Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 489 - 500 2018-11-28

BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN

Hatice SOMÇAĞ [1]

6 24

Ayakkabı, ayakları koruma ihtiyacı ile ortaya çıktığı düĢünülen, zaman içinde iklim ve çevre koĢullarına göre biçimlenmiĢ bir ayak giysisidir. Ayakkabı, toplumların kültürel yapılarının aynası olarak sosyal sınıflar arasındaki farklılıkları, gereksinim, el becerileri, teknoloji, zevk ve sanatsal özelliklerini yansıtmakta, koruma iĢlevinin dıĢında, maddi kültür ve endüstriyel moda ürünü olarak görülmektedir. Yapımında, iĢlevselliğin yanında estetik kaygılar öne çıkmakta deri ve tekstil yanında farklı gereçler kullanılmaktadır. Boncuklar da bu gereçlerden birisidir. Boncuk iĢi olarak bilinen “hapishane iĢi” 20. yüzyıl baĢlarından beri cezaevlerimizde yapılmaktadır. Tığ yardımı ile ipliğin 1-2 milimetre çapında boncuklarla birlikte örülmesi sonucu, ayakkabı tabanın üzerinde yer alan üst kısım “saya” hazırlanmaktadır. Daha sonra üretim atölyelerinde dikilen saya, taban ile birleĢtirilerek ayakkabıya dönüĢtürülmektedir. Halen cezaevlerinde küçük eĢyalar yapılmakla birlikte uzun yıllardır boncuk iĢi saya pek örülmemektedir. Mehmet Akbacakoğlu’na ait koleksiyonda bulunan, farklı cezaevlerinde 1955-1970 yılları arasında örülen boncuk iĢi sayalardan üretilmiĢ altı çift ayakkabı; sayanın örüldüğü cezaevi, yapım yılı, numara, model, gereç, renk, motif, kompozisyon, yıpranma ve onarım yönünden incelenmektedir. Günümüzde bu sayaların örülmemesi, dolayısıyla ayakkabıya dönüĢtürülememesi nedeniyle, sözü edilen koleksiyondaki ayakkabıların belgelendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢma ile geleneksel kültürümüzün bir parçası olan hapishane iĢi tekniği ile yapılan ayakkabı sayalarının tanıtılması farklı tasarımlarla yeniden yorumlanarak ayakkabı moda ve üretim sektörüne katkı sağlaması ve diğer araĢtırmalara kaynak oluĢturması hedeflenmektedir
Ayakkabı, Hapishane iĢi sayalar, Boncuk
  • .
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hatice SOMÇAĞ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510107, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {489 - 500}, doi = {10.33692/avrasyad.510107}, title = {BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN}, key = {cite}, author = {SOMÇAĞ, Hatice} }
APA SOMÇAĞ, H . (2018). BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 489-500. DOI: 10.33692/avrasyad.510107
MLA SOMÇAĞ, H . "BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 489-500 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510107>
Chicago SOMÇAĞ, H . "BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 489-500
RIS TY - JOUR T1 - BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN AU - Hatice SOMÇAĞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510107 DO - 10.33692/avrasyad.510107 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 489 EP - 500 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510107 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510107 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN %A Hatice SOMÇAĞ %T BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510107 %U 10.33692/avrasyad.510107
ISNAD SOMÇAĞ, Hatice . "BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 489-500. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510107