İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikleri
Kapak Resmi
ISSN 2630-5585 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://iautipklinikleri.com


Aydın Tıp Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Aydın Tıp Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel tıp bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Aydın Tıp Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel ve klinik tıp bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlamayı hedeflemektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikleri

ISSN 2630-5585 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://iautipklinikleri.com
Kapak Resmi

608

2.217


Aydın Tıp Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Aydın Tıp Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel tıp bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Aydın Tıp Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel ve klinik tıp bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlamayı hedeflemektedir.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 3 - Kas 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 1
  Selin KAPAN
 2. Diabetes Mellitus Tip 2 ve Egzersiz
  Sayfalar 1 - 10
  Nilay ERGEN
 3. Erkek Gonadda Primordiyal Kök Hücrelerin Spermatozoaya Dönüşümü
  Sayfalar 11 - 16
  Gülnaz KERVANCIOĞLU, Elif DEMiRCİ
 4. Hayati Tehlike oluşturacak Düzeyde Derin Metabolik Asidoz ile Seyreden Metformin İntoksikasyonu
  Sayfalar 35 - 39
  Ayşegül KUŞKU
 5. Malherbe Tümörü: Gövdede Bir Pilomatriksoma olgusu
  Sayfalar 41 - 43
  Süleyman BÜYÜKAŞIK, Devrim Ulaş URUT, Ergun ESKiOĞLU, Burak KANKAYA, Selin KAPAN, Halil ALIŞ
 6. An unusual complication of ıntrauterine Device
  Sayfalar 45 - 47
  Nurgul ULUSoY, Hediye DAĞDEViREN
 7. Membran Fosfolipidlerinden Sfingozin-1-Fosfat ve Reseptörlerinin Erektil Disfonksiyondaki Rolü
  Sayfalar 17 - 21
  Didem TURGUT COŞAN, İbrahim Uğur ÇALIŞ, Gülcan KALENDER GÜLEÇ
 8. Siklooksijenaz-2 (coX-2) G-765c Gen Polimorfizminin Böbrek Hücreli Karsinom ile ilişkisi
  Sayfalar 22 - 30
  Canan KÜÇÜKGERGiN, İlknur BiNGÜL, Selçuk ERDEM, Öner ŞANLI, Şule SEÇKiN
 9. Tiroid Papiller Kanseri Gerçekten Söylendiği Kadar Sık mı Görülmektedir?
  Sayfalar 31 - 34
  Burak KANKAYA, Süleyman BÜYÜKAŞIK, Ergun ESKiOĞLU, Selin KAPAN, Halil ALIŞ