Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 370 - 382 2018-11-28

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI

Eren Alper YILMAZ [1]

12 59

2010 yılının sonlarına doğru baĢlayan Arap Baharı ile birlikte Suriye’de tırmanan gerilim ve ortaya çıkan kaos ortamında can güvenliği endiĢesiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, baĢta Türkiye olmak üzere bir çok Ortadoğu ülkesine sığınmıĢlardır. ġu an için 3,5 milyondan fazla Suriyeliye kapılarını açan Türkiye, barınmadan eğitime, sağlıktan istihdama hatta uyum sorununun çözülmesine kadar birçok konuda Suriyelilerin ihtiyaçlarını karĢılamak için hizmetler vermektedir. Tüm bu hizmetler yalnızca Türkiye’nin kendi imkânları ve iç bütçesi tarafından değil, baĢta BM fonları olmak üzere bazı uluslararası göçmen örgütleri ve sivil toplum kuruluĢları tarafından karĢılanmaktadır. Bu süreçte BM, AB, UNICEF gibi uluslararası kurumlar gençler, kadınlar, çocuklar için birçok alanda belirli fonlar ayırmıĢlar, bunun yanı sıra ĠHH, Türk Kızılay’ı, Yeryüzü Doktorları gibi gerek yurtdıĢı gerekse yurtiçi menĢeli sivil toplum örgütleri de kendi imkânları doğrultusunda ihtiyaç sahibi Suriyelilere hizmet götürmüĢlerdir. Yapılan hizmetler ve insani yardımlar uzun vadeli olmasa da kısa süreli olarak Suriyelilerin ihtiyaçlarının karĢılanması, kendilerini ülkeye yabancı hissetmemeleri ve Türkiye’nin vicdani yönünün ortaya çıkarılması açısından önem teĢkil etmektedir. Bu çalıĢmanın amacı; Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ayrılan fonları, yapılan insani yardımları ve bu yardımların kullanıldıkları alanları inceleyerek, bu konuda paydaĢların daha fazla nasıl bir misyon üstlenmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaktır. Bu çerçevede Suriyelilerin rahat ve insani koĢullarda yaĢaması, ekonomik olarak üretim sürecine katılması ve yaĢadıkları ülkeye aidiyet hissetmesi bizleri de kazançlı çıkaracaktır. 
Göç, Uluslararası Örgütler, Sivil Toplum KuruluĢları, Suriyeliler, İnsani Yardım
  • Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, (2018), “Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler”, http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713. EriĢim Tarihi: 11 Aralık 2017.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Eren Alper YILMAZ
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510057, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {370 - 382}, doi = {10.33692/avrasyad.510057}, title = {ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Eren Alper} }
APA YILMAZ, E . (2018). ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 370-382. DOI: 10.33692/avrasyad.510057
MLA YILMAZ, E . "ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 370-382 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510057>
Chicago YILMAZ, E . "ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 370-382
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI AU - Eren Alper YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510057 DO - 10.33692/avrasyad.510057 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 370 EP - 382 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510057 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510057 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI %A Eren Alper YILMAZ %T ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510057 %U 10.33692/avrasyad.510057
ISNAD YILMAZ, Eren Alper . "ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 370-382. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510057