Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 304 - 328 2018-11-28

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI

Emine ATMACA [1] , Özlem GÜZEL [2]

13 40

Dil biliminde yer adlarını, bunların kökenlerini, anlamlarını ve kullanımlarını inceleyen bilim dalına yer adları bilimi (Rus. топонимия / топонимика, İng. toponymy, Alm. toponmie, Fr. toponymié) denir. Fransızcadan dilimize geçmiĢ bu bilim dalı, dil biliminin en ilgi çeken araĢtırma alanlarından biri olan ad biliminin (~onomastik) içerisinde yer alır. Yer adları biliminin folklor, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, etnoloji, jeoloji, botanik ve biyoloji gibi alanlarla doğrudan ilgisi vardır. Yapılan araĢtırmalar ve incelemelerin neticesinde Antalya ili Korkuteli ilçesinin köy adlarında göze çarpan en önemli özelliğin bölgedeki yer adlarının tamamına yakınının Türkçe kelimelerden oluĢması ve -birkaç kelime hariç- neredeyse Anadolu’nun eski medeniyetlerine/kültürlerine ait hiçbir yer adının bulunmamasıdır. Bu durumun temel nedeni, Oğuzların kitleler halinde Anadolu’ya geldiklerinde iskân oldukları bölgeye ya kendi boy adlarını vermeleri ya da oba veya aĢiretin baĢındaki beyin/reisin adını vermeleridir. Bu çalıĢmada, Antalya ili Korkuteli ilçesinin eski köy adları hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra ilçedeki köy adları köken, yapı ve anlam bakımından tasnif edilecektir. Korkuteli adının kökeni, anlamı ve ilçeye niçin bu adın verildiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca boy adlarından oba veya aĢiretin baĢındaki beyin adından kaynaklanan orun adları hakkında tarihi verilerden hareketle bilgi/ler verilecektir. Ġlçede yaĢayan kiĢilerin soyadlarında veya sülalelerin lakaplarında yer alan Oğuz boy adları hakkında da bilgi/ler verilecektir. 
Korkuteli, orun adı, köken bilgisi, anlam bilimi
  • AK, Mehmet, (2015), Teke Yörükleri (1800-1900), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine ATMACA

Yazar: Özlem GÜZEL

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510030, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {304 - 328}, doi = {10.33692/avrasyad.510030}, title = {ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI}, key = {cite}, author = {ATMACA, Emine and GÜZEL, Özlem} }
APA ATMACA, E , GÜZEL, Ö . (2018). ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 304-328. DOI: 10.33692/avrasyad.510030
MLA ATMACA, E , GÜZEL, Ö . "ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 304-328 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510030>
Chicago ATMACA, E , GÜZEL, Ö . "ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 304-328
RIS TY - JOUR T1 - ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI AU - Emine ATMACA , Özlem GÜZEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510030 DO - 10.33692/avrasyad.510030 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 304 EP - 328 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510030 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510030 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI %A Emine ATMACA , Özlem GÜZEL %T ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510030 %U 10.33692/avrasyad.510030
ISNAD ATMACA, Emine , GÜZEL, Özlem . "ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 304-328. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510030