Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 129 - 141 2018-07-31

The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi

Derya UYGUN [1]

27 68

20. yılına yaklaşırken The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) dergisinde yayınlanan güncel makalelerin içerik analizine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışma kapsamında TOJDE’de 2017 yılında yayınlanmış olan makalelerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi hedeflenmiştir. Makalelerde en sık kullanılan araştırma yöntemi, kaynak ülkeleri, araştırma alanları, veri toplama araçları, katılımcı grupları incelenmiştir. Sonuç olarak en sık kullanılan araştırma yönteminin nicel araştırma yöntemi (%55) olduğu belirlenmiştir. Makalelerin kaynak ülkeleri incelendiğinde 18 farklı ülkeden makale yayınlandığı sonucuna ulaşılmıştır. TOJDE’de yayınlanan makalelerin araştırma alanlarına bakıldığında ise en sık kullanılan araştırma konuları sırasıyla; eğitim teknolojileri, öğrenen özellikleri, yenilik ve değişim, mesleki gelişim ve öğretim elemanı desteği, öğrenen destek hizmetleri ve uzaktan eğitim sistemleridir. En sık kullanılan veri toplama aracı anketlerdir. En sık tercih edilen katılımcı grubu ise lisans öğrencileridir. Bu çalışmanın uzaktan eğitim alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ışık tutması açısından son derece önemli olduğu ifade edilebilir.    

TOJDE, uzaktan eğitim, içerik analizi
  • Aydın, C.H. (2011). Açık ve uzaktan öğrenme öğrenci adaylarının bakış açısı. Ankara: Pegem Akademi.
  • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/256394. (Erişim tarihi: 18.04.2018).
  • Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research methods in education. Canada: Routledge.
  • EBY, G. (2013). Yazılım mühendisliği yaşam döngüsü yaklaşımı uzaktan eğitim ortamlarının tasarımı. Ankara: Kültür Ajans.
  • Latchem, C. (2009). The turkish journal on online education: A content analysis. Turkish Online Journal of Distance Education, 10 (3), 42-54.
  • Lin, T.C., Lin, TJ. ve Tsai, C.C. (2014). Research tredns in science education from 2008 to 2012: A systematic content analyisis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36 (8), 1346-1372.
  • Simonson, M. Smaldino, S. Albright, M. ve Zvacek, S. (2006). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education (Third Edition). New Jersey: Pearson Education
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
  • Zawacki-Richter, O., Bäcker, E. M., ve Vogt, S. (2009). Review of distance education research (2000 to 2008): Analysis of research areas, methods, and authorship patterns. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(6), 21-50.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Derya UYGUN (Primary Author)

Bibtex @research article { auad476943, journal = {Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-2360}, address = {Anadolu University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {129 - 141}, doi = {}, title = {The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi}, key = {cite}, author = {UYGUN, Derya} }
APA UYGUN, D . (2018). The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 129-141. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/auad/issue/40068/476943
MLA UYGUN, D . "The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 129-141 <http://dergipark.gov.tr/auad/issue/40068/476943>
Chicago UYGUN, D . "The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 129-141
RIS TY - JOUR T1 - The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi AU - Derya UYGUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 141 VL - 4 IS - 3 SN - 2149-2360- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi %A Derya UYGUN %T The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi %D 2018 %J Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi %P 2149-2360- %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD UYGUN, Derya . "The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 / 3 (July 2018): 129-141.