Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 297 - 303 2018-11-28

HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI

EKREM MEMİŞ [1]

7 34

MÖ. 3. binyılın son çeyreğinden itibaren, Eski Doğu dünyasının en eski yazılı kayıtlarında Hurriler adıyla anılan bir halk grubundan bahsedilmeye baĢlanır. Hurriler’in asıl anayurtlarının neresi olduğu sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Bazı bilim insanları Transkafkasya’daki Kura-Aras bölgesini önerirken, diğer bir kısım bilim insanları da onların anayurdunun Doğu Anadolu olduğunu öne sürerler. Fakat onların anayurdu neresi olursa olsun, hem yerleĢtikleri bölgelerde hem de temasa geldikleri bölgelerde siyasi, askeri ve kültürel bağlamda derin tesirler bırakmıĢlardır. Onların mütecaviz ve yayılmacı bir halk oldukları, Hurri isimlerinin ve Hurri kültür unsurlarının Kuzey Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Doğu Anadolu’ya kadar uzanan geniĢ bir alana yayılması ile de tasdik edilmiĢtir. Ancak bu kavim, MÖ. 2. Binyıl ortalarından itibaren siyaseten pasivize olmuĢ görünmektedir. Bunun en önemli nedeni, Hurriler’in yaĢadığı bölgelerin son derece savaĢçı bir kavim olan Mitanniler tarafından istila edilmesidir. Hint-Avrupa kökenli bir kavim oldukları anlaĢılan Mitanniler, kendilerine has savaĢ arabaları ile kısa sürede girdikleri bölgelerde egemenlik tesis etmiĢler ve bugünkü GAP Bölgesi merkez olmak üzere, güçlü bir devlet kurmuĢlardır. Aslında bu devlet bir ortaklığa dayanmaktadır. Bu ortak yapımda idare edilen geniĢ halk kitlelerini Asya kökenli Hurriler oluĢtururken, idare eden ince elit tabakayı Hint-Avrupa kökenli Mitanniler oluĢturmaktadır. Hurri-Mitanni ortaklığına dayanan bu devlet, MÖ. 15. yüzyıl ortalarından MÖ. 14. yüzyıl ortalarına kadar, Eski Yakın Doğu’nun en güçlü siyasi yapılarından biri olarak kabul edilmiĢtir. MÖ. 14. yüzyıl ortalarında Hititler tarafından yıkılan ve Hititler’e bağlı tampon bir devlet haline getirilen Mitanni Devleti, MÖ. 1200’lerde cereyan eden Ege Göçleri’ne kadar, siyasi varlığını devam ettirmiĢtir
Hurriler, Mitanniler, Hititler, Eski Yakın Doğu
  • ALPMAN, A., (1981-1982), “Hurriler”, A.Ü.D.T.C.F. Tarih AraĢtırmaları Dergisi, 25: 283-313.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: EKREM MEMİŞ
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510023, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {297 - 303}, doi = {10.33692/avrasyad.510023}, title = {HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {MEMİŞ, EKREM} }
APA MEMİŞ, E . (2018). HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 297-303. DOI: 10.33692/avrasyad.510023
MLA MEMİŞ, E . "HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 297-303 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510023>
Chicago MEMİŞ, E . "HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 297-303
RIS TY - JOUR T1 - HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI AU - EKREM MEMİŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510023 DO - 10.33692/avrasyad.510023 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 303 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510023 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510023 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI %A EKREM MEMİŞ %T HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510023 %U 10.33692/avrasyad.510023
ISNAD MEMİŞ, EKREM . "HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 297-303. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510023