Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 1102 - 1112 2018-11-28

TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yılmaz YEŞİL [1] , Muhammet KOÇAK [2]

8 39

Toplumların hayatında belirli kavram ve varlıklar aracılığıyla duygu ve düĢüncelerin ifade edilmesi oldukça yaygındır. Ġnanç ve benzetme eksenlerinde kullanılan varlıklar toplumsal çağrıĢımlardan yararlanılarak ortak benzetme yönü kullanılarak anlatımın zengin ve etkili kılınmasına hizmet etmektedir. Bu çağrıĢıma hizmet eden nesneler arasında hayvanlar da oldukça önemli bir yere sahip olmuĢtur. Bu hayvanlar arasında gücü temsil eden aslan, kurnazlığı temsil eden tilki, Ģansı temsil eden balık ise, köleliği ve karakter zafiyetini temsil etmek gayesi ile köpek kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada köpek sözcüğünün kullanıldığı deyimlerin Türkçe ve Almancadaki çağrıĢımı üzerinde durulmuĢ, karĢıladıkları anlamlardan yola çıkılarak toplumsal çıkarımlar hakkında kıyaslama yapılmaya çalıĢılmıĢtır.
Bu çalıĢmada giriĢ bölümünde dil, deyim ve deyim-kültür iliĢkisi üzerine kısaca değinilmiĢtir. Daha sonra köpeğin her iki toplumdaki yerinden bahsedilmiĢtir. Devamında deyimler tablo Ģeklinde açıklamaları, anlamca olumlu veya olumsuz olması ile içerdiği anlam verilmiĢtir. Deyimler ait oldukları milletin karakter, gelenek, tutum, davranıĢ ve inançlarını yansıtır. Bu nedenle bir toplumun değer yargılarını bu sözlerden hareketle anlayabiliriz. Fakat köpek ile olan deyimlerin her iki dilde de çoğunlukla olumsuz bir anlam ifade etmesi ve bunula birlikte Almanya’da köpeklere çok önem verilmesine rağmen deyimlerden çıkan anlamların beklenilenin aksine negatif anlam içermesi bu durumun pek deyimlere yansımadığını görülmektedir. KarĢılaĢtırmalı olarak yapılacak analizlerin kültürleraraı ortaklığı, farklılığı ve kültürün dile ne Ģekilde yansıdığını göstermesi açısından bu yönde çalıĢmaların yararlı sonuçlar doğuracağı düĢünülmektedir.
Türkçe, Almanca, Köpek, Deyim
  • AKSOY, Ö.A. (1988) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1-2, ĠSTANBUL: Ġnkılap Kitapevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yılmaz YEŞİL

Yazar: Muhammet KOÇAK

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510054, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1102 - 1112}, doi = {10.33692/avrasyad.510054}, title = {TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {YEŞİL, Yılmaz and KOÇAK, Muhammet} }
APA YEŞİL, Y , KOÇAK, M . (2018). TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 1102-1112. DOI: 10.33692/avrasyad.510054
MLA YEŞİL, Y , KOÇAK, M . "TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1102-1112 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510054>
Chicago YEŞİL, Y , KOÇAK, M . "TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1102-1112
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Yılmaz YEŞİL , Muhammet KOÇAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510054 DO - 10.33692/avrasyad.510054 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1102 EP - 1112 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510054 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510054 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Yılmaz YEŞİL , Muhammet KOÇAK %T TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510054 %U 10.33692/avrasyad.510054
ISNAD YEŞİL, Yılmaz , KOÇAK, Muhammet . "TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 1102-1112. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510054