Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-328X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://health.ankara.edu.tr/ankara-saglik-bilimleri-dergisi/

Arşiv aktarımı devam ediyor. Derginin tüm arşivi bu sayfaya aktarılıncaya kadar  buradan  ulaşabilirsiniz.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan sağlık ve sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmaların yer aldığı, disiplinlerarası ve multifaktörel bir yayın anlayışı ile yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin, bu yönüyle üniversite öğretim elemanlarının bilimsel ve akademik çalışmalarına tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi’nin ilgili lisans ve lisansüstü öğrenciler, yakın disiplinlerde öğretim, bilim ve uygulama yapan meslek üyeleri için birer referans niteliğini taşıyacağı düşünülmektedir. Dergide sağlık bilimleri alanına katkı sağlayacak nitelikte Türkçe ve İngilizce araştırma yazılarına öncelik verilmekle birlikte derleme makaleler (çağrılı/sistematik) ve editöre notlar da değerlendirme için kabul edilmektedir.

Dergiye basılmak üzere gönderilen çalışmalarda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. 

GENEL İLKELER

 Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tamamının veya bir bölümünün herhangi bir dilde daha önceden yayınlanmamış ve başka bir dergiye basım için eş zamanlı gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen yazılar daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise bu bilgi editöre sunum sayfasında belirtilmelidir.

 Yazarın/yazarların yazının yayımlanmasına izin verdiklerini ve yayın etiği kurallarına uyduklarını belirten Yayın Hakkı Devir Formu, tüm yazarlar tarafından ıslak imza ile (mavi kalem) imzalanmalıdır. Yayın hakkı devir formu editöre ulaşmadan makale değerlendirmeye alınmaz. Yazar sıralaması, yayın hakkı devir formunda ve editöre sunum sayfasında aynı sıralamada olmak zorundadır.

 Yazının bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan yazar/lar sorumludur.

 Yazıdaki düşünce ve görüşlerden yazar/lar sorumludur.

 Yazıdaki yazar adları ve sıralaması sonradan hiçbir biçimde değiştirilemez.

 Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.

 Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-328X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://health.ankara.edu.tr/ankara-saglik-bilimleri-dergisi/
Kapak Resmi

3.361

5.254

Arşiv aktarımı devam ediyor. Derginin tüm arşivi bu sayfaya aktarılıncaya kadar  buradan  ulaşabilirsiniz.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan sağlık ve sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmaların yer aldığı, disiplinlerarası ve multifaktörel bir yayın anlayışı ile yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin, bu yönüyle üniversite öğretim elemanlarının bilimsel ve akademik çalışmalarına tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi’nin ilgili lisans ve lisansüstü öğrenciler, yakın disiplinlerde öğretim, bilim ve uygulama yapan meslek üyeleri için birer referans niteliğini taşıyacağı düşünülmektedir. Dergide sağlık bilimleri alanına katkı sağlayacak nitelikte Türkçe ve İngilizce araştırma yazılarına öncelik verilmekle birlikte derleme makaleler (çağrılı/sistematik) ve editöre notlar da değerlendirme için kabul edilmektedir.

Dergiye basılmak üzere gönderilen çalışmalarda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. 

GENEL İLKELER

 Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tamamının veya bir bölümünün herhangi bir dilde daha önceden yayınlanmamış ve başka bir dergiye basım için eş zamanlı gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen yazılar daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise bu bilgi editöre sunum sayfasında belirtilmelidir.

 Yazarın/yazarların yazının yayımlanmasına izin verdiklerini ve yayın etiği kurallarına uyduklarını belirten Yayın Hakkı Devir Formu, tüm yazarlar tarafından ıslak imza ile (mavi kalem) imzalanmalıdır. Yayın hakkı devir formu editöre ulaşmadan makale değerlendirmeye alınmaz. Yazar sıralaması, yayın hakkı devir formunda ve editöre sunum sayfasında aynı sıralamada olmak zorundadır.

 Yazının bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan yazar/lar sorumludur.

 Yazıdaki düşünce ve görüşlerden yazar/lar sorumludur.

 Yazıdaki yazar adları ve sıralaması sonradan hiçbir biçimde değiştirilemez.

 Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.

 Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

Haziran Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. YETİŞKİN BİREYLERDE CİNSİYETİN ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİNE ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 9
  Esen Yeşil, Burak Turhan, Damla Tatan, Ceren Şarahman, Mendane Saka
 2. ANKARA'DA YAŞAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BESİN BAĞIMLILIĞI VE GECE YEME SENDROMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 10 - 21
  Mustafa Özgür, Aslı Uçar
 3. SAPONİNLER VE DİABETES MELLİTUS ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ
  Sayfalar 50 - 60
  Emre DUMAN, Alev KESER
 4. TOPLUMSAL CİNSİYET DERSİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINA ETKİSİ
  Sayfalar 22 - 29
  İlknur Münevver Gönenç, Şenay Topuz, Neslihan YILMAZ SEZER, Serkan Yılmaz, Nuriye Büyükkayacı Duman
 5. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARI
  Sayfalar 30 - 40
  Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM, Menekşe Nazlı Aker, Büşra Akkuş, Fatma Kübra Durmuş, Samet Tutar
 6. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK BAKIMI VERMEYE İLİŞKİN TUTUM VE İNANÇLARI
  Sayfalar 41 - 49
  Menekşe Nazlı Aker, Esra Uslu, Pınar Tunç Tuna, Bilsel Molu
 7. ŞİZOFRENİDE İLAÇ TEDAVİSİNE UYUM VE PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ
  Sayfalar 61 - 72
  Esra USLU, Kadriye Buldukoğlu