Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=42
Kapak Resmi

453.483

441.897
Yıl:2017 Cilt:72 Sayı:4 Son Sayı
Cilt 72 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Kronik: Türkiye'nin Sıcak Para Macerası
  Sayfalar 1271 - 1293
  R. Hakan Özyıldız
 2. Kitap İncelemesi: Jacques Bidet: Foucalt'yu Marx'la Okumak
  Sayfalar 1249 - 1262
  Ceyhun Gürkan
 3. Kitap İncelemesi: Yalım Eralp: Perdeyi Aralarken Bir "Monşer"in Hayatı
  Sayfalar 1263 - 1269
  Evren Küçük
 4. Bir Özgürleşme Sorunsalı Olarak Politik İktisadın Eleştirisi
  Sayfalar 823 - 847
  Vedat Ulvi ASLAN
 5. III. Cumhuriyet'te Din Kamu Hizmetinin Kaldırılması, Laiklik
  Sayfalar 849 - 913
  Onur Karahanoğuları
 6. Özelleştirme Karşıtı Mücadele ve İşçi Sınıfı Bilinci: Petkim Örneği
  Sayfalar 915 - 943
  Çetin Yılmaz
 7. Akademinin Prekaryası: 50/d'li Araştırma Görevlileri
  Sayfalar 945 - 975
  Nursel Durmaz
 8. Hanna'nın Kimsesizliği: Okuyucu'yu Hannah Arendt'le Okumak
  Sayfalar 977 - 1007
  Duygu Türk, Özkan Agtaş
 9. Türk Kamu Yönetiminde Katılma ve Danışma
  Sayfalar 1009 - 1045
  Metin Kazancı
 10. Bakanlar Kurulu Listesinin Cumhurbaşkanınca Reddi: Suat Hayri Ürgüplü Hükümeti Örneği (14 Mayıs 1972)
  Sayfalar 1047 - 1080
  Kaan Gaytancıoğlu
 11. Bütçe Kategorizasyonu Gölgesinde Devletin İşlevleri: Bir Kategorizasyon Denemesi
  Sayfalar 1081 - 1106
  Seda Canpolat Bıcakcı
 12. Yüzüncü Yılında Ekim Devrimi ve Tarih Yazımının Değişen Mevsimleri
  Sayfalar 1107 - 1125
  Onur İşçi
 13. Konfüçyüs Felsefesinin Dış Politikaya Etkisi Bağlamında 2003-2013 Yılları Arası Çin-ABD İlişkileri
  Sayfalar 1127 - 1155
  Cemre Pekcan
 14. Business Cycle Synchronization in European Economic and Monetary Union (EMU): Testing the OCA During Financial Crisis
  Sayfalar 1157 - 1183
  Emin Ertürk, Derya Yılmaz, Işın Çetin
 15. Firma ve Üst Düzey Yönetici Özelliklerinin Türkiye'de Faaliyette Bulunan KOBİ'lerin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1185 - 1217
  Erol Tekin, Tülay İlhan Nas
 16. Tüketicilerin Mobil Reklamları Kabullenmeleri Üzerinde Reklam İçeriği, Reklamda Algılanan Değer ve Akış Deneyiminin Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 1219 - 1248
  Banu Külter Demirgüneş, Mutlu Yüksel Avcılar