Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 1303-0876 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Anadolu University | http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) yayın hayatına 2001’de yılda iki sayı ile başlamıştır. 2012 itibariyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanan ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan uluslararası hakemli statüde bir dergidir. Bunun yanında; Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete gibi uluslararası indekslerde de yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1303-0876 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Anadolu University | http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/
Cover Image

52.632

64.486
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) yayın hayatına 2001’de yılda iki sayı ile başlamıştır. 2012 itibariyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanan ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan uluslararası hakemli statüde bir dergidir. Bunun yanında; Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete gibi uluslararası indekslerde de yer almaktadır.
Cilt: 19 Sayı: 1 Last Issue
Volume 19 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Sendikaya Bağlılık Ölçeği Test ve Madde Puanlarının Madde Tepki Kuramına Dayalı Aşamalı Tepki Modeli ile İncelenmesi
  Pages 1 - 12
  Dr. Öğr. Üyesi Erol Karaca
 2. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 13 - 26
  Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yalçın
 3. Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: BRICS Ekonomileri İçin Dinamik Heterojen Bir Yaklaşım
  Pages 27 - 46
  Bahar Baysal Kar, Mikail Kar
 4. Transformational Growth within the Monetary Circuit
  Pages 47 - 54
  Dicle Özdemir
 5. The Impact of Globalization and Financial Development on Environment within the Context of STIRPAT Model: The Case of Turkey
  Pages 55 - 64
  Şenay Saraç, Aykut Yağlıkara
 6. 2008 Küresel Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Seçilmiş Avrasya Ekonomilerinin Türkiye ile Olan Dış Ticareti’nin Panel Veri Yöntemi ile Analizi
  Pages 65 - 80
  Ali Konak, Hayrettin Kesgingöz
 7. Telafi ve Etkinlik Hipotezlerinin MINT Ülkeleri için Geçerliliğinin İncelenmesi
  Pages 81 - 94
  Asiye Tütüncü, Hilmi Zengin
 8. Teknolojik Belirleyicilik, Minimal Etki ve Bilişsel Çelişki Kuramları Bağlamında Gerçek Ötesi Kavramı
  Pages 95 - 108
  Şenay Yavuz Görkem
 9. Dynamic Wavelet-Based Causal Relationship between Equity Returns and Aggregate Economic Activity in G7 and E7 Countries
  Pages 109 - 136
  Remzi Gök
 10. Kızım Olmadan Asla: Anne Kız Tüketim Pratikleri ve Narsisizm Kapsamında Değerlendirilmesi
  Pages 137 - 154
  Şenay Sabah
 11. Ilaç Lojistigi Kapsamında Lojistik Kriterlerin Dematel Yöntemi ile Belirlenmesi: Erzurum Ili Örnegi
  Pages 155 - 166
  Hamit Erdal, Selçuk Korucuk
 12. Liberal Temelde Kurumsallaşan Türkiye-Latin Amerika İlişkileri
  Pages 167 - 178
  Mustafa Yetim