Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 584 - 600 2018-11-28

ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI

MEHMET DÖNMEZ [1]

5 21

Alevilik inancı bu topraklarda derin anlamları barındıran bir sevgi ve tevhit okulu olmuĢtur. Bu açıdan; Anadolu‟nun hoĢgörü ikliminde ve tasavvuf deryasında birçok Ģahsiyet yetiĢmiĢ ve bu toprakların maneviyatına hizmetlerde bulunmuĢlardır. Bu okulda yetiĢen, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun yıkılıĢına ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin de kuruluĢuna tanıklık eden, yaĢadığı dönemde sadece Alevi toplumunun gönüllerinde değil Sünni yurttaĢların da gönüllerinde yer edinmiĢ olan mümtaz Ģahsiyetlerden birisi de Ağuiçen Ocağı Evlatlarından (Evlâd-ı Resûl) MürĢid-i Kâmil Hüseyin Doğan Dede‟dir. 1902 yılında Elâzığ‟ın ġıhıs mezrasında yaĢama merhaba diyen Hüseyin Doğan Dede, 3 Mayıs 1983ʼte Hakʼa yürüyünceye kadar ki 81 yıllık ömründe, hem inancı hem de ülkesi için hizmetlerde bulunmuĢtur. Ömrünün büyük bölümünü geçirdiği Malatya‟nın YeĢilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde ki evi günümüzde de ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Aleviliğin bütünleĢtirici ve sevgi dolu dokusuyla yetiĢen Hüseyin Doğan Dede, toplumsal ve bireysel meselelerde hep “hakem rolünü” üstlenmiĢtir. Bu sebeple de toplumsal bütünleĢmeye ve özellikle de Alevi-Sünni iliĢkilerinde ki “kırılmaların önüne geçilmesi” meselelerinde “model” olmuĢ bir Ģahsiyettir. Bu makalemizde; Hüseyin Doğan Dede‟nin hayatını sizlere aktarmanın yanında, Doğan Dede‟nin fert ve toplum anlayıĢından yola çıkarak onun ‟bütünleĢtirici kiĢiliğiniˮ de anlatmayı amaç ediniyoruz. Bölgede hem Aleviler hem de Sünniler tarafından çok sevilen bir inanç ve kanaat önderi olduğunu gözlemleme imkânı bulabildik. Malatya ve çevresi baĢta olmak üzere Doğan Dede‟nin hala toplum tarafından sevilen ve saygı gösterilen bir Ģahsiyet olması bütünleĢtirici vizyonunun devam ettiğini göstermektedir.
Hüseyin Doğan Dede, Alevilik, Sünnilik, Sosyal BütünleĢme
  • .
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: MEHMET DÖNMEZ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510154, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {584 - 600}, doi = {10.33692/avrasyad.510154}, title = {ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI}, key = {cite}, author = {DÖNMEZ, MEHMET} }
APA DÖNMEZ, M . (2018). ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 584-600. DOI: 10.33692/avrasyad.510154
MLA DÖNMEZ, M . "ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 584-600 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510154>
Chicago DÖNMEZ, M . "ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 584-600
RIS TY - JOUR T1 - ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI AU - MEHMET DÖNMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510154 DO - 10.33692/avrasyad.510154 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 584 EP - 600 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510154 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510154 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI %A MEHMET DÖNMEZ %T ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510154 %U 10.33692/avrasyad.510154
ISNAD DÖNMEZ, MEHMET . "ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞİD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 584-600. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510154