Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 143 - 151 2018-08-17

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ
YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ

BÜLENT ERGUN [1] , MURAT SOYSEVEN [2] , GÖKALP İŞCAN [3] , GÖKSEL ARLİ [4]

87 151

Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin which is synthesized by some Aspergillus and Penicillium species and may exists in especially cultivated cereals, coffee beans or coffee granules, wine and various spices. OTA exhibits Carcinogenicmutagenic and teratogenic affects for humans and animals. In this conducted study, OTA contents of 30 different coffee samples that were provided from the local markets were determined by using high performance liquid chromatography. The experiments were carried out using the fluorescence detector and applying the 330 nm extinction and 450 nm emission wavelengths. The column temperature and pressure were set to 25°C and 83 barr, respectively. The flow rate was chosen as 0.9 mL/min. Coffee samples were dissolved in ethanol.  Analyses were performed by using the C18 (200 mm 4.6 mm I.D., 5 µm particle size). It was observed that OTA standards and samples have a signal at approximately 11.287 min. Deionized (water: acetonitirile: acetic acid) (49.5:49.5:1), (v:v:v) mixture was used as the mobile phase. The obtained results showed that different amounts of OTA for all 30 samples were determined and 12 of them have lower OTA content according to the limits of Turkish Food Codex.

Okratoksin A (OTA), bazı Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından sentezlenen özellikle işlenmiş tahıllar, kahve çekirdekleri veya granül kahveler, şarap ve çeşitli baharatlarda bulunabilen bir mikotoksindir. OTA insan ve hayvanlarda kanserojen, mutajenik ve teratojenik etkiler göstermektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada yerel marketlerden temin edilen 30 adet kahve örneği içerisindeki OTA miktarı Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YPSK) cihazı ile tayin edilmiştir. Çalışmalar floresans dedektör kullanılarak Ex 330 Em 450 nm dalga boylarında gerçekleştirilmiş, kolon sıcaklığı 25°C, sistem basıncı 83 bar olarak ölçülmüştür. Akış hızı 0.9 ml/dk olarak seçilmiştir. Kahveleri çözmek için etanol kullanılmıştır. Analiz boyunca C18 (200 mm 4.6 mm I.D., 5 µm partikül boyutuna sahip kolon kullanılmıştır. OTA standardı ve numunelerin yaklaşık 11.287 dk da sinyal verdiği görülmektedir. Mobil faz olarak (su:asetonitril:asetik asit) (49.5:49.5:1) (h:h:h) kullanılmıştır. Çalışılan 30 adet örneğin tümünde çeşitli miktarlarda OTA varlığı tespit edilmiş olup bunlardan sadece 12 tanesinin Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenen limitler altında olduğu tespit edilmiştir.


