Amaç

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A – Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik (AUBTD-A), Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2000 yılından beri, yılda iki kez düzenli olarak basılmaktadır. 2016 yılından itibaren yılda dört kez ve sadece elektronik olarak basılacaktır.


AUBTD-A, mühendislik ve uygulamalı bilimler alanındaki yüksek kaliteli orijinal makaleleri yayınlar.


Dergiye sadece İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.

Kapsam

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/b01f/6ffe/8f28/5b2a4c21b3c90.docxDergi, aşağıda verilmiş olan uygulamalı bilimler ve teknoloji alanındaki araştırma makalelerini yayımlar; Fizik, Biyoloji, Matematik, İstatistik, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yer ve Atmosfer Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay, Sağlık Bilimleri, Farmasötik Bilimler vd.