Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 1148 - 1167 2018-11-28

KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ

Hasan ALPAGU [1]

9 42

Ekonomik krizler her kuĢakta insanın hayatında mutlaka birkaç kez karĢılaĢtığı bir gerçektir. Bu nedenle krizleri iktisadi döngünün bir parçası olarak kabul etmek daha realist bir yaklaĢım olacaktır. Böylece krizleri ekonominin bir parçası olarak kabul etmek ve bu düĢünceyle ele almak gerekmektedir. Krizlerin ekonomik sonuçları yanı sıra sosyal ve toplumsal sonuçları da kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle firmaların iflasıyla etkisini gösteren krizlerde, bireyler dolaylı olarak en çok etkilenenlerin baĢında gelmektedir. Ġnsanlar bu dönemlerde iĢini kaybedebilir, iĢ insanları ticari faaliyetlerinde zarara uğrayabilir ve iflaslarla karĢılaĢabilirler. Bazı ise iĢ insanları da bu krizleri fırsata çevirerek yeni bir giriĢimde bulunulabilirler. Bireyler ve Ģirketler için geçerli olan bu durum ülkeler için de aynı derece önemli ve aynı sonuçları doğurmaktadır. Kısacası ekonomik krizler bireylerin ve toplumun yaĢamında karĢılaĢılan olağanüstü bir olaydır. Ekonomik krizlerin meydana gelmesinde iç ve dıĢ ekonomik dalgalanmalar etkili olmaktadır. Yapısal sorunları olan ve tasarruf oranı düĢük seyreden ülke ve Ģirketlerde krizin etkileri daha da Ģiddetli hissedilir. Diğer bir değiĢle kriz salgın bir hastalık gibidir ilk önce zayıf halkaları etkiler. Bunun sonucu olarak az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler krizlerden en çok etkilenenlerin baĢında gelmektedir. Bu çalıĢma ekonomik kriz gerçeği bilimsel bir sistematikle ele almakta ve kriz Ģiddetinin azaltılması için izlenmesi gereken ekonomi politikalarına katkı sunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Keynes, Bankacılık, Finans, Mortgage
Ekonomik Kriz, Keynes, Bankacılık, Finans, Mortgage
  • AFŞAR M., (2011), Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2011, 6(2), 143‐171.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan ALPAGU

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510029, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1148 - 1167}, doi = {10.33692/avrasyad.510029}, title = {KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ}, key = {cite}, author = {ALPAGU, Hasan} }
APA ALPAGU, H . (2018). KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 1148-1167. DOI: 10.33692/avrasyad.510029
MLA ALPAGU, H . "KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1148-1167 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510029>
Chicago ALPAGU, H . "KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1148-1167
RIS TY - JOUR T1 - KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ AU - Hasan ALPAGU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510029 DO - 10.33692/avrasyad.510029 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1148 EP - 1167 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510029 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510029 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ %A Hasan ALPAGU %T KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510029 %U 10.33692/avrasyad.510029
ISNAD ALPAGU, Hasan . "KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 1148-1167. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510029