Amaç

Aydın Tıp Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.


Aydın Tıp Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel tıp bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler,
editör görüşleri, editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine
dayanan uluslararası bir dergidir.


Aydın Tıp Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için
herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Kapsam

Dergi; temel ve klinik tıp bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlamayı hedeflemektedir.