Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 122 - 129 2018-08-17

Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi

Hasan YAVUZER [1] , Etem OSMA [2]

82 143

Bu çalışma ile Karasu Nehri (Tercan, Yedisu, Üzümlü) ve Işıkpınar deresi çevresinden olmak üzere dört farklı lokaliteden toplanan gevrek söğüt (Salix fragilis L.) bitkisinden kök, kabuk, yaprak ve yetiştikleri toprak örneklerinde (Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Co, Cr, Cd) ağır metallerin miktarı tespit edildi. Bitki ve toprak örnekleri laboratuvarda ön işlemlerden geçirildikten sonra ağır metal konsantrasyonlarının ICP-MS’de analizleri yapıldı. Farklı lokalitelerden toplanan bitki kısımlarında ve toprakta elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılarak, lokaliteler arasındaki farklılıklar belirlendi. Ağır metal konsantrasyonunun bitkide daha çok köklerde biriktiği tespit edildi. Ayrıca, ağır metal miktarının diğer lokalitelere göre Yedisu lokalitesinde daha fazla olduğu belirlendi. Salix fragilis L. ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde biyomonitor olabileceği sonucuna varıldı.

Ağır metal, Biyomonitor, ICP-MS, Salix fragilis L.
  • [1] Asri FÖ, Sönmez S, Çıtak S. Kadmiyumun Çevre Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Derim, 2007; 24(1): 32-39. [2] Zengin FK, Munzuroğlu Ö. Fasulye Fidelerinin (Phaseolus vulgaris L .) Kök, Gövde ve Yaprak Büyümesi Üzerine Kadmiyum (Cd++) ve Civa (Hg++)’nın Etkileri, C.Ü. Fen-Edebiyat Fak Fen Bil Der, 2003; 24(1): 64-75. [3] Karakoyun G, Osma E.Erzincan’da Hava Kirliliğine Bağlı Olarak Sarı Çamlarda (Pinus sylvestris L. var. hamata Steven.) Ağır Metal Birikimi. GÜFBED, 2015; 5:67-77. [4] Yıldırım C, Karavin N, Cansaran A. Amasya İli Şehir Merkezinde Bulunan Elaeagnus angustifolia L. ve Pinus brutia Ten. Türlerinde Bazı Ağır Metallerin İçeriklerinin Belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2012; 5 (2): 7-11. [5] Aslanhan E. Çevresel Kirliliklerin Takibinde Kullanılacak Yeni Biyomonitör Bitkiler. Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012. [6] Topyıldız M. Yarsan E. Çevresel Kirliliğin İzlenmesinde Biyoindikatör Canlılar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi 2014; (1-2): 83-93. [7] Taylan ZS, Özkoç HB. Potansiyel Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Akuatik Organizmaların Biokullanılabilirliliği. BAÜ FBE Dergisi, 2007; 9 (2): 17-33 [8] Yücel E, Edirnelioğlu E, Soydam S, Çelik S, Çolak G. Myriophyllum spicatum (Spiked water-milfoil) as a biomonitor of heavy metal pollution in Porsuk Stream/Turkey. BioDiCon, 2010; 3(2): 133-144. [9] Aksoy A, Sahin U, Duman F. Robinia pseudo-acacia L. as a possible biomonitor of heavy metal pollution in Kayseri. Turk J Bot, 2000; 24: 279-284. [10] Sawidis T, Breuste J, Mitrovic M, Pavlovic P, Tsigaridas K. Tsigaridas Trees as bioindicator of heavy metal pollution in three European cities. Environ Pollut, 2011; 159: 3560-3570. [11] Mankowski B, Godzik B, Shparyk PM. Chemical and morphological characteristics of key tree species of the Carpathian Mountains. Environ Pollut, 2004;130 (1): 41-54. [12] Dmuchowski W, Gozdowski D, Baczewska AH, Bragoszewska P. Evaluation of various bioindication methods used for measuring zinc environmental pollution. Int J Environ Pollut, 2013; 51(3/4): 238-254. [13] Pajak M, Halecki W, Gasiorek M. Accumulative response of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and silver birch (Betula pendula Roth) to heavy metals enhanced by Pb-Zn ore mining and processing plants: Explicitly spatial considerations of ordinary kriging based on a GIS approach. Chemosphere, 2017; 168: 851-859. [14] Baker AJM, Mc Grath SP, Reeves RD, Smith JAC. Metal hyperaccumulator plants: a review of the ecology and physiology of a biological resource for phytoremediation of metal polluted-soils. In: Terry, N., Benuelos, G. (Eds.), Phytoremediation of Contaminated Soil and Water. Lewis Publishers, London, 2000; 85-107. [15] Davis P.H.(ed). