Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 77 - 80 2016-03-17

Determination the effects of the Porsuk River's water on seedling development of Cucumis sativus (L.) seeds
PORSUK NEHRİ SUYUNUN CUCUMIS SATIVUS (L.) TOHUMLARININ FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Mehmet ÇALISEKİ [1] , Gülçin IŞIK [2] , Sema LEBLEBİCİ [3]

514 1024

With its 448 km long, The Porsuk River formed by the merger of Bayatçık and Kızıltaş Stream is the longest arm of The Sakarya River. After passing from Kütahya Plain and being collected in Porsuk-I and Porsuk-II dam located in the northwest of Eskişehir, it passes through Eskişehir dam and Eskişehir province and finally reaches Sakarya River. The Porsuk River is used as irrigation of agricultural land in Eskişehir. As with all in Central Anatolia, Cucumis sativus (L.) is also among the most common horticultural plants cultivated in Eskişehir. At first glance it does not seem so important but Cucumis sativus is a rich vegetation in terms of vitamins, enzymes, mineral substances. However, it is poor one with respect to protein, carbohydrates and fats. In this study, in order to germinate the seeds, city water and water samples of the Porsuk River diluted at different rates and taken from stations determined in and outside the city have been used. By measuring root-body length and root fresh and dry weight of body of seedlings, the effects of city water and water of the Porsuk Rivers on the development of seedlings have been investigated. According to the obtained data, the root length was found to increase with the decreased dilution ratio of river water and water amount was found to increase with the decreased dilution ratio of river water
Porsuk Çayı 448 km uzunluğu ile Sakarya Irmağı’nın en uzun koludur ve Bayatçık Deresi ile Kızıltaş Suyu’nun birleşmesi ile oluşur. Kütahya Ovası’ndan geçip Eskişehir’in güneybatısında yer alan Porsuk-I ve Porsuk-II barajlarında toplandıktan sonra Eskişehir Ovası’ndan ve Eskişehir ilinden geçer ve Sakarya Irmağı’na ulaşır. Porsuk Çayı, Eskişehir’de tarım arazilerinin sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Tüm İç Anadolu’da olduğu gibi Eskişehir’de de tarımı yapılan en yaygın bahçe bitkileri arasında Cucumis sativus (L.) yer almaktadır. İnsan beslenmesinde ilk bakışta önemli gibi görünmese de Cucumis sativus; vitaminler, enzimler, mineral maddeler bakımından zengin bir bitkidir. Fakat protein, karbonhidrat ve yağ bakımından fakirdir. Bu çalışmada, tohumların çimlendirilmesinde şehir şebeke suyu ve farklı oranlarda seyreltilmiş, şehir içinde ve şehir dışında belirlenen istasyonlardan alınan Porsuk nehrine ait su örnekleri kullanılmıştır. Fidelerin kök-gövde uzunlukları, kök ve gövdeye ait yaş ve kuru ağırlıklar ölçülerek şebeke suyu ve Porsuk nehrine ait suyun fide gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, kök uzunluğunun nehir suyunun seyreltme oranı ile doğru orantıda arttığı ve su içeriğinin seyreltme oranı arttıkça azaldığı tespit edilmiştir
Porsuk Nehri, Cucumis sativus, Fide gelişimi
 • Aksoy Ö, Erbulucu T, Vatan E. Effects of Waste water from Olive oil and Milk Industry on Growth and Mitosis in Allium cepa Root Apical Meristem, J. of App. Biol. Sci., 5 (3): 75-78, 2011.
 • Al-Dulaimi RI, Ismail N, Ibrahim M H. The effect of Industrial Waste water in Seed Growth Rate: A Review, Int. J. Sci. And Res., 2(3): 1-4, 2012.
 • Dash AK. Impact of Domestic Waste Water on Seed Germination and Physiological Parameters of Rice and Wheat, IJRRAS, 12 (2): 280-286, 2012.
 • Gill, T et al. Protein Dynamics During Seed Germination under Copper Stress in Arabidopsis Over-Expressing Potentilla Superoxide Dismutase, J. of Plant Res., 125 (1): 165-172, 2012.
 • Hasnain S, Mahmood KM, Iqbal J. Effects of Industrial Wastes on the Germination, Early Growth and Nucleic Acids of Zea mays Varieties, Pakistan J. Agric. Res. 10:4, 331-341, 1989.
 • Jun-Yu H, Yan-Fang R, Cheng Z, De-An J. Effects of Cadmium Stress on Seed Germination, Seedling Growth and Seed Amylase Activities in Rice (Oryza sativa), Rice Science, 15(4): 319–325, 2008.
 • Karakurt H, Aslantaş R, Eşitken A. Tohum Çimlenmesi ve Bitki Büyümesi Üzerinde Etkili Olan Çevresel Faktörler ve Bazı Ön Uygulamalar, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24:2, 115-128, 2010.
 • Katkat V, Kaçar B. Bitki Besleme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009.
 • Khan GM, Daniel G, Konjit M, Thomas A, Eyasu AA, Awoke G. Impact of Textile Waste Water on Seed germination and Some Physiological Parameters in Pea (Pisum esculentum arietinum), Asian J. of Pla. Sci. 10 (4); 269-273, 2011. Lentil Gram (Cicer L.)
 • Kudal M, Müftüoğlu NM. Kentsel Atık Su ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1): 77-81, 2014.
 • Mekki A, Dhouib A, Aloui F, Sayadi S. Olive Waste Water as an Ecological Fertiliser, Agron. Sustain. Dev. 26, 61-67, 2006.
 • Sinha SN, Paul D. Impact of Sewage Water on Seed Germination and Vigour Index of Cicer arietinum L. and Pisum sativum L., I. J. of Food, Agri. and Vet. Sci., 3, 19-26, 2013.
 • Yucel E, Doğan F, Öztürk M. Porsuk Çayında Ağır Metal Kirlilik Düzeyleri ve Halk Sağlığı Ilişkisi, Ekoloji (Çevre Dergisi), 17, 29-32, 1995.
 • Yucel E. Effects of different salt, nitrate and acid concentrations on the germination of Some Salvia species Seeds, Seeds Science & Technology, 28, 853-860, 2000.
 • Yucel E. Ebe Karaçam’ın Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri. [The Biological and Ecological Blackpine], Birlik Ofset Matbaacılık, Eskişehir, 2000. of Ebe
 • Yucel E, Yılmaz G. Effects of Different Alkaline Metal Salts (NaCl, KNO3), Acid Concentrations (H2SO4) and Growth Regulator (GA3) on the Germination of Salvia cyanescens Boiss. & Bal. Seeds, Gazi Uni. J. of Sci., Vol 22, No: 3, 2009.
 • Yucel E, Edirnelioğlu E, Soydam S, Çelik S, Çolak G. Myriophyllum spicatum (Spiked Water-Milfoil) as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution in Porsuk Stream / Turkey, Biodicon, 3:2, 133-144, 2010.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet ÇALISEKİ

