Year 2017, Volume 5, Issue 2, Pages 120 - 128 2017-10-31

4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları
4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları

Kamuran Saraç [1]

191 311

Bu çalışmada, 4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin geometrik parametreleri (bağ açıları ve bağ uzunlukları), en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbitallerin (LUMO) enerjileri, harmonik titreşim dalgasayıları, , elektronik özellikleri (elektronegativite, toplam enerji, kimyasal yumuşaklık ve sertlik) ve Mulliken atom yükleri Gaussian 09W programı kullanılarak incelendi. Bileşiğin  spektroskopik ve yapısal değerleri  yoğunluk fonksiyoneli metodu (DFT/B3LYP) kullanılarak 6-31G(d) baz seti ile temel halde hesaplandı ayrıca hesaplanan titreşim frekansları FT-IR tarafından elde edilen deneysel değerler ile karşılaştırıldı.

Bu çalışmada, 4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin geometrik parametreleri (bağ açıları ve bağ uzunlukları), en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbitallerin (LUMO) enerjileri, harmonik titreşim dalgasayıları, , elektronik özellikleri (elektronegativite, toplam enerji, kimyasal yumuşaklık ve sertlik) ve Mulliken atom yükleri Gaussian 09W programı kullanılarak incelendi. Bileşiğin  spektroskopik ve yapısal değerleri  yoğunluk fonksiyoneli metodu (DFT/B3LYP) kullanılarak 6-31G(d) baz seti ile temel halde hesaplandı ayrıca hesaplanan titreşim frekansları FT-IR tarafından elde edilen deneysel değerler ile karşılaştırıldı.

  • [1] Saraç K. Sübstitüe 4-Metilkumarinler ve 4-Kumarinil Benzoat Esterlerinin Sentezi. İnönü Üniversitesi, Malatya, Turkiye, 2014.
  • [2] http://micro.magnet.fsu.edu/phytochemicals/pages/coumarin. 09.07.2016
  • [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Coumarin. 09.07.2016
  • [4] Sajan D, Erdogdu Y, Reshmy R, Dereli O, Kurien Thomas and Hubert Joe Spectrochim. Acta Part A. 2011; 82: 118–125.
  • [5] Frisch M.J, Trucks G.W, Schlegel H.B, Scuseria G.E, Robb M.A, Cheeseman J.R, Scalmani G, Barone V,Mennucci B, Petersson G.A, Nakatsuji H, Caricato M, Li X, Hratchian H.P, Izmaylov A.F, Bloino J, Zheng G, SonnenbergJ.L, Hada M, Ehara M, Toyota K, Fukuda R, Hasegawa J, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J.A. Montgomery Jr., J.E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J.J. Heyd, E. Brothers, K.N. Kudin, V.N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J.C. Burant, S.S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J.M. Millam, M. Klene, J.E. Knox, J.B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R.E. Stratmann, O. Yazyev, A.J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J.W. Ochterski, R.L. Martin, K. Morokuma, V.G. Zakrzewski, G.A. Voth, P. Salvador, J.J. Dannenberg, S. Dapprich, A.D. Daniels, O. Farkas, J.B. Foresman, J.V. Ortiz, J. Cioslowski, D.J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT. 2009.
  • [6] Becke A.D, Density-functional exchange-energy approximation with correctasymptotic behavior. 1988; 38: 3098-3100.
  • [7] Becke A.D, J Chem. Phys.1993; 98: 372-377.
  • [8] Lee, C, Yang, W, Parr, R.G, Phys. Rev. 1988; 37: 785-789.
  • [9] http://web.itu.edu.tr/ozcanm/kim/molekuler%20geometri.pdf .08.09.2016
  • [10] Raj R.K, Gunasekaran S, Gnanasambandan T, Seshadri S, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2015; 139: 505-514.
Subjects Basic Sciences (General)
Journal Section Articles
Authors

Author: Kamuran Saraç
Institution: Bitlis Eren Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Bitlis, Türkiye
Country: Turkey


Bibtex @research article { aubtdb294169, journal = {Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - B Teorik Bilimler}, issn = {2146-0272}, eissn = {2146-0191}, address = {Anadolu University}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {120 - 128}, doi = {10.20290/aubtdb.294169}, title = {4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları}, key = {cite}, author = {Saraç, Kamuran} }
APA Saraç, K . (2017). 4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları. Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - B Teorik Bilimler, 5 (2), 120-128. DOI: 10.20290/aubtdb.294169
MLA Saraç, K . "4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları". Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - B Teorik Bilimler 5 (2017): 120-128 <http://dergipark.gov.tr/aubtdb/issue/30638/294169>
Chicago Saraç, K . "4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları". Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - B Teorik Bilimler 5 (2017): 120-128
RIS TY - JOUR T1 - 4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları AU - Kamuran Saraç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20290/aubtdb.294169 DO - 10.20290/aubtdb.294169 T2 - ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 128 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-0272-2146-0191 M3 - doi: 10.20290/aubtdb.294169 UR - http://dx.doi.org/10.20290/aubtdb.294169 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences 4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları %A Kamuran Saraç %T 4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları %D 2017 %J ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences %P 2146-0272-2146-0191 %V 5 %N 2 %R doi: 10.20290/aubtdb.294169 %U 10.20290/aubtdb.294169