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. Edinburg University Press. (1965-1985). [16] Anonim 2017. http://www.tubives.com/index.php?sayfa=1&tax_id=8492 [17] Osma E, Mutlu S, Aksoy A, İlhan V. Effect of Irrigation Water on Accumulation of Heavy Metal and Mineral Element in Some Vegetables Iğdır Univ J Inst Sci & Tech, 2016; 6(2): 49-58. [18] Kacar B, İnal A. Bitki Analizlari, Nobel yayın No: 1241, 2008; 213-770. [19] Duru N, Türkmen Z, Çavuşoğlu K, Yalçın E, Yapar K. Verbascum sinuatum L. (Scrophularıaceae) (Sığırkuyruğu) Türü Kullanılarak Karadeniz Sahil Şeridinde Taşıtların Sebep Olduğu Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 2011; 15(2): 89-96. [20] Akguc N, Özyiğit İİ, Yaşar Ü, Leblebici Z. Yarcı C. Use of Pyracantha coccinea Roem. as a possible biomonitor for the selected heavy metals. Int J Environ Sci Tech, 2010; 7(3): 427-434. [21] Özcan C. Kırklareli İl Merkezinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Eser Element Analizleri. Elect J of Voc Coll, 2013; 184-193 [22] Hu Y, Wangn D, Wei L, Zhang X, Song B. Bioaccumulation of heavy metals in plant leaves from Yan'an city of the Loess Plateau, China. Ecotoxicol Environ Saf, 2014; 110: 82–88. [23] Bayar E. Erzurum Şehir Merkezindeki Bazı Kavşaklarda Bitki (Sarıçam, Pinus sylvestris L. var. hamata Steven) ve Toprakların Ağır Metal (Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb ve Ni) Kontaminasyon Durumunun Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Erzurum. 2009; 29-59s. [24] Kocic K, Spasic T, Urosevic MA. Tomasevic M. Trees as natural barriers against heavy metal pollution and their role in the protection of cultural heritage. Jof Cultural Heritage, 2014; 15: 227–233 [25] Norouzi S, Khademi H, Cano AF, Acosta JA. Using plane tree leaves for biomonitoring of dust borne heavy metals:A case study from Isfahan, Central Iran. Ecol Indic, 2015; 57: 64–73. [26] Ünal D, Sert Ş, Işık NO, Kaya Ü. İzmir-Kemalpaşa Sanayi Bölgesinde Ağır Metal Kirliliğinin Biyoindikatör Olarak Zeytin (Olea europaea) Bitkisi Kullanılarak Belirlenmesi. Zeytin Bilimi, 2011; 2(2):59-64 [27] Cansaran A, Yıldırım C. Karavın N. Availability of Maclura pomifera (Rafın.) Schneider As A Biomonitor for the Heavy Metal Pollution. Bangladesh J Bot, 2016; 45(3): 723-726 [28] Aksoy A, Sahin U. Elaeagnus angustifolia L. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution. Turk J of Bot, (1999); 23: 83–87 [29] Çilali E, Amasya-Tokat Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda (Rosa Spp) Mesafeye Bağlı Olarak Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Tokat. 2012; 18-35s. [30] Keleş CT. Konya Şehir Merkezi Yol ve Parklarında Ağır Metal Kirliliği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2007; 19-50s. [31] Çavuşoğlu K, Çakır Ş, Kırındı T. Investigation of Lead (Pb) Pollutıon in P. nigra (J.F. Arnold) Subsp. Nigra var. caraminica (Loudon) Rehder Collected Road Sides in Some Regions of Kırıkkale City. D.P.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006; 11: 11-26. [32] Kabata-Pendias A, Pendias H. Trace Elements in Soils and Plants. CRC. Press, London (1992), New York, 2000; 215-349s. [33] Ross SM. Sources And Forms Of Potentially Toxic Metals İn Soil–Plant Systems, Toxic Metals in Soil–Plant Systems, Wiley, England, 1994; 3-26.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hasan YAVUZER
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Etem OSMA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { aubtdc363013, journal = {Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji}, issn = {2146-0264}, eissn = {2146-0213}, address = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {122 - 129}, doi = {10.18036/aubtdc.363013}, title = {Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {YAVUZER, Hasan and OSMA, Etem} }
APA YAVUZER, H , OSMA, E . (2018). Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, 7 (2), 122-129. DOI: 10.18036/aubtdc.363013
MLA YAVUZER, H , OSMA, E . "Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 7 (2018): 122-129 <http://dergipark.gov.tr/aubtdc/issue/36940/363013>
Chicago YAVUZER, H , OSMA, E . "Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 7 (2018): 122-129
RIS TY - JOUR T1 - Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi AU - Hasan YAVUZER , Etem OSMA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18036/aubtdc.363013 DO - 10.18036/aubtdc.363013 T2 - Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 129 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-0264-2146-0213 M3 - doi: 10.18036/aubtdc.363013 UR - http://dx.doi.org/10.18036/aubtdc.363013 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi %A Hasan YAVUZER , Etem OSMA %T Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi %D 2018 %J Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji %P 2146-0264-2146-0213 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18036/aubtdc.363013 %U 10.18036/aubtdc.363013
ISNAD YAVUZER, Hasan , OSMA, Etem . "Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirlenmesinde Biomonitor Olarak Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 7 / 2 (Ağustos 2018): 122-129. http://dx.doi.org/10.18036/aubtdc.363013