Hakkında

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji (AUBTD-C), Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2000 yılından itibaren yılda iki kez yayımlanmaktadır. 2005 yılından itibaren son beş yılda düzenli olarak basımı ve dağıtımı yapılmış bir dergi niteliği kazanmıştır. AUBTD-C, 2010 yılı Haziran ayından itibaren hem basılı hem de elektronik ortamda üç bölüm halinde yayınlanmaya başlamıştır. 2016 yılından itibaren sadece elektronik olarak basılacaktır.

AUBTD-C, yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki yüksek kaliteli orijinal makaleleri yayınlar.

       Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. 
       AUBTD-C; 2010 yılından itibaren EBSCO ve 2011 yılından itibaren DOAJ tarafından taranmaktadır.


Amaç ve Kapsam

Dergi, aşağıda verilmiş olan yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki derleme, teknik not ve araştırma makalelerini yayımlar; Genel Biyoloji, Moleküler ve Yapısal Biyoloji, Genetik, Bitki Biyolojisi, Hayvan Biyolojisi, Hidrobiyoloji ve Oşinografi, Çevre Biyolojisi, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya ve Biyofizik, Eczacılık. 

 

Değerlendirme süreci

Makaleler öncelikle derginin stil kuralları, bilimsel içerik, etik ve metodolojik yaklaşım açısından Editörler Kurulu tarafından incelenir. Uygun bulunursa, ilgili editör tarafından, en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda kabul, ret ya da revize edilerek yeniden gönderme kararı sorumlu yazara bildirilir. Hakem raporları gizlilik kurallarına uygun şekilde dergi arşivinde saklanır. Tüm değerlendirme süreci online sistem üzerinden yürütülür.

 Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.