Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 1031 - 1044 2018-11-28

MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI

Vahap ÖNEN [1]

17 44

Markaya olan güvenin gerek marka sadakati açısından gerekse de marka tercihi açısından olması gerekeken önemli bir bileĢen olduğu öngörülmektedir. Bu manada çalıĢmamızda kırtasiye kalem sektörü uygulamasıyla marka güveni ile marka sadakati, marka güveni ile marka tercihine ve marka tercihi ile marka sadakati arasındaki iliĢkilerin gösterilmesi amaç edinilmiĢtir. ÇalıĢmada marka güveni ölçeği için Delgado- Ballester’ın (2004:579) çalıĢmasından alınmıĢ dört ifade ile ölçülürken, marka sadakati ölçeği için Özdemir ve Koçak (2012)’ın çalıĢmalarında yer alan tutumsal marka sadakati ve davranıĢsal marka sadakati ölçekleri birleĢtirilerek elde edilen 5 ifadeli ölçek, marka tercihi ölçeği için Chang ve Liu’ nun geliĢtirdiği 4 ifadeli ölçek, kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada ilk olarak ölçekler güvenirlik ve faktör analizine tabi tutularak ölçekler kullanıma hazır hale getirilmiĢtir. Daha sonra, tüm ölçeklerin ortalama değerleri ölçülmüĢ ve elde değerlerinin ortalamanının bir az üzerinde olduğu tespit edilerek firmaların bu marka bileĢenlerini geliĢtirilmesi gerektiği belirlenmiĢtir. BUndan sonra, marka güveni ile marka sadakati arasındaki iliĢki regresyon analizine tabi tutularak ölçülmüĢtür. Yapılan analiz soncunda marka güveni ile marka sadakati arasında anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. Benzer Ģekilde, marka güveni ile marka tercihi arasındaki iliĢki regresyon analizine tabi tutulmuĢ ve analiz soncunda marka güveni ile marka tercihi arasında yüksek seviyede anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. En son olarak ise marka tercihi ile marka sadakati arasındaki iliĢki regresyon analizine tabi tutularak ölçülmüĢ, analiz soncunda marka tercihi ile marka sadakati arasında anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. Sonuç olarak; marka güveni gerek marka sadakatini gerekse de marka tercihini anlamlı ve olumlu yönde etkilediği ilave olarak marka tercihinin de marka sadakatini istatiksel olarak anlamlı ve pozitf yönde etkilediği ortaya çıkarılmıĢtır.
Marka Sadakati Marka Güveni Marka Tercihi Kırtasiye Sektörü
  • BENNETT Roger (1996), “Relationship Formation and Governance in Consumer Markets: Transactual Analysis versus The Behaviorist Aproach”, Journal of Marketing Research, 12, 417-436. doi:10.1080/0267257X.1996.9964425.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Vahap ÖNEN

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510075, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1031 - 1044}, doi = {10.33692/avrasyad.510075}, title = {MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {ÖNEN, Vahap} }
APA ÖNEN, V . (2018). MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 1031-1044. DOI: 10.33692/avrasyad.510075
MLA ÖNEN, V . "MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1031-1044 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510075>
Chicago ÖNEN, V . "MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1031-1044
RIS TY - JOUR T1 - MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI AU - Vahap ÖNEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510075 DO - 10.33692/avrasyad.510075 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1031 EP - 1044 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510075 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510075 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI %A Vahap ÖNEN %T MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510075 %U 10.33692/avrasyad.510075
ISNAD ÖNEN, Vahap . "MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 1031-1044. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510075