Dergimizin 2017 yılı son sayısı (Cilt 18 Sayı 2) yayımlanmıştır.