Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 72 - 121 2018-11-28

SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE

ASLI MANAV [1]

8 28

Kültür ve bilim tarihinin zenginlikleri tarihî eserlerin gün yüzüne çıkarılabilmesi ile mümkündür. Türk kültür ve bilim tarihi için de el yazması eserler, belirtilen doğrultuda bir özelliğe sahiptir. Makalede 16. yüzyılda Mısır‟da baĢlanıp yazımı Ġstanbul‟da tamamlanmıĢ olan dönemin alimlerinden Salih Bin Celaleddin‟in Tarih-i Mısır adlı eseri içeriği ve dil özellikleri ile birlikte tanıtılmaya çalıĢılmıĢtır. Osmanlı Türkçesi özelliklerinin belirgin olduğu eserde Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait özelliklerin da kısmen görülmesi itibariyle Tarih-i Mısır, geçiĢ dönemi özellikleri barındırmaktadır. Müellif nüshası Ġstanbul Topkapı Sarayı Kütüphanesi Türkçe El Yazmaları bölümünde R. 1405 koduyla yer almakta olup makaleye esas teĢkil etmektedir. Eserin müellifi Salih Bin Celaleddin, Tosya doğumlu, Sultan Bayezid baĢta olmak üzere dönemin etkin medreselerinde müderrislik yapmıĢ, Mısır‟da da kadılık yapmıĢ olan dönemin âlimlerindendir. Sayfada 21 satırın bulunduğu Tarih-i Mısır, 232 varaktan oluĢmuĢ mensur bir eser olup sayfalarının tamamı harekelidir. Celalzade Salih Çelebi'nin Tarih-i Mısır adlı el yazması eseri, her sayfasında 21 satırın bulunduğu, 232 varaklık nesih hatla yazılmıĢ mensur bir eserdir. Eser Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları Bölümü'nde R.1405 ArĢin numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Eserin Ġstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde altı, Topkapı Sarayı Türkçe Yazmaları Bölümü'nde dört, Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü'nde üç, Süleymaniye Kütüphanesi'nde üç, Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü'nde iki, Ġzmir Milli Kütüphanesi ve Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü'nde birer tane olmak üzere yirmi bir nüshası daha bulunmaktadır. Tam nüsha özelliği taşıması ve müellif hattı olması nedeniyle çalışma konumuz olarak bu nüsha tercih edilmiĢtir. Anahtar Kelimeler: 
Türk Dili, El Yazması, Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Salih Bin Celaleddin
  • AKÇA, Hasan, (2017), Eski Anadolu Türkçesinde Kelime Başı T-/D- Meselesi, Türkbilig Dergisi, 7-24. ARAT, ReĢit Rahmeti, (1987), “Türkçe Metinlerde e/i Meselesine Dair” , Makaleler I,Ankara: TKAE Yayınları, 334-341.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ASLI MANAV
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad509879, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {72 - 121}, doi = {10.33692/avrasyad.509879}, title = {SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {MANAV, ASLI} }
APA MANAV, A . (2018). SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 72-121. DOI: 10.33692/avrasyad.509879
MLA MANAV, A . "SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 72-121 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/509879>
Chicago MANAV, A . "SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 72-121
RIS TY - JOUR T1 - SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE AU - ASLI MANAV Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.509879 DO - 10.33692/avrasyad.509879 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 121 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.509879 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509879 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE %A ASLI MANAV %T SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.509879 %U 10.33692/avrasyad.509879
ISNAD MANAV, ASLI . "SALİH BİN CELALEDDİN’İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 72-121. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509879