Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 613 - 631 2018-11-28

“TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ

MERYEM ARSLAN [1]

9 43

Almanya‟daki Türklerin Türkçe baĢladıkları bir cümleyi Almanca; Almanca baĢladıkları
bir cümleyi de Türkçe devam ettirmeleriyle oluĢmuĢ yarı Türkçe yarı Almanca anlatımlar, Türkçe
ve Almanca dil adlarının birleĢimiyle oluĢturulan ve bu karma kullanıma atıfta bulunan
Türkmanca (< Turkish+Deutch) veya Deukisch (<Deutch+Turkısh) karma dil adıyla ifade
edilmeye baĢlanmıĢtır. 
Karma dil kullanımı, iki veya çok dilli ortamlarda görülen ve dil değiĢimleri içerisinde değerlendirilen bir konudur. Konu, karma dil kullanımının nedenleri, onun alıcı dile olumlu veya olumsuz etkileri açısından araĢtırılmaktadır. Bu incelemelerde Almanya‟daki Türkçenin karma kullanımının kelime türleri açısından ele alınmadığı fark edilmiĢtir. Bu yazı da Almanya‟daki Türkçede yer alan karma dil kullanımlarını kelime türleri açısından ele almak, konuya dikkat çekmek ve Almanca-Türkçe dil iliĢkilerini kelime türleri boyutuyla ortaya koymaya katkı sağlamak için kaleme alınmıĢtır. ÇalıĢma, Türkçe olarak ifade edilmesi mümkün söz ve söz gruplarının Almanca olarak ifade edilmesiyle ortaya çıkan kopyalamalardaki kelime türleri ile sınırlandırılmıĢtır. Bunun için 100 cümle derlenmiĢtir. Bu 100 cümlede 107 Almanca kopyalamaya rastlanılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda da 107 söz ve söz grubunun 84‟ünü isimlerin, 8‟ini zarfların, 6‟sını sıfatların, 1‟ini bağlaç ve zamirlerin, 2‟sini edat ve fiillerin ve 3‟ünü de ünlemlerin oluĢturduğu görülmüĢtür. Bu dağılımdan isimlerin, karma kullanımda en çok tercih edilen kelime türü olduğu anlaĢılmıĢtır. Zarflar ve sıfatlar ise isimlerden sonra en çok kullanılan kelime türüdür. Bu dağılımda ünlemler de önemli bir kullanım alanına sahiptir. Bağlaç ve zamirler ile fiiller ve edatlar karma kullanımda sık kullanılmayan kelime türleri olarak belirlenmiĢtir. Tüm kelime türlerinin örneklenilmesi, kopyalamanın boyutu açısından oldukça önemlidir. Çünkü bir dilde edat, zarf ve sıfat‟ların kopyalanması kopyalamanın ileri boyutta olduğunu göstermeye yeterken fiillerin, ünlemlerin ve bağlaçların da kopyalama düzeyine erişmesi oldukça dikkat çekicidir. Bundan dolayı denilebilir ki dar anlamda Kelsterbach‟ta geniş anlamda da Almanya‟da Türkçenin Almancadan yaptığı kopyalamalar, oldukça ileri seviyeye gelmiştir. 

Karma dil, kod değiĢtirme, kelime türleri, Almanca-Türkçe karma dil kullanımı, Türkmanca
  • .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: MERYEM ARSLAN

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510174, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {613 - 631}, doi = {10.33692/avrasyad.510174}, title = {“TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ARSLAN, MERYEM} }
APA ARSLAN, M . (2018). “TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 613-631. DOI: 10.33692/avrasyad.510174
MLA ARSLAN, M . "“TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 613-631 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510174>
Chicago ARSLAN, M . "“TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 613-631
RIS TY - JOUR T1 - “TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ AU - MERYEM ARSLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510174 DO - 10.33692/avrasyad.510174 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 613 EP - 631 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510174 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510174 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi “TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ %A MERYEM ARSLAN %T “TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510174 %U 10.33692/avrasyad.510174
ISNAD ARSLAN, MERYEM . "“TÜRKMANCA” VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 613-631. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510174