Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=42

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=42
Kapak Resmi

607.799

732.387