Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 798 - 807 2018-11-28

KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI

RUHİ ERSOY [1]

9 27

Kafkasya sahip olduğu kültürel çeĢitlik ve doğal kaynakları itibariyle dünya jeopolitiğinin önemli coğrafi bölgelerinden biridir. Tarih boyunca Türk kültür havzasının farklı toplumlar ve kültürler ile bir arada yaĢama örneğine de modellik yapmıĢtır. Ġslam’ın bu coğrafya gelmesi Kafkasya’n ın kültür jeopolitiğine bambaĢka bir anlam katmıĢtır. Dünyanın birçok bölgesinde çatıĢmaların devam ettiği, aĢırılıkların yükseldiği bir zaman diliminde Kafkasya’nın kültürel ve toplumsal diyaloğu bölgedeki barıĢın sürekliliği açısından daha da önem kazanmıĢtır. Bu çalıĢmada Kafkasya’nın kütür politiği bağlamında Türk dünyasının iĢbirliği imkânları yeniden ele alınacaktır. Türk dünyası için yapılması gereken birincisi dil birliği, ikincisi ortak bir dünya kurmak için gerekli olan inanç ve akide birliği ve üçüncüsü güvenlik. Bir ortak dünya tasavvurundan bahsetmek için ortak bir kültür dünyasını inĢa edilmelidir. Bunun için de Felsefeden Tasavvufa, Matematikten Tıbba, Siyasetten güvenliğe ilim ve düĢün hayatımızın ortak metinlerini ve kurucu ilkelerini oluĢturmamız gerekiyor. S.S.C.B.’nin dağılmasından sonra dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmeye baĢlayan Orta Asya, Avrasyacı hegemonya teorilerinin en popüler nesnesi haline gelmiĢtir. Orta Asya üzerindeki güç mücadeleleri, son iki yüzyılda birçok jeopolitik kuramın kesiĢtiği ana konulardan biridir. Jeopolilitiğin kurucusu olarak kabul edilen Sir Halford J. Mackinder, merkezi bölge (Heartland) olarak adlandırdığı Türkistan’dan Z. Brzezinski Ortadoğu, Hazar Havzası ve Orta Asya enerji kaynaklarına ve bu kaynakların ulaĢtırma hatlarını içinde bulunduran coğrafi bölgeyi Avrasya'nın çatıĢma alanı olarak tanımlamasına kadar birçok jeopolitik tasarıma konu olmuĢtur.
Kafkaslar, Kültürel Jeopolitik
  • .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: RUHİ ERSOY

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510236, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {798 - 807}, doi = {10.33692/avrasyad.510236}, title = {KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI}, key = {cite}, author = {ERSOY, RUHİ} }
APA ERSOY, R . (2018). KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 798-807. DOI: 10.33692/avrasyad.510236
MLA ERSOY, R . "KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 798-807 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510236>
Chicago ERSOY, R . "KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 798-807
RIS TY - JOUR T1 - KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI AU - RUHİ ERSOY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510236 DO - 10.33692/avrasyad.510236 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 798 EP - 807 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510236 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510236 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI %A RUHİ ERSOY %T KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510236 %U 10.33692/avrasyad.510236
ISNAD ERSOY, RUHİ . "KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 798-807. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510236