Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-0522 | e-ISSN 1309-2057 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://ilahiyatdergi.ankara.edu.tr/

        Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-0522, e-ISSN: 1309-2057) kör hakemlik sisteminin uygulandığı hakemli akademik bir dergidir. 1952 yılında yayın hayatına başlamış ve Türkiye’de ilahiyat alanında uzunca bir süre tek akademik dergi olarak faaliyet göstermiştir. İlk sayısından itibaren akademik vasfını hiçbir zaman kaybetmemiş, Türkiye’de ilahiyat alanında doğru bilginin ve akademik ilmî üslubun tesis edilmesinde öncü rol oynamıştır.

       Dergi, Türkiye’de ilahiyat sahasının alt disiplinlerinde isim yapmış çok sayıda akademisyen tarafından farklı dillerde kaleme alınmış bir çok önemli yazıyı içeren geniş arşive sahiptir. AÜİF Dergisi tarihi boyunca niteliği ilke edinmiş bir dergidir; halen bu ilke doğrultusunda Mayıs ve Kasım periyotlarında yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin amacı, İlahiyat ana bilim alanlarında ve beşeri bilimler alanında üretilen akademik makaleler yayınlamak suretiyle doğru ve bilimsel bilginin tesis edilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-0522 | e-ISSN 1309-2057 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://ilahiyatdergi.ankara.edu.tr/
Kapak Resmi

2.480

15.355

        Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-0522, e-ISSN: 1309-2057) kör hakemlik sisteminin uygulandığı hakemli akademik bir dergidir. 1952 yılında yayın hayatına başlamış ve Türkiye’de ilahiyat alanında uzunca bir süre tek akademik dergi olarak faaliyet göstermiştir. İlk sayısından itibaren akademik vasfını hiçbir zaman kaybetmemiş, Türkiye’de ilahiyat alanında doğru bilginin ve akademik ilmî üslubun tesis edilmesinde öncü rol oynamıştır.

       Dergi, Türkiye’de ilahiyat sahasının alt disiplinlerinde isim yapmış çok sayıda akademisyen tarafından farklı dillerde kaleme alınmış bir çok önemli yazıyı içeren geniş arşive sahiptir. AÜİF Dergisi tarihi boyunca niteliği ilke edinmiş bir dergidir; halen bu ilke doğrultusunda Mayıs ve Kasım periyotlarında yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin amacı, İlahiyat ana bilim alanlarında ve beşeri bilimler alanında üretilen akademik makaleler yayınlamak suretiyle doğru ve bilimsel bilginin tesis edilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Cilt:59 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 59 - Sayı 2 - Kas 2018
 1. Hadis, Mesḫ (Metamorfoz) ve Kültürel Bağlam: Farelerin Dönüşüme Uğramış Yahudiler Olabileceğine Dair Bir Ṣaḥīḥayn Rivayetinin Tahlili
  Sayfalar 1 - 64
  Suat Koca
 2. Şāfiʿī Fıkıh Usûlünde Mustefīḍ Ḫaber
  Sayfalar 65 - 81
  Davut Eşit
 3. Şairini Vazifesinden Edip Sürgüne Gönderen Bir Gazelin Hikâyesi
  Sayfalar 83 - 111
  Ahmet Karataş
 4. Haskala Sırasında Din-Bilim Çatışması: Onay Belgeleri, Bilim Kitapları ve Rabbani Din Adamları
  Sayfalar 113 - 138
  Abdullah Altuncu
 5. Çağdaş Hadis Usulü Kitaplarında Ḳudsī Hadise Yer Aramak: Muntehāsına Göre Hadislerin Taksimi Üzerine Bir Not
  Sayfalar 139 - 160
  Recep Gürkan Göktaş
 6. Yeʾcūc ve Meʾcūc Kelimelerinin Etimolojisine Dair
  Sayfalar 161 - 169
  Yasin Meral
 7. Muhammed b. Ahmed el-Mukaddesī. İslam Coğrafyası (Ahsenü’t-Tekāsīm). Notlarla Tercüme Eden: Ahsen Batur. İstanbul: Selenge Yayınları, 2015. 519 s. ISBN 6054944040.
  Sayfalar 171 - 180
  Betül Yurtalan
 8. Houari Touati. Ortaçağ’da İslam ve Seyahat: Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi. Terc. Ali Berktay. 2. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016. 253 s. ISBN 978-975-08-0803-7.
  Sayfalar 181 - 194
  Kevser Beyazyüz Sipahioğlu
 9. ed. Nancy E. Snow. The Oxford Handbook of Virtue. New York: Oxford University Press, 2018. 881 s. ISBN:978-0-199-38519-5.
  Sayfalar 195 - 204
  Tuba Nur Umut
 10. Tariq Jaffer. Rāzī Master of Qurʾānic Interpretation and Theological Reasoning. New York: Oxford University Press, 2017. 244 pp. ISBN 978-0-19-066351-3.
  Sayfalar 205 - 208
  Muammer İskenderoğlu
 11. Uluslararası İmam Mâturîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde Çalıştayı (25–27 Ekim 2018, Ankara) Hakkında
  Sayfalar 209 - 220
  Tuğba Öztürk
 12. Mehmet Fuat Sezgin Hoca’nın Ankara İlahiyat Yılları: Sezgin ve Fakültenin Müşterek Tarihinden Bir Kesit
  Sayfalar 221 - 250
  Ali Dere