Hakkında

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji (AUBTD-C), Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2000 yılından itibaren yılda iki kez yayımlanmaktadır. 2005 yılından itibaren son beş yılda düzenli olarak basımı ve dağıtımı yapılmış bir dergi niteliği kazanmıştır. AUBTD-C, 2010 yılı Haziran ayından itibaren hem basılı hem de elektronik ortamda üç bölüm halinde yayınlanmaya başlamıştır. 2016 yılından itibaren sadece elektronik olarak basılmaktadır.

AUBTD-C, yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki yüksek kaliteli orijinal makaleleri yayınlar.

       Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. 
       AUBTD-C; 2010 yılından itibaren EBSCO ve 2011 yılından itibaren DOAJ tarafından taranmaktadır.


Değerlendirme süreci

Makaleler öncelikle derginin stil kuralları, bilimsel içerik, etik ve metodolojik yaklaşım açısından Editörler Kurulu tarafından incelenir. Ayrıca yazarlardan sürecin başlayabilmesi için telif hakkı devir formu süreç başlamadan istenmektedir. Uygun bulunursa, atanmış olan alan editörü tarafından değerlendirme (tek-kör hakemlik) sürecini başlatmak üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda kabul, ret ya da revize edilerek yeniden gönderme kararı sorumlu yazara bildirilir. Hakem raporları gizlilik kurallarına uygun şekilde dergi arşivinde saklanır. Tüm değerlendirme süreci çevrimiçi sistem üzerinden yürütülür.


İntihal Değerlendirmesi

İntihal programı olarak  iThenticate kullanılmakta olup, bir çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için benzerlik oranının en fazla %25 (referanslar çıkarıldıktan sonra) olması beklenmektedir.


Açık erişim politikası

AUBTD-C yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

AUBTD-C, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından ortaya konan tanıma uygun bir açık erişim politikası benimsemiştir. Bu nedenle, kullanıcıların bu makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırabilme, arama veya bağlama hakkına sahiptir.


Telif hakkı bildirimi ve lisans türü : 
CC BY-NC-ND.

CC BY-NC-ND