JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF ANKARA UNIVERSITY
Cover Image
ISSN 1301-0522 | e-ISSN 1309-2057 | Period Biannually | Founded: 1952 | Publisher Ankara University | http://dergipark.gov.tr/auifd

        The Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) is a peer-reviewed open-access academic journal published continuously since 1952. It is the oldest continuously published academic journal in the fields of Islamic and religious studies (ilahiyat) in Turkey and one of the oldest in the entire Islamic world.

        It has published very influential articles mostly in Turkish but also in English, Arabic, Persian, and occasionally in German and French. Articles published in earlier decades were some of the first modern academic studies in various subdisciplines of Islamic and religious studies in Turkey. The journal played the most significant role in establishing an academic style in modern Turkish ilahiyat studies and it has been one of the leading and the most respected journals in its field since its establishment. AUIFD is published twice a year (May 31,  November 30).

JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF ANKARA UNIVERSITY

ISSN 1301-0522 | e-ISSN 1309-2057 | Period Biannually | Founded: 1952 | Publisher Ankara University | http://dergipark.gov.tr/auifd
Cover Image

8.174

42.284

        The Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) is a peer-reviewed open-access academic journal published continuously since 1952. It is the oldest continuously published academic journal in the fields of Islamic and religious studies (ilahiyat) in Turkey and one of the oldest in the entire Islamic world.

        It has published very influential articles mostly in Turkish but also in English, Arabic, Persian, and occasionally in German and French. Articles published in earlier decades were some of the first modern academic studies in various subdisciplines of Islamic and religious studies in Turkey. The journal played the most significant role in establishing an academic style in modern Turkish ilahiyat studies and it has been one of the leading and the most respected journals in its field since its establishment. AUIFD is published twice a year (May 31,  November 30).

Volume: 59 - Issue: 2 Last Issue
Volume 59 - Issue 2 - Nov 2018
 1. Hadis, Mesḫ (Metamorfoz) ve Kültürel Bağlam: Farelerin Dönüşüme Uğramış Yahudiler Olabileceğine Dair Bir Ṣaḥīḥayn Rivayetinin Tahlili
  Pages 1 - 64
  Suat Koca
 2. Şāfiʿī Fıkıh Usûlünde Mustefīḍ Ḫaber
  Pages 65 - 81
  Davut Eşit
 3. Şairini Vazifesinden Edip Sürgüne Gönderen Bir Gazelin Hikâyesi
  Pages 83 - 111
  Ahmet Karataş
 4. Haskala Sırasında Din-Bilim Çatışması: Onay Belgeleri, Bilim Kitapları ve Rabbani Din Adamları
  Pages 113 - 138
  Abdullah Altuncu
 5. Çağdaş Hadis Usulü Kitaplarında Ḳudsī Hadise Yer Aramak: Muntehāsına Göre Hadislerin Taksimi Üzerine Bir Not
  Pages 139 - 160
  Recep Gürkan Göktaş
 6. Yeʾcūc ve Meʾcūc Kelimelerinin Etimolojisine Dair
  Pages 161 - 169
  Yasin Meral
 7. Muhammed b. Ahmed el-Mukaddesī. İslam Coğrafyası (Ahsenü’t-Tekāsīm). Notlarla Tercüme Eden: Ahsen Batur. İstanbul: Selenge Yayınları, 2015. 519 s. ISBN 6054944040.
  Pages 171 - 180
  Betül Yurtalan
 8. Houari Touati. Ortaçağ’da İslam ve Seyahat: Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi. Terc. Ali Berktay. 2. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016. 253 s. ISBN 978-975-08-0803-7.
  Pages 181 - 194
  Kevser Beyazyüz Sipahioğlu
 9. ed. Nancy E. Snow. The Oxford Handbook of Virtue. New York: Oxford University Press, 2018. 881 s. ISBN:978-0-199-38519-5.
  Pages 195 - 204
  Tuba Nur Umut
 10. Tariq Jaffer. Rāzī Master of Qurʾānic Interpretation and Theological Reasoning. New York: Oxford University Press, 2017. 244 pp. ISBN 978-0-19-066351-3.
  Pages 205 - 208
  Muammer İskenderoğlu
 11. Uluslararası İmam Mâturîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde Çalıştayı (25–27 Ekim 2018, Ankara) Hakkında
  Pages 209 - 220
  Tuğba Öztürk
 12. Mehmet Fuat Sezgin Hoca’nın Ankara İlahiyat Yılları: Sezgin ve Fakültenin Müşterek Tarihinden Bir Kesit
  Pages 221 - 250
  Ali Dere