Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 359 - 369 2018-11-28

RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ

Eray BAYRAMOL [1]

5 20

SanayileĢmiĢ ülkelerin dünya hakimiyetini ele geçirmek için baĢlattıkları Birinci Dünya SavaĢı, Osmanlı Devleti'ni de içine alarak yeryüzünün büyük bir bölümünde tahribatı uzun yıllar giderilemeyecek acılara neden oldu. Büyük güçlerin ham madde ve pazar ihtiyacı sebebiyle baĢlattıkları bu büyük felaket, Osmanlı Devleti için sonun baĢlangıcı anlamına gelmekteydi. SavaĢın ayak seslerinin duyulduğu günlerde tarafsızlık politikasını benimseyen Türk Devleti, çeĢitli baskı ve çekiĢmeler sonunda savaĢa dahil olmak zorunda kaldı. Bu baskıların en baĢında Alman gemileri Goeben ve Breslau gelmektedir. Osmanlı Devleti'nin savaĢa dahil oluĢundaki en somut neden bu iki gemiden dolayı ortaya çıkmıĢtır. Goeben ve Breslau gemilerinin Boğazlardan geçiĢi, Osmanlı Devleti'nin savaĢa girmeden önce benimsediği tarafsızlık politikasından vazgeçtiği anlamına gelmekteydi. Türk Devleti'nin tarafsızlık kararını, savaĢtaki baĢarısı için en önemli unsurlardan biri olarak kabul eden Rusya, Goeben ve Breslau gemilerinin yarattığı krizden en az zararla çıkmak için gayret göstermiĢtir. Rusya'nın bu mücadelesi Rusya DıĢiĢleri Bakanlığı ile Rusya'nın Ġstanbul Büyükelçiliği arasındaki yazıĢmalara konu olmuĢtur. Bu çalıĢmada söz konusu krizin Rusya tarafından nasıl karĢılandığı ve krizin çözümü için Rusların hangi giriĢimlerde bulunduğu, Rusya DıĢiĢleri Bakanlığı'na ait bazı diplomatik yazıĢmalardan istifade edilerek ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Makalede sonuç olarak Osmanlı Devleti, Goeben ve Breslau gemilerinin Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalaması sebebiyle Birinci Dünya SavaĢı'na dahil oldu. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya SavaĢı'na girmesi, Almanların bu husustaki hedeflerinin gerçekleĢmiĢ olması anlamına geliyordu.
Goeben, Breslau, Rusya, Almanya, Osmanlı Devleti, Birinci Dünya SavaĢı, Rus Diplomatik Belgeleri.
  • BRUSĠLOVSKĠY, Ġ. (1915), "Germaniya i Blijnıy Vostok", Severnıya Zapiski, Peterburg: 195-202.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Eray BAYRAMOL
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510050, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {359 - 369}, doi = {10.33692/avrasyad.510050}, title = {RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ}, key = {cite}, author = {BAYRAMOL, Eray} }
APA BAYRAMOL, E . (2018). RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 359-369. DOI: 10.33692/avrasyad.510050
MLA BAYRAMOL, E . "RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 359-369 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510050>
Chicago BAYRAMOL, E . "RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 359-369
RIS TY - JOUR T1 - RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ AU - Eray BAYRAMOL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510050 DO - 10.33692/avrasyad.510050 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 369 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510050 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510050 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ %A Eray BAYRAMOL %T RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510050 %U 10.33692/avrasyad.510050
ISNAD BAYRAMOL, Eray . "RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 359-369. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510050