Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=42

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=42
Kapak Resmi

564.491

647.362
Yıl:2018 Cilt:73 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 73 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Bölgesel Kalkınmanın İktisadi Politiği: Yerel Dinamikler ve İktisadi Büyüme
  Sayfalar 1 - 18
  Necmettin Çelik, Mehmet Karaçuka
 2. Batı-Doğu Çekişmesi: Göçmen Meselesi Avrupa'da Bir Bloklaşmaya Sebep Verebilir mi?
  Sayfalar 19 - 48
  Oktay Hekimler
 3. Türkiye'de Çevreci Örgütlerin Dönüşümü: Merkezi Profesyonel Lobici Örgütler ve Yerelde Gönüllü Protestocular
  Sayfalar 49 - 76
  Çağrı Eryılmaz
 4. İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Akdeniz'de Yaşanan Deniz Haydutluğu Olayları ve Türkiye'ye Etkileri
  Sayfalar 77 - 104
  Gültekin Kamil Birlik
 5. Kent Yoksullarının İşgal Evleriyle Kentte Söz Sahibi Olma Mücadelesi
  Sayfalar 105 - 127
  Rana Göksu
 6. Suriye İç Savaşı ve Müzmin Toplumsal Çatışma
  Sayfalar 129 - 156
  Yasin Atlıoğlu
 7. Sri Lanka ve Koruma Sorumluluğu
  Sayfalar 157 - 187
  Sercan Reçber
 8. Bitmeyen Senfoni: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Personel Rejiminde Reform Arayışları
  Sayfalar 189 - 221
  Hakan Dulkadiroğlu, Süha Oğuz Albayrak
 9. Liderlik Tarzlarının Çalışanların Ses Verme Davranışına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma
  Sayfalar 223 - 244
  Harun Bulut, Cem Harun Meydan
 10. Türkiye'deki Akademik Teşvik Çalışmalarının Akademik Personelin Motivasyonu Üzerine Etkisi
  Sayfalar 245 - 268
  Ahmet Güven, Çetin Kaplan, Yavuz Acungil
 11. Measuring the Decline of Parliaments: New indicators and Turkey as an Illustrative Case
  Sayfalar 269 - 289
  Mehmet Kabasakal
 12. Foreign Trade and Nineteenth Century American Growth
  Sayfalar 291 - 317
  M. Erdem Özgür, Hasan Vergil
 13. Kitap İncelemesi: Emile Hokayem- Hebetalla Taha: Egypt After the Spring: Revolt and Reaction
  Sayfalar 319 - 328
  Abdurrahman Gümüş
 14. Kitap İncelemesi: Atilla Doğan- Haluk Alkan: Osmanlı Liberal Düşüncesi Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası: Seçkinci Bir Devlet Anlayışının Temelleri
  Sayfalar 329 - 333
  Çağdaş Görücü