Hakkında

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B – Teorik Bilimler (AUBTD-B), Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2010 yılından 2015 yılına kadar yılda iki kez düzenli olarak basılan dergimiz, 2016 yılından itibaren sadece elektronik olarak basılmaktadır.

AUBTD-B, teorik bilimler alanındaki yüksek kaliteli orijinal makaleleri ve derleme, teknik not vb. makaleleri yayınlar.

Amaç ve Kapsam

Dergi, aşağıda verilmiş olan teorik bilimler alanındaki derleme, teknik not ve araştırma makalelerini yayımlar; Fizik, Biyoloji, Matematik, İstatistik, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yer ve Atmosfer Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay, Sağlık Bilimleri, Farmasötik Bilimler vd.

  • Dergiye Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.
  • AUBTD-B; EBSCO ve Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimleri Veri Tabanı (MTBVT) tarafından taranmaktadır.


Değerlendirme süreci

Makaleler öncelikle derginin stil kuralları, bilimsel içerik, etik ve metodolojik yaklaşım açısından Editörler Kurulu tarafından incelenir. Ayrıca yazarlardan sürecin başlayabilmesi için telif hakkı devir formu süreç başlamadan istenmektedir. Uygun bulunursa, atanmış olan alan editörü tarafından değerlendirme (tek-kör hakemlik) sürecini başlatmak üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda kabul, ret ya da revize edilerek yeniden gönderme kararı sorumlu yazara bildirilir. Hakem raporları gizlilik kurallarına uygun şekilde dergi arşivinde saklanır. Tüm değerlendirme süreci çevrimiçi sistem üzerinden yürütülür.


İntihal Değerlendirmesi

İntihal programı olarak  iThenticate kullanılmakta olup, bir çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için benzerlik oranının en fazla %25 (referanslar çıkarıldıktan sonra) olması beklenmektedir.


Açık erişim politikası

AUBTD-B yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

AUBTD-B, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından ortaya konan tanıma uygun bir açık erişim politikası benimsemiştir. Bu nedenle, kullanıcıların bu makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırabilme, arama veya bağlama hakkına sahiptir.


Telif hakkı bildirimi ve lisans türü : 
CC BY-NC-ND.

CC BY-NC-ND