Amaç

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji (AUBTD-C), Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2000 yılından itibaren yılda iki kez yayımlanmaktadır. 2005 yılından itibaren son beş yılda düzenli olarak basımı ve dağıtımı yapılmış bir dergi niteliği kazanmıştır. AUBTD-C, 2010 yılı Haziran ayından itibaren hem basılı hem de elektronik ortamda üç bölüm halinde yayınlanmaya başlamıştır. 2016 yılından itibaren sadece elektronik olarak basılmaktadır.

AUBTD-C, yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki yüksek kaliteli orijinal makaleleri yayınlar.


Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.

Kapsam

Dergi, aşağıda verilmiş olan yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki derleme, teknik not ve araştırma makalelerini yayımlar; Genel Biyoloji, Moleküler ve Yapısal Biyoloji, Genetik, Bitki Biyolojisi, Hayvan Biyolojisi, Hidrobiyoloji ve Oşinografi, Çevre Biyolojisi, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya ve Biyofizik, Eczacılık.