Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 467 - 488 2018-11-28

TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Hakan DEĞERLİ [1] , Nezihe TÜFEKÇİ [2]

19 71

Sağlık okuryazarlığı; kiĢilerin sağlık hizmetleri, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliĢtirilmesi hakkında hedefler belirlerken ve birtakım kararlar alırken sağlık bilgilerine eriĢme, anlama, değerlendirme ve uygulamaya yönelik bilgilerini ve yeterliliklerini ifade etmektedir. BaĢka bir ifade ile sağlık okuryazarlığı temel olarak; bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istenildiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranıĢ göstermesi olarak tanımlanabilir Bu açıdan sağlık okuryazarlığı, toplumun sağlık statüsünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalıĢmada bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıĢ olup araĢtırmanın evrenini Isparta il merkezinde 15 yaĢ ve üzerindeki bireyler oluĢturmaktadır. AraĢtırmada kolayda örnekleme yöntemiyle 401 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada 2 bölümden oluĢan veri toplama aracı kullanılmıĢtır. Veri toplama aracının birinci bölümünde Türkiye Sağlık Okuryazarlık Ölçeği (TSOY-32), ikinci bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır. AraĢtırma sonuçlarına göre sağlık okuryazarlığı düzeyi sınırlı sorunlu olarak tespit edilmiĢ; yaĢ arttıkça sağlık okuryazarlığı düzeyinin azaldığı, eğitim düzeyi ile ise doğru orantılı olarak arttığı belirlenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında cinsiyet ve gelir ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Bu çalıĢmada toplumun sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi araĢtırılmıĢtır. Isparta il merkezinde yaĢayan 15 yaĢ üstü okuryazar ve son 1 yıl içerisinde en az 4 defa sağlık kuruluĢuna baĢvuran kiĢilere sağlık okuryazarlığı ve demografik değiĢkenlerden oluĢan bir anket form yöneltilmiĢ; toplanan veriler değerlendirilmiĢtir.
Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Okuryazarlık Düzeyi, Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi
  • .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan DEĞERLİ

Yazar: Nezihe TÜFEKÇİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510093, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {467 - 488}, doi = {10.33692/avrasyad.510093}, title = {TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {DEĞERLİ, Hakan and TÜFEKÇİ, Nezihe} }
APA DEĞERLİ, H , TÜFEKÇİ, N . (2018). TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 467-488. DOI: 10.33692/avrasyad.510093
MLA DEĞERLİ, H , TÜFEKÇİ, N . "TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 467-488 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510093>
Chicago DEĞERLİ, H , TÜFEKÇİ, N . "TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 467-488
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ AU - Hakan DEĞERLİ , Nezihe TÜFEKÇİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510093 DO - 10.33692/avrasyad.510093 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 467 EP - 488 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510093 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510093 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ %A Hakan DEĞERLİ , Nezihe TÜFEKÇİ %T TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510093 %U 10.33692/avrasyad.510093
ISNAD DEĞERLİ, Hakan , TÜFEKÇİ, Nezihe . "TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 467-488. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510093