Gezilerinin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü”, AKÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, c.VIII, S:3, s.51-72.
 • GÜNEY, Eflatun Cem, 1963, Atatürk Hayatı ve Eserleri, İstanbul. ILGAZ, Hasene, 1981, Atatürk’e 100. Yıl Armağanı, Boğaziçi Yay. İstanbul.
 • KANSU, Mazhar Müfit, 2009, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber I, TTK Yay. Ankara.
 • KIRZIOĞLU, Fahrettin, 1974, “Gazi’nin Kuzey Doğu Gezileri (Eylül-Ekim 1924)”, 50. Yıl Armağanı Erzurum ve Çevresi I, AÜ Yay. Erzurum, s.133-160.
 • KOCATÜRK, Utkan, 2015, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, ATAM Yay. Ankara.
 • KONUKÇU, Enver, 1989, “Milli Egemenlik, Milli Birlik ve Beraberlik Yolunda Erzincan”, Milli Egemenlik 1989 Panellerde Sunulan Bildiriler, TBMM Yay. Erzincan, s.25-32.
 • ______, 1999, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Erzurum, Erzurum Valiliği, Erzurum.
 • ______, 1992, Selçuklulardan Cumhuriyet’e Erzurum, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara.
 • KURT, Deniz, 2011, “Atatürk’ün Bursa Gezilerinin Türk Devrim Tarihi Açısından Analizi”, Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2011, Genelkurmay Yay. Ankara, s.223-249.
 • ÖKTE, Ertuğrul Zekai, 2010, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtiçi Gezileri, (1922-1938), Tarih Araştırmaları Vakfı Yay. İstanbul.
 • ÖNDER, Mehmet, 1975, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Yay. Ankara.
 • SARIHAN, Zeki, 1986, Kurtuluş Savaşı Günlüğü I-II, TTK Yay. Ankara.
 • TINAL, Melih, 2008, “Atatürk’ün İzmir Ziyaretleri ve Vefatının İzmir’deki Yankıları”, ÇTTAD, c.VII, S:16-17, s.19-33.
 • TURAL, Mehmet Akif, 2010, “Atatürk’ün Yurt Gezileri, Büyük Nutuk Adlı Eseri ve Hayattan Ayrılışı”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, ATAM Yay, Ankara, s.371-408.
 • ÜÇÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI, 1981, Atatürk 3’üncü Ordu Bölgesinde, Erzincan.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6541-6416
Yazar: Salim Gökçen
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9719-040X
Yazar: Recep Mutlu Özbayık
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { atdd431115, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {152 - 169}, doi = {}, title = {Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler}, key = {cite}, author = {Gökçen, Salim and Mutlu Özbayık, Recep} }
APA Gökçen, S , Mutlu Özbayık, R . (2018). Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (14), 152-169. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atdd/issue/37307/431115
MLA Gökçen, S , Mutlu Özbayık, R . "Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 152-169 <http://dergipark.gov.tr/atdd/issue/37307/431115>
Chicago Gökçen, S , Mutlu Özbayık, R . "Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 152-169
RIS TY - JOUR T1 - Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler AU - Salim Gökçen , Recep Mutlu Özbayık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 169 VL - 5 IS - 14 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler %A Salim Gökçen , Recep Mutlu Özbayık %T Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 14 %R %U
ISNAD Gökçen, Salim , Mutlu Özbayık, Recep . "Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 14 (Mayıs 2018): 152-169.