Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1968 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40

Arşiv aktarımı devam ediyor. Derginin tüm arşivi bu sayfaya aktarılıncaya kadar  buradan ulaşabilirsiniz.

   
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, eğitim bilimleri alanında uluslararası bazı dizinlerde taranan hakemli ulusal bir dergidir. Elli yıldır düzenli yayımlanan, eğitim bilimleri alanının ilk bilimsel dergisidir. Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere üç sayı yayımlanacak, yayımlanma kararı verilen makalelerin erken görünümleri verilecektir.

    Dergimizde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki makaleler yayımlanır. Her sayıda özgün (benzerlik oranı % 15’ten az) ve güncel araştırma makaleleri, en çok iki derleme makalesi yayımlanır. Dergimizin resmi dili Türkçe’dir; İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler de yayınlanır. Dergimiz, Fakültemizden, yurtiçinden ve yurtdışından araştırmacıların makalelerini kabul eder. İlk incelemede reddedilmemiş makaleler için kör hakemlik süreci sürdürülür. Makale başvurularının, makale yazma kılavuzu kullanılarak, yazım kurallarımıza uygun olması, yazarların ORCID numaralarının belirtilmesi, Telif Hakkı Devri Tutanağı’nın makaleyle birlikte sisteme yüklenmesi istenir.

    Dergimiz, açık erişimle dünyanın her yerinden herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği hem elektronik ortamda; E-ISSN 2458-8342, hem de basılı ISSN 1301-3718 yayımlanan bir dergidir. Yazarlardan ücret almadığımız gibi, yazarlara ücret de ödemiyoruz.  

    Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİADDirectory of Open Access Journals (DOAJ)’da dizinlenmektedir.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1968 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40
Kapak Resmi

23.791

46.787

Arşiv aktarımı devam ediyor. Derginin tüm arşivi bu sayfaya aktarılıncaya kadar  buradan ulaşabilirsiniz.

   
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, eğitim bilimleri alanında uluslararası bazı dizinlerde taranan hakemli ulusal bir dergidir. Elli yıldır düzenli yayımlanan, eğitim bilimleri alanının ilk bilimsel dergisidir. Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere üç sayı yayımlanacak, yayımlanma kararı verilen makalelerin erken görünümleri verilecektir.

    Dergimizde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki makaleler yayımlanır. Her sayıda özgün (benzerlik oranı % 15’ten az) ve güncel araştırma makaleleri, en çok iki derleme makalesi yayımlanır. Dergimizin resmi dili Türkçe’dir; İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler de yayınlanır. Dergimiz, Fakültemizden, yurtiçinden ve yurtdışından araştırmacıların makalelerini kabul eder. İlk incelemede reddedilmemiş makaleler için kör hakemlik süreci sürdürülür. Makale başvurularının, makale yazma kılavuzu kullanılarak, yazım kurallarımıza uygun olması, yazarların ORCID numaralarının belirtilmesi, Telif Hakkı Devri Tutanağı’nın makaleyle birlikte sisteme yüklenmesi istenir.

    Dergimiz, açık erişimle dünyanın her yerinden herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği hem elektronik ortamda; E-ISSN 2458-8342, hem de basılı ISSN 1301-3718 yayımlanan bir dergidir. Yazarlardan ücret almadığımız gibi, yazarlara ücret de ödemiyoruz.  

    Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİADDirectory of Open Access Journals (DOAJ)’da dizinlenmektedir.