 • [1] Höhler D. Ochratoxin A in food and feed: occurrence, legislation and mode of action. Z. Ernahrungswiss 1998; 37: 2–12.
 • [2] Deberghes P, Betbeder A, Boisard F, Blanc R, Delaby JF, Krivobok S, Steiman R, Seigle-Murandi F, Creppy EE. Detoxification of ochratoxin A, a food contaminant: Prevention of growth of Aspergillus ochraceus and its production of ochratoxin A. Mycotoxin Res1995; 11: 37-47.
 • [3] Reddy L, Bhoola K. Ochratoxins - food contaminants: impact on human health. Toxins 2010; 2:771–779
 • [4] Marquard RR, Frohlich, A. Ochratoxin A: an important western Canadian storage mycotoxin, Can. J. Physiol. Pharmacol 1990; 68: 991-999.
 • [5] Çağlarırmak N, Ünal K. Kahve Tanesinde (C. arabica) Mineral Maddelerin Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma. Gıda Dergisi 1999; 24: 53-57.
 • [6] Gürhayta OF, Çağındı Ö. Kurutulmuş Meyvelerde Aflatoksin ve Okratoksin A Varlığının ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Celal Bayar University Journal of Science 2016; 12: 327-338.
 • [7] Keyvan E. Yurdakul Ö. Çeşitli Gıdalarda Okratoksin A Varlığı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015; 3: 27-33.
 • [8] Boudra H, Le Bars P, Le Bars J. Thermostability of ochratoxin A in wheat under two moisture conditions, App Environ Microbiol 1995, 61:1156-1158.
 • [9] International Coffee Organization, Latest facts and figures about the global coffee trade from the International Coffee Organization, 2015.
 • [10] Aboul‐Enein HY, Kutluk ÖB, Altiokka G, Tunçel M. A modified HPLC method for the determination of ochratoxin A by fluorescence detection. Biomed Chromatogr. 2002; 16: 470-474.
 • [11] Batista LR, Chalfoun SM, Silva CF, Cirillo M, Varga EA, Schwan RF. Ochratoxin A in coffee beans (Coffea arabica L.) processed by dry and wet methods. Food control 2009; 20: 784-790.
 • [12] Türk Gıda Kodeksi, Bulaşanlar Yönetmeliği. 2011; Resmi Gazete, (28157).
 • [13] Commision, E. C. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuff. 2006R1881-EN-01.09. 2014-014.001-1.
 • [14] Viani R. Effect of processing on ochratoxin A (OTA) content of coffee. In: Mycotoxins and food safety; 2002; Springer, Boston, MA. pp. 189-193.
 • [15] García-Moraleja A, Font G, Mañes J, Ferrer E. Analysis of mycotoxins in coffee and risk assessment in Spanish adolescents and adults. Food Chem Toxicol 2015; 86: 225-233.
 • [16] Vanesa D, Ana P. Occurrence of Ochratoxin A in coffee beans, ground roasted coffee and soluble coffee and method validation. Food Control 2013; 30: 675-678.
 • [17] Casal S, Vieira T, Cruz R, Cunha SC. Ochratoxin A in commercial soluble coffee and coffee substitutes. Food Res Int 2014; 61: 56-60.
 • [18] Benites AJ, Fernandes M, Boleto AR, Azevedo S, Silva S, Leitão AL. Occurrence of ochratoxin A in roasted coffee samples commercialized in Portugal. Food Control 2017; 73: 1223-1228.
 • [19] Karagözlü N, Karapınar M. Bazı tahıl ve ürünlerinde okratoksin-A ve fungal kontaminasyon. Turkish J Biol 2000; 24: 561-572.
 • [20] Tozlovanu M, Pfohl-Leszkowicz A. Ochratoxin A in roasted coffee from French supermarkets and transfer in coffee beverages: Comparison of analysis methods. Toxins 2010; 2: 1928-1942.
 • [21] Benford D, Boyle C, Dekant W, Fuchs R, Gaylor DW, Hard G, Solfrizzo M. Ochratoxin A. Safety evaluation of certain mycotoxins in food Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 2001; 281-415.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: BÜLENT ERGUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Anadolu University, Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: MURAT SOYSEVEN
Kurum: anadolu University,Eskisehir, Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: GÖKALP İŞCAN
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: GÖKSEL ARLİ
Kurum: anadolu University,Eskisehir, Turkey
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { aubtdc409099, journal = {Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji}, issn = {2146-0264}, eissn = {2146-0213}, address = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {143 - 151}, doi = {10.18036/aubtdc.409099}, title = {YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {SOYSEVEN, MURAT and ARLİ, GÖKSEL and İŞCAN, GÖKALP and ERGUN, BÜLENT} }
APA ERGUN, B , SOYSEVEN, M , İŞCAN, G , ARLİ, G . (2018). YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, 7 (2), 143-151. DOI: 10.18036/aubtdc.409099
MLA ERGUN, B , SOYSEVEN, M , İŞCAN, G , ARLİ, G . "YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 7 (2018): 143-151 <http://dergipark.gov.tr/aubtdc/issue/36940/409099>
Chicago ERGUN, B , SOYSEVEN, M , İŞCAN, G , ARLİ, G . "YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 7 (2018): 143-151
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ AU - BÜLENT ERGUN , MURAT SOYSEVEN , GÖKALP İŞCAN , GÖKSEL ARLİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18036/aubtdc.409099 DO - 10.18036/aubtdc.409099 T2 - Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 151 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-0264-2146-0213 M3 - doi: 10.18036/aubtdc.409099 UR - http://dx.doi.org/10.18036/aubtdc.409099 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ %A BÜLENT ERGUN , MURAT SOYSEVEN , GÖKALP İŞCAN , GÖKSEL ARLİ %T YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ %D 2018 %J Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji %P 2146-0264-2146-0213 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18036/aubtdc.409099 %U 10.18036/aubtdc.409099
ISNAD ERGUN, BÜLENT , SOYSEVEN, MURAT , İŞCAN, GÖKALP , ARLİ, GÖKSEL . "YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE YEREL MARKETLERDE SATILAN KAHVELERİN OKRATOKSİN A İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 7 / 2 (Ağustos 2018): 143-151. http://dx.doi.org/10.18036/aubtdc.409099