Yazar: Gülçin IŞIK

Yazar: Sema LEBLEBİCİ

Bibtex @ { aubtdc237918, journal = {Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji}, issn = {2146-0264}, eissn = {2146-0213}, address = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {77 - 80}, doi = {10.18036/btdc.40118}, title = {Determination the effects of the Porsuk River's water on seedling development of Cucumis sativus (L.) seeds}, key = {cite}, author = {LEBLEBİCİ, Sema and ÇALISEKİ, Mehmet and IŞIK, Gülçin} }
APA ÇALISEKİ, M , IŞIK, G , LEBLEBİCİ, S . (2016). Determination the effects of the Porsuk River's water on seedling development of Cucumis sativus (L.) seeds. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, 4 (2), 77-80. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aubtdc/issue/22141/237918
MLA ÇALISEKİ, M , IŞIK, G , LEBLEBİCİ, S . "Determination the effects of the Porsuk River's water on seedling development of Cucumis sativus (L.) seeds". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 4 (2016): 77-80 <http://dergipark.gov.tr/aubtdc/issue/22141/237918>
Chicago ÇALISEKİ, M , IŞIK, G , LEBLEBİCİ, S . "Determination the effects of the Porsuk River's water on seedling development of Cucumis sativus (L.) seeds". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 4 (2016): 77-80
RIS TY - JOUR T1 - Determination the effects of the Porsuk River's water on seedling development of Cucumis sativus (L.) seeds AU - Mehmet ÇALISEKİ , Gülçin IŞIK , Sema LEBLEBİCİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 80 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-0264-2146-0213 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji Determination the effects of the Porsuk River's water on seedling development of Cucumis sativus (L.) seeds %A Mehmet ÇALISEKİ , Gülçin IŞIK , Sema LEBLEBİCİ %T Determination the effects of the Porsuk River's water on seedling development of Cucumis sativus (L.) seeds %D 2016 %J Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji %P 2146-0264-2146-0213 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD ÇALISEKİ, Mehmet , IŞIK, Gülçin , LEBLEBİCİ, Sema . "PORSUK NEHRİ SUYUNUN CUCUMIS SATIVUS (L.) TOHUMLARININ FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 4 / 2 (Mart 2016): 77-80.


Ecophysiological Effects of Porsuk River's Water and Boron Mine Wastewater on Cucumis Sativus L. Seeds
Acta Physica Polonica A
G. Işık
DOI: 10.12693/APhysPolA.132.746