Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji
Kapak Resmi
ISSN 2146-0264 | e-ISSN 2146-0213 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Eskişehir Teknik Üniversitesi |

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji (AUBTD-C), Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2010 yılından itibaren yılda iki kez yayımlanmaktadır. AUBTD-C, 2016 yılından itibaren sadece elektronik olarak basılmaktadır.

Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.

AUBTD-C; Zoological Record, EBSCO, DOAJ ve ULAKBIM TR DIZIN (Yaşam Bilimleri Veri Tabanı)  tarafından taranmaktadır.

AUBTD-C, yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki yüksek kaliteli orijinal makaleleri yayınlar. 

Dergi, aşağıda verilmiş olan yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki derleme, teknik not ve araştırma makalelerini yayımlar; Taksonomi, Fizyoloji, Biyokimya, Ekoloji, Çevre Biyolojisi, Biyofizik, Genetik, Toksikoloji, Biyoçeşitlilik ve Biyoteknoloji, Ziraat, Biomedikal, Eczacılık vb.


Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.


SAHİBİ
Naci GÜNDOĞAN, Anadolu Üniversitesi Rektörü

EDİTÖRLER KURULU
Ersin YÜCEL, Baş Editör
Hanife APAYDIN ÖZKAN, Yardımcı Editör
Yunus ÖZDEMİR, Yardımcı Editör

DİL EDİTÖRLERİ

Barış ERBAŞ

Sinem KAHVECİOĞLU

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji

ISSN 2146-0264 | e-ISSN 2146-0213 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Eskişehir Teknik Üniversitesi |
Kapak Resmi

25.378

55.266

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji (AUBTD-C), Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2010 yılından itibaren yılda iki kez yayımlanmaktadır. AUBTD-C, 2016 yılından itibaren sadece elektronik olarak basılmaktadır.

Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.

AUBTD-C; Zoological Record, EBSCO, DOAJ ve ULAKBIM TR DIZIN (Yaşam Bilimleri Veri Tabanı)  tarafından taranmaktadır.

AUBTD-C, yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki yüksek kaliteli orijinal makaleleri yayınlar. 

Dergi, aşağıda verilmiş olan yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki derleme, teknik not ve araştırma makalelerini yayımlar; Taksonomi, Fizyoloji, Biyokimya, Ekoloji, Çevre Biyolojisi, Biyofizik, Genetik, Toksikoloji, Biyoçeşitlilik ve Biyoteknoloji, Ziraat, Biomedikal, Eczacılık vb.


Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.


SAHİBİ
Naci GÜNDOĞAN, Anadolu Üniversitesi Rektörü

EDİTÖRLER KURULU
Ersin YÜCEL, Baş Editör
Hanife APAYDIN ÖZKAN, Yardımcı Editör
Yunus ÖZDEMİR, Yardımcı Editör

DİL EDİTÖRLERİ

Barış ERBAŞ

Sinem KAHVECİOĞLU

Cilt:7 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Escherichia coli’de Metallere ve pH Stresine karşı RpoS’nin Rolünün Araştırılması
  Sayfalar 105 - 121
  Cihan Darcan, Özge Kaygusuz, Ezgi Aydın
 2. Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 122 - 129
  Hasan YAVUZER, Etem OSMA
 3. ISOLATION, SCREENING, PARTIAL PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF PROTEASE FROM HALOPHILIC BACTERIA ISOLATED FROM INDONESIAN FERMENTED FOOD
  Sayfalar 130 - 142
  Sarah FITRIANI, Kıymet GÜVEN
 4. YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 143 - 151
  BÜLENT ERGUN, MURAT SOYSEVEN, GÖKALP İŞCAN, GÖKSEL ARLİ
 5. ELEKTRO-OKSİDASYON PROSESİ İLE BİYOLOJİK ÇAMUR DEZENTEGRASYONU
  Sayfalar 152 - 159
  Gülbin Erden
 6. Sünmüş ekmekten izole edilen Bacillus suşlarının peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesi ve peptidaz üretimi için bazı kültür şartlarının optimizasyonu
  Sayfalar 160 - 179
  Fundagül EREM, Muharrem CERTEL
 7. Anadolu Bombus lapidarius L. (Apidae: Hymenoptera) populasyonlarının genetik yapılanması
  Sayfalar 180 - 195
  Burcu Temel Altun, Ertan Mahir Korkmaz, Hasan Hüseyin Başıbüyük
 8. Assessment of Hepatotoxic Effects of Quetiapıne at Repeated Doses in Rats
  Sayfalar 196 - 206
  SİNEM ILGIN, DİLEK BURUKOĞLU, MERVE BAYSAL, ÖZLEM HİNİS, ÖZLEM ATLI
 9. ENDEMİK HEDYSARUM CAPPADOCICUM BOISS. (FABACEAE) TÜRÜNÜN ANATOMİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 207 - 213
  Mehmet TEKİN, Yurdanur AKYOL
 10. CONSUMPTION TYPES OF WILD PLANTS CONSUMED AS FOOD AROUND ESKIŞEHIR (TURKEY)
  Sayfalar 214 - 219
  Ersin Yücel, Gülçin Işık, İlkin Yücel Şengün, Yavuz Bülent Köse, Faik Ceylan, Betül Demirci, Hakan Şentürk
 11. HISTOLOGICAL EXAMINATION OF THE ROLE OF VITAMIN E IN CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED TESTICULAR DAMAGE IN RATS
  Sayfalar 220 - 226
  Dilek Burukoğlu Dönmez, İnci YETİM
 12. BİYODİZEL ELDESİNDE KULLANILMAK ÜZERE OLEAGİNOUS MAYA HÜCRELERİNDEN FARKLI KÜLTÜR TİPİ VE ORTAMLARDA LİPİT ÜRETİMİ
  Sayfalar 227 - 238
  Seval Cing Yıldırım, Turgay Kanat
 13. Bitkilerde 3D Teknolojisi Uygulamalarına Genel Bakış: Fenomik, Robotik Sistemler ile Haritalandırma, Mimari Tasarımlar, Bitki ve Hayvan Doku Kültürü Yaklaşımları
  Sayfalar 239 - 255
  Begüm GÜLER, Pelin SAĞLAM METİNER, Sultan GÜLÇE İZ, Aynur GÜREL
 14. BİTKİSEL KAYNAKLI BAZI DOĞAL ANTİMİKROBİYALLER
  Sayfalar 256 - 276
  İlkin Yücel Şengün, Berna Öztürk
 15. SULARDA BULUNAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER VE SAĞLIĞA ETKİLERİ
  Sayfalar 277 - 290
  Barış GÜZEL, Oltan CANLI, Elmas ÖKTEM OLGUN