Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 187 - 207 2018-11-28

TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ

BERNA ÜSTÜN [1]

14 34

Farklı yapı kültürlerinin kavranması açısından geleneksel yerleĢmeler önemli bir kaynaktır. Yerel mimari olarak da adlandırabileceğimiz ve Fransızca ve Ġngilizce tanımı ile “vernaculaire-vernacular mimari”, toplumun sahibi bulunduğu kültürün, doğrudan doğruya ve bilinçsizce belirli ihtiyaçlar çerçevesinde maddeye dönüĢmesidir. BaĢka bir deyiĢle, o toplumun mimar, mühendis vb. gibi uzmana ihtiyacı olmadan kendisi için ideal mekanı ve çevreyi meydana getirmesidir (Sezgin 1984:4). Geleneksel yerleĢmelerde konut dokuları, üretimin yapıldığı ve hayatın temel gereksinimlerine yanıt veren düzenler içerirler. Tek defaya özgü, teknolojiden bağımsız, kendi olanakları ile üretilen, deneyime yaslı örnekler, yaĢam koĢullarının, teknolojik geliĢmelerle birlikte değiĢimi ile anlam ve içeriklerini kaybederler. Yüzlerce yıllık deneyimlerin sonucunda, kültür, çevresel koĢullar ve gündelik yaĢamın gerektirdiği gereksinimler çerçevesinde çeĢitlenen ve tüm Anadolu geneline yayılan bu özgün yapıların, modernleĢme süreci ile birlikte aynılaĢan bir örnek konut alanlarına dönüĢmesi düĢündürücüdür. YaĢamın gerektirdiği her türlü eyleme, zamansal değiĢimlere imkan tanıyan aynı zamanda az ve öz materyalle sonsuz çeĢitlilikte çözümlenebilme esnekliği taĢıyan niceliğin değil niteliğin önemli olduğu konutlar çağdaĢ konuta kaynaklık edebilir mi? Bu makalenin amacı uzun yılları kapsayan bir deneyimin ve üretimin sonucu olan ve kökeni Orta Asya çadırına uzanan Türk evi mekan kurgusunun programatik yapısının güncel program içerikleri ile tartıĢılmasıdır. Bu tartıĢmada çadırdan odaya, odadan Türk evi mekan kurgusuna, deneyim ile üretilen konutun programatik yapısında değerli bulunan yapıların kavranması amaçlanmaktadır
: Türk Evi, Orta Asya Çadırı, Oda
  • ARAN, Kemal, (2000), Barınaktan Öte, Anadolu Kır Yapıları, Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi Yayınları, Ankara ARU, Kemal Ahmet, (1996), “Osmanlı Türk Kentlerinin Genel Karakteristikleri Üzerine Görüşler”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve YerleĢme, Tarih Vakfı Yayınları, s.329-334
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: BERNA ÜSTÜN
Kurum: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad509948, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {187 - 207}, doi = {10.33692/avrasyad.509948}, title = {TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ}, key = {cite}, author = {ÜSTÜN, BERNA} }
APA ÜSTÜN, B . (2018). TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 187-207. DOI: 10.33692/avrasyad.509948
MLA ÜSTÜN, B . "TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 187-207 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/509948>
Chicago ÜSTÜN, B . "TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 187-207
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ AU - BERNA ÜSTÜN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.509948 DO - 10.33692/avrasyad.509948 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 207 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.509948 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509948 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ %A BERNA ÜSTÜN %T TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.509948 %U 10.33692/avrasyad.509948
ISNAD ÜSTÜN, BERNA . "TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 187-207. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509948