Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 649 - 675 2018-11-28

TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Musa TÜRKOĞLU [1] , Serdar YETİŞEN [2]

6 23

5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile Türkiye’de yeni bir kamu yönetimi anlayıĢı benimsenmiĢtir. Bu anlayıĢ; stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim kavramlarını kapsamaktadır. Bu çalıĢmada, Türkiye’de 2008 yılında kurulan dokuz devlet üniversitesi tarafından hazırlanan ilk stratejik planlar misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler açısından içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Ġçerik analizi sonucunda, üniversitelerin genel yönelim ve ayrıĢmaları ortaya konulmuĢtur. Buna göre; çalıĢmaya konu olan üniversitelerin ilk stratejik planlarında; “temel değerlere duyarlı, özgüven sahibi, sürekli geliĢimi hedefleyen, liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiĢtirmek” misyonunu benimsediği, “bulunduğu bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir üniversite olmak” vizyonunu üstlendiği ve “üniversitenin kurum kültürü ve kimliğini geliĢtirmek, tanıtımını yapmak ve üniversiteden duyulan memnuniyeti artırmak” ve “Ar-Ge alt yapısını geliĢtirmek, bilimsel projelerin sayısını artırmak ve araĢtırmalar için makale yayımlamak” amaçları doğrultusunda hareket ettiği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, stratejik planlar ve bu planların kapsadığı dönemlerde yılık olarak hazırlanan idare faaliyet raporlarından yararlanarak oluĢturulan değerlendirme tablosundan hareket ederek; ġırnak Üniversitesi haricinde çalıĢmaya konu olan üniversitelerin belirlemiĢ olduğu hedefler için en az 1 performans göstergesine sahip olduğu ve Bingöl Üniversitesi haricinde çalıĢmaya konu olan üniversitelerin belirlediği hedefler ve bu hedeflere ulaĢmak için kullanacağı performans göstergelerinin kısmen uyumlu olduğu söylenebilmektedir. 
Amaç, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Üniversiteler, Misyon Vizyon
  • .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Musa TÜRKOĞLU

Yazar: Serdar YETİŞEN

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510189, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {649 - 675}, doi = {10.33692/avrasyad.510189}, title = {TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {TÜRKOĞLU, Musa and YETİŞEN, Serdar} }
APA TÜRKOĞLU, M , YETİŞEN, S . (2018). TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 649-675. DOI: 10.33692/avrasyad.510189
MLA TÜRKOĞLU, M , YETİŞEN, S . "TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 649-675 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510189>
Chicago TÜRKOĞLU, M , YETİŞEN, S . "TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 649-675
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Musa TÜRKOĞLU , Serdar YETİŞEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510189 DO - 10.33692/avrasyad.510189 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 649 EP - 675 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510189 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510189 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Musa TÜRKOĞLU , Serdar YETİŞEN %T TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510189 %U 10.33692/avrasyad.510189
ISNAD TÜRKOĞLU, Musa , YETİŞEN, Serdar . "TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 649-675. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510189