Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-2360 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi |

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-2360 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi |
Kapak Resmi

15.247

55.750
Issue: 2 [en] Sayı: 2 [tr] Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. Uzaktan eğitimde sosyal ağlar ve öğreticinin etkinliği
  Sayfalar 5 - 9
  Burak Yılmazsoy, Mehmet Kahraman
 2. Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitsel veri madenciliği
  Sayfalar 10 - 13
  Aylin Öztürk
 3. Bir araştırma yöntemi olarak netnografi: ötekini anlamanın dijital boyutu
  Sayfalar 14 - 17
  Okan Aksu
 4. Biçimsel olmayan öğrenme kaynakları olarak kişisel medya ve kişisel eğlence ortamlarındaki deneyimlerin yönetimi
  Sayfalar 18 - 39
  Mehmet Emin Mutlu
 5. Öğretmen metaforu ölçeği: geçerlik – güvenirlik çalışması
  Sayfalar 40 - 56
  Bilge Çam Aktaş, Nihal Tunca
 6. Uzaktan öğrenme ortamı olarak televizyon: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ingilizce programları
  Sayfalar 57 - 89
  Mediha Sağlık Terlemez, Fatma Hülya Özcan, Serap Öztürk, Bülent Batmaz
 7. Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli bileşenlerine yönelik öğrenci görüşleri
  Sayfalar 90 - 111
  Derya ÇAKMAK KARAPINAR, Muhammed GÜLER, Engin KURŞUN, Selçuk KARAMAN
 8. Yükseköğrenim düzeyinde uzaktan eğitimde “açıklık” kavramına yönelik içerik analizi
  Sayfalar 112 - 128
  Gülay EKREN, Evrim GENÇ KUMTEPE
 9. 112 Acil noktalarındaki stajyer öğrenci ve danışman öğretmen iletişimi için web tabanlı çevrimiçi stajyer takip programı uygulama örneği
  Sayfalar 129 - 142
  Erdem ÖNGÜN, Nalan AKTAŞ ÖNGÜN
 10. Internet eşitsizliği konusunda dijital aktivistlerin görüşlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 143 - 156
  Okan AKSU
 11. Açıköğretim Programlarına kayıt yaptıran ve yaptırmayan öğrencilerin Açıköğretim Sistemine yönelik görüşleri
  Sayfalar 157 - 170
  Öznur ÖZTÜRK
 12. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının betimsel değerlendirilmesi
  Sayfalar 171 - 188
  Harun SÖNMEZ
 13. Dünden yarına eğitim paradigmaları: Sanayi modeli eğitim dijital çağda yeterli mi?
  Sayfalar 189 - 198
  Abdullah SAYKILI
 14. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılık düzeylerinin mekânsal analizi
  Sayfalar 199 - 210
  Fikret ER
 15. Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği
  Sayfalar 211 - 234
  Köksal BÜYÜK, Serap UĞUR, Abdullah SAYKILI, Veysel ŞAHİN
 16. Yükseköğretimde e-öğrenme ve engellilik
  Sayfalar 235 - 243
  Süleyman ARI