Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 1132 - 1139 2018-11-28

KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Sacide ÇOBANOĞLU [1]

8 24

Bu çalıĢmanın konusunu Köroğlu Destanı‟nın Kazak çeĢitlemesindeki AĢık oyununun tematik, yapısal, iĢlevsel ve anlamsal yönden analizi, tahlili ve değerlendirmesi oluĢturmaktadır. Türk dünyasında çok sevilen ve asırlar boyunca anlatılagelen Köroğlu Destanı‟nın kahramanı Köroğlu‟nun; doğumu, yetiĢmesi ve koç yiğit Köroğlu‟na dönüĢmesi sürecini kapsayan bu uzun destanın, kahramanın çocukluk bölümünde geçen AĢık oyunu incelenmekte ve bu oyunun kahramanın geliĢimine nasıl bir katkısı olduğu, oyunda kahramanın davranıĢlarının dayandığı psikolojik temellerin neler oldukları, bu temellerde yatan psikolojinin araĢtırılmasıyla ortaya çıkacak bulguların metin içindeki yerlerinin sorgulanması, söz konusu bulguların metne yaptıkları katkıların neler olduklarının ortaya çıkarılması makalemizin yazılıĢ amacını içermektedir.
Güç ve iktidara sahip olma Köroğlu için doğuĢtan getirdiği bir zorunluluktur. Babasının ve dedesinin öcünü alacağı kırklar tarafından söylenmiĢtir. Bu söylemin aksi bir davranıĢ söz konusu değildir. Bu düĢünceler doğrultusunda büyüyen Köroğlu mahallede aĢık oynadığı arkadaĢlarına yenildiği zaman onları dövmeye baĢlar. Bu noktada aĢık Köroğlu‟nun her zaman kazanmak zorunda olduğu hayat çizgisini temsil etmektedir. Bu yolda karĢısına çıkacak bütün engelleri yıkacaktır. Destanda kullanılan AĢık motifi onun hayat felsefesinin somutlaĢmıĢ halidir. Köroğlu‟nun bu çocuklara karĢı takındığı düĢmanca tavrın aslında kendince destekli bir dayanağı vardır. Aklını ve zekasını idrak ederek lider olan bir kahraman olarak değerlendirdiğimiz Köroğlu‟nun gelecek nesillere örnek olmasını sağlamak ve onun değerlerinin istendik değerlerimiz arasında yer almaya devam etmesi yolunda mücadele vermek hepimizin görevidir.
Köroğlu Destanın Kazak versiyonu, aşık oyunu motifi, destanlar, destan yapsıı, destan işlevleri
  • BENER, S. Selvi.(2008). “Eski Yunan ve Roma‟da Oyun ve Oyuncaklar”, Ġstanbul Üniversitesi, SBE: (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sacide ÇOBANOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510037, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1132 - 1139}, doi = {10.33692/avrasyad.510037}, title = {KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ}, key = {cite}, author = {ÇOBANOĞLU, Sacide} }
APA ÇOBANOĞLU, S . (2018). KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 1132-1139. DOI: 10.33692/avrasyad.510037
MLA ÇOBANOĞLU, S . "KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1132-1139 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510037>
Chicago ÇOBANOĞLU, S . "KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1132-1139
RIS TY - JOUR T1 - KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ AU - Sacide ÇOBANOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510037 DO - 10.33692/avrasyad.510037 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1132 EP - 1139 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510037 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510037 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ %A Sacide ÇOBANOĞLU %T KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510037 %U 10.33692/avrasyad.510037
ISNAD ÇOBANOĞLU, Sacide . "KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 1132-1139. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510037