Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 542 - 561 2018-11-28

KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Fuat KORKMAZER [1] , REHA SAYDAN [2]

9 41

KüreselleĢme, geliĢen teknoloji, iletiĢim kanallarındaki çeĢitlenme ve bunlara bağlı olarak iĢletme paydaĢlarının bilinç düzeyindeki artıĢ, beklentilerde farklılığa yol açmıĢtır. ÇalıĢanlar sadece ücretlerinin zamanında ödenmesini beklemez, kendileri için bir değer yaratılmasını beklerler. Diğer bir deyiĢle, çalıĢanların desteğini kazanmadan kurumlar için güçlü itibar sahibi olmak mümkün değildir. Bu nedenle güçlü kurumsal itibara sahip olmak isteyen kurumlar, öncelikle bu gerçeğin farkında olmalıdır. Sağlık sektörü, insan hayatını ilgilendiren kritik bir çalıĢma alanıdır. Yapılan basit bir hata insan hayatına mal olacağı için bu alanda çalıĢanlar da kritik bir öneme sahiptir. Kendilerini sağlık personelinin ellerine teslim eden hastalar baĢvurdukları sağlık kurumuna ve çalıĢanlarına güven duyarak tedavi yoluna gitmektedirler. Bu güveni sarsan sıradan bir durum sağlık kurumlarının müĢterisi olan hastaların bu kurumu tercih etmemesine (kurumun müĢteri kaybına) neden olmaktadır. Dolayısıyla kurumsal itibarını korumak ve yükseltmek isteyen sağlık kuruluĢlarının iç müĢteri olan çalıĢanlarına örgütsel bağlılıklarını arttıracak kaliteli bir çalıĢma ortamı sağlamaları önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada birey düzeyinde kurumsal itibarın algısının, bireyin çalıĢtığı kuruma duyduğu bağlılığı nasıl etkilediği incelenmektedir. Bu amaçla kamuya bağlı bir hastanede çalıĢan 217 sağlık personelinin kurumsal itibara yönelik düĢüncelerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi değerlendirilmek amaçlanmıĢtır. Elde edilen veriler üzerinde yürütülen analizlerde, çalıĢanların algıladıkları kurumsal itibarın duygusal örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ve duygusal örgütsel bağlılığın algılanan kurumsal itibar ile örgütsel özdeĢleĢme iliĢkisinde aracı rol üstlendiği tespit edilmiĢtir
Kurum Ġtibarı, Örgütsel Bağlılık
  • .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fuat KORKMAZER

Yazar: REHA SAYDAN

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510135, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {542 - 561}, doi = {10.33692/avrasyad.510135}, title = {KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {KORKMAZER, Fuat and SAYDAN, REHA} }
APA KORKMAZER, F , SAYDAN, R . (2018). KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 542-561. DOI: 10.33692/avrasyad.510135
MLA KORKMAZER, F , SAYDAN, R . "KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 542-561 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510135>
Chicago KORKMAZER, F , SAYDAN, R . "KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 542-561
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - Fuat KORKMAZER , REHA SAYDAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510135 DO - 10.33692/avrasyad.510135 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 542 EP - 561 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510135 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510135 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A Fuat KORKMAZER , REHA SAYDAN %T KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510135 %U 10.33692/avrasyad.510135
ISNAD KORKMAZER, Fuat , SAYDAN, REHA . "KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 542-561. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510135