Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-328X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://health.ankara.edu.tr/ankara-saglik-bilimleri-dergisi/

Arşiv aktarımı devam ediyor. Derginin tüm arşivi bu sayfaya aktarılıncaya kadar  buradan  ulaşabilirsiniz.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan sağlık ve sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmaların yer aldığı, disiplinlerarası ve multifaktörel bir yayın anlayışı ile yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin, bu yönüyle üniversite öğretim elemanlarının bilimsel ve akademik çalışmalarına tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi’nin ilgili lisans ve lisansüstü öğrenciler, yakın disiplinlerde öğretim, bilim ve uygulama yapan meslek üyeleri için birer referans niteliğini taşıyacağı düşünülmektedir. Dergide sağlık bilimleri alanına katkı sağlayacak nitelikte Türkçe ve İngilizce araştırma yazılarına öncelik verilmekle birlikte derleme makaleler (çağrılı/sistematik) ve editöre notlar da değerlendirme için kabul edilmektedir.

Dergiye basılmak üzere gönderilen çalışmalarda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. 

GENEL İLKELER

 Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tamamının veya bir bölümünün herhangi bir dilde daha önceden yayınlanmamış ve başka bir dergiye basım için eş zamanlı gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen yazılar daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise bu bilgi editöre sunum sayfasında belirtilmelidir.

 Yazarın/yazarların yazının yayımlanmasına izin verdiklerini ve yayın etiği kurallarına uyduklarını belirten Yayın Hakkı Devir Formu, tüm yazarlar tarafından ıslak imza ile (mavi kalem) imzalanmalıdır. Yayın hakkı devir formu editöre ulaşmadan makale değerlendirmeye alınmaz. Yazar sıralaması, yayın hakkı devir formunda ve editöre sunum sayfasında aynı sıralamada olmak zorundadır.

 Yazının bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan yazar/lar sorumludur.

 Yazıdaki düşünce ve görüşlerden yazar/lar sorumludur.

 Yazıdaki yazar adları ve sıralaması sonradan hiçbir biçimde değiştirilemez.

 Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.

 Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-328X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://health.ankara.edu.tr/ankara-saglik-bilimleri-dergisi/
Kapak Resmi

5.756

10.314

Arşiv aktarımı devam ediyor. Derginin tüm arşivi bu sayfaya aktarılıncaya kadar  buradan  ulaşabilirsiniz.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan sağlık ve sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmaların yer aldığı, disiplinlerarası ve multifaktörel bir yayın anlayışı ile yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin, bu yönüyle üniversite öğretim elemanlarının bilimsel ve akademik çalışmalarına tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi’nin ilgili lisans ve lisansüstü öğrenciler, yakın disiplinlerde öğretim, bilim ve uygulama yapan meslek üyeleri için birer referans niteliğini taşıyacağı düşünülmektedir. Dergide sağlık bilimleri alanına katkı sağlayacak nitelikte Türkçe ve İngilizce araştırma yazılarına öncelik verilmekle birlikte derleme makaleler (çağrılı/sistematik) ve editöre notlar da değerlendirme için kabul edilmektedir.

Dergiye basılmak üzere gönderilen çalışmalarda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. 

GENEL İLKELER

 Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tamamının veya bir bölümünün herhangi bir dilde daha önceden yayınlanmamış ve başka bir dergiye basım için eş zamanlı gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen yazılar daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise bu bilgi editöre sunum sayfasında belirtilmelidir.

 Yazarın/yazarların yazının yayımlanmasına izin verdiklerini ve yayın etiği kurallarına uyduklarını belirten Yayın Hakkı Devir Formu, tüm yazarlar tarafından ıslak imza ile (mavi kalem) imzalanmalıdır. Yayın hakkı devir formu editöre ulaşmadan makale değerlendirmeye alınmaz. Yazar sıralaması, yayın hakkı devir formunda ve editöre sunum sayfasında aynı sıralamada olmak zorundadır.

 Yazının bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan yazar/lar sorumludur.

 Yazıdaki düşünce ve görüşlerden yazar/lar sorumludur.

 Yazıdaki yazar adları ve sıralaması sonradan hiçbir biçimde değiştirilemez.

 Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.

 Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. OKUL ÇAĞI ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BESLENME EĞİTİMİ
  Sayfalar 1 - 10
  RANA NAGİHAN AKDER, RECİ MESERİ, FUNDA PINAR ÇAKIROĞLU
 2. OBEZ ÇOCUKLARIN ANNE/BABALARININ BEDEN KÜTLE İNDEKSLERİ BEDEN ALGILARINI ETKİLER Mİ?
  Sayfalar 11 - 20
  NEVRA KOÇ, FATMA SELDA BÜLBÜL, NAGİHAN AKINCI, KEMAL CEM YILDIZ, ŞULE BÖLÜKBAŞ
 3. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 21 - 31
  BURÇİN AYSU, NERİMAN ARAL, FİGEN GÜRSOY, MÜDRİYE YILDIZ BIÇAKÇI
 4. TIBBİ SEKRETERLERİN İŞ YÜKÜ ANALİZİ VE İŞ MEMNUNİYETLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 32 - 47
  HANDAN TANRIVERDİ HERGÜN
 5. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YEME TUTUMLARI, BEDEN ALGISI, BENLİK SAYGISI ve İLİŞKİLİ ETMENLER
  Sayfalar 48 - 63
  REYHAN UZUN, ELÇİN BALCI, OSMAN GÜNAY, KAMURAN ÖZDİL, GÜLHAN KÜÇÜK ÖZTÜRK
 6. PALYATİF BAKIM ALAN SON DÖNEM KANSER HASTALARINDA SEMPTOM KÜMELEME ve HEMŞİRELİK
  Sayfalar 64 - 69
  HALİL TUNA, GAMZE ÜNVER, BİRSEL MOLU
 7. DENGE TESTLERİ
  Sayfalar 70 - 76
  MİNE BAYDAN, SUNA YILMAZ
 8. SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 77 - 84
  BAYRAM GÖKTAŞ