Kabul Edilmiş Makaleler

  • (HCl)2(CH3OH)2(X)k (X= NH3 veya H2O) Kümelerinde Proton Dinamiğinin Teorik Olarak İncelenmesi
    Fatime Mine BALCI 4 Ara 2017