Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 54 - 71 2018-11-28

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI

Ali SÖNMEZ [1] , Vedat ÇALIŞKAN [2]

9 55

Ticaret ve alıĢveriĢ tarihinin en uzun ömürlü ve renkli türlerinden birini temsil eden panayırlar, Türkiye‟de de uzun yıllar boyunca ekonomik, toplumsal ve kültürel yaĢama damgasını vurmuĢtur. Türkiye‟de birçok yörede halen “geleneksel emtia ve hayvancılık panayırı” adıyla bilinen bu organizasyonların bir kısmı oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Osmanlı dönemine uzanan panayırları ve günümüzde panayır varlığının zenginliği ile dikkat çeken çevrelerden birisi de Çanakkale yöresidir. Burada sunulan çalıĢmada, Osmanlı arĢiv belgelerinden günümüze uzanan süreçte Çanakkale panayırları ele alınmaktadır. Yöredeki panayırlar hakkında çeĢitli bilgiler içeren Osmanlı arĢiv belgeleri, Çanakkale panayırlarının geçmiĢini tarihlendirmeye ve önemini ortaya koymaya yardımcı olmaktadır. ÇalıĢma ile tarihsel süreç içinde Çanakkale panayırlarının varlık durumları, kuruluĢ yeri ve tarihleri belirlenerek; zaman içinde meydana gelen değiĢimler ortaya konulmuĢtur. Pazarlama, alıĢveriĢ ve eğlence kültüründe değiĢimler, teknolojik geliĢmeler vb etkiler altında Türkiye‟de geleneksel panayırların giderek ortadan kalktığı bir süreç yaĢanmaktadır. Buna karĢın günümüzde Çanakkale ili, 11 yerleĢmede her yıl kurulan 14 panayır ile Türkiye‟de en fazla panayır kurulan iller arasında Balıkesir‟den sonra ikinci sıradadır. Çanakkale‟nin geleneksel panayırları kurulduğu çevrelerde toplumsal, kültürel ve ekonomik katkılar sağlamayı sürdürmektedir. Çanakkale ve Balıkesir‟in yer aldığı güney Marmara bölümünde geleneksel panayırların kapsamlı bir Ģekilde ele alınarak planlanması çalıĢmanın önerileri arasındadır. Böylece, geçmiĢten günümüze ulaŞan bu miras değerlerin varlıkları destekleneceği gibi, toplumsal-kültürel ve ekonomik bakımlardan sunduğu fırsat ve yararlar da geniŞletilebilir
Geleneksel panayır, ilçe panayırı, Osmanlı döneminde panayırlar
  • AK, Mehmet (2016), “Osmanlı Devleti‟nde Vba-i Bakari (Sığır Vebası)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 39, Ankara: 215-240. ATAMGÜÇ, Zühtü (1935), “Sergi ve Panayırlar”, İktisat ve Ticaret Mecmuası, Ġstanbul: 29-31.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali SÖNMEZ
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Vedat ÇALIŞKAN
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad509755, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {54 - 71}, doi = {10.33692/avrasyad.509755}, title = {OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI}, key = {cite}, author = {SÖNMEZ, Ali and ÇALIŞKAN, Vedat} }
APA SÖNMEZ, A , ÇALIŞKAN, V . (2018). OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 54-71. DOI: 10.33692/avrasyad.509755
MLA SÖNMEZ, A , ÇALIŞKAN, V . "OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 54-71 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/509755>
Chicago SÖNMEZ, A , ÇALIŞKAN, V . "OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 54-71
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI AU - Ali SÖNMEZ , Vedat ÇALIŞKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.509755 DO - 10.33692/avrasyad.509755 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 71 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.509755 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509755 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI %A Ali SÖNMEZ , Vedat ÇALIŞKAN %T OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.509755 %U 10.33692/avrasyad.509755
ISNAD SÖNMEZ, Ali , ÇALIŞKAN, Vedat . "OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 54-71. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509755