Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=42

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=42
Kapak Resmi

636.441

827.421
Yıl:2018 Cilt:73 Sayı:4 Son Sayı
Cilt 73 - Sayı 4 - Kas 2018