Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-2610 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ayla KAŞOĞLU |

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-2610 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ayla KAŞOĞLU |
Kapak Resmi

14.558

28.897
Sayı: 6 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 6 - Haz 2015
 1. İçindekiler

  Editörden
 2. Editörden

  Editörden
 3. İNGİLİZ KADIN SEYYAHLAR HARVEY VE GARNETT’İN GÖZÜYLE OSMANLI KADINI
  Sayfalar 1 - 22
  Didem İLYA, Mehmet UYSAL
 4. ANTON PAVLOViÇ ÇEHOV’UN “DUŞEÇKA” KARAKTERİ
  Sayfalar 23 - 29
  Gülhanım Bihter GÜLER
 5. I. PETRO’NUN ŞAHESERİ: PETERSBURG
  Sayfalar 30 - 36
  Remziye Melike ÇETİN
 6. SLAV DİLLERİ SİSTEMİNDE SÖYLENENİN DEĞİŞİMİ
  Sayfalar 37 - 42
  Lyudmila İSAKOVA
 7. ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ
  Sayfalar 43 - 53
  Nurzhan ABİSHOV, Yaşar YILMAZ, Asan Dosmahanbet SEYDİNBEKULİ
 8. “DANABAŞ KÖYÜ’NÜN ÖYKÜSÜ” HİKÂYESİNDE SOSYAL TENKİT
  Sayfalar 54 - 62
  Nergiz GAHRAMANLI
 9. TATAR DİLİNDEKİ DEYİM VE ATASÖZLERİNDE CİNSİYET STEREOTİPLERİN YANSIMASI
  Sayfalar 63 - 79
  Fenüze NURİYEVA, Enze HUCİNA
 10. NABİ'DE TABİP VE TABABET
  Sayfalar 80 - 97
  Meryem ARSLAN
 11. KELOĞLAN VE TASAVVUF
  Sayfalar 98 - 105
  Mualla Murat NUHOĞLU
 12. FATMA ANA ÜZERİNE ANLATLAN EFSANELER
  Sayfalar 106 - 115
  Satı KUMARTAŞLIOĞLU
 13. İSMAİL GASPIRALI'NIN “GÜN DOĞDU” ROMANINDA VÜCUDUNU MİLLETE FEDA ETMİŞ KAHRAMAN DANYAL BEY ÜZERİNE
  Sayfalar 116 - 126
  Sebine ABİD
 14. KARS YÖRESİNE AİT MANİLERDEN HAREKETLE MANİLERİN PSİKANATİK YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME
  Sayfalar 127 - 131
  Cüneyt DİNLER
 15. TÜRKLERDE DAMGA GELENEĞİ VE NOGAY TÜRKLERİNİN DAMGALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 132 - 150
  Nesrin GÜLLÜDAĞ
 16. KIRIM HARBİ’NDEN I. DÜNYA SAVAŞINA İSTANBUL’DA DİLENCİLİK OLGUSUNA BİR BAKIŞ (1853-1914)
  Sayfalar 151 - 173
  Cem DOĞAN
 17. KIBRIS’TA BANKALARIN ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ BANKACILIK DIŞI FAALİYETLERİN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 174 - 184
  Kamil KANIPEK, İsmail BALIKÇIOĞLU
 18. ANADOLU - TÜRK ŞEHRİ TARİHİNDE BAYBURT KENTİ ve ANITSAL (KAMUSAL) YAPI MİRASI
  Sayfalar 185 - 219
  Celil ARSLAN, Methiye Gül ÇÖTELİ