Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 1 - 9 2018-11-28

KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER

Özkul Çobanoğlu [1]

26 41

Bu çalıĢmada ĠslâmlaĢma sürecinde “kam”dan “baksı” ve “emçi”ye dönüĢüm sürecini aydınlatmak ve söz konusu süreçte ortaya çıkan sosyo-kültürel süreklilik ve değiĢmeleri dünya görüĢü (worldview) ve halk felfefesi merkezli olarak neden-sonuç iliĢkisi içinde ortaya koymaktır. Bu nedenle Türkistan ve civarında yapılan alan araĢtırmalarıyla elde edilen verilerin ıĢığında söz konusu temel kavramlarda meydana gelen dönüĢümler ve bunların mahiyeti ele alınmaktadır. YaklaĢık üçbin yıllık süreçte Avrasya tarihinin belirleyicisi konumunda olan Türkler, bugün 250 milyona yakın bir nüfusun pek çok faktöre bağlı olarak 40’a yakın sosyo-kültürel alt grup halinde organize olmasına rağmen aynı dünya görüĢünü paylaĢtığını söyleyebiliriz. Bu çalıĢma birlik ve bütünlüğün temelinde yatan olguların baĢında bulunan Türk kültür ekolojisinin halk hayatı ve dinini baĢlangıçtan itibaren oluĢturan ve kendine has kültürel temeller üzerinde dönüĢtürerek yaĢatan kurumsal yapının “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüĢmesi üzerine odaklanmıĢtır. Bu bağlamda her yeni dinin içselleĢmesi tecrübesi dıĢtan gelen ve bir “dıĢ mesele” olan bir fütühhattan ziyade toplumsal ve sosyal bir “iç mesele” ve kültürel bir tenevvuata dönüĢür. Yeni dini kabul eden toplumun toplumsal birikimi anlamında kültürü aldığı sembolleri ve kabul ettiği amentüyü binlerce yıllık yeryüzü tecrübesi ve gündelik yaĢam pratiğinde yeniden yorumlayarak içselleĢtirir. Kazak halk kültüründe yerel ve hakim sosyokültürel doku olan Türk kültür ekolojisinde de, “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüĢ
Halk dini, Emçi, Kam (ġaman), Dünya GörüĢü
  • ALANGU, Tahir.(1983). Türkiye Folkloru El Kitabı. Ġstanbul: Adam Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özkul Çobanoğlu
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad509726, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1 - 9}, doi = {10.33692/avrasyad.509726}, title = {KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER}, key = {cite}, author = {Çobanoğlu, Özkul} }
APA Çobanoğlu, Ö . (2018). KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 1-9. DOI: 10.33692/avrasyad.509726
MLA Çobanoğlu, Ö . "KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1-9 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/509726>
Chicago Çobanoğlu, Ö . "KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER AU - Özkul Çobanoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.509726 DO - 10.33692/avrasyad.509726 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.509726 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509726 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER %A Özkul Çobanoğlu %T KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.509726 %U 10.33692/avrasyad.509726
ISNAD Çobanoğlu, Özkul . "KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 1-9. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509726