Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 826 - 839 2018-11-28

TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI

SAVAŞ ŞAHİN [1]

6 31

Toplumların kültür hazineleri içerisinde önemli bir paya sahip olan yer adları, ait oldukları toplumların hafızalarını canlı tutar ve kültürün geçmiĢten geleceğe aktarılmasında önemli rol oynar. Etrafımızda gördüğümüz her bir dağ, dere, nehir, köprü, çeĢme, kale vb. adı ile tanınır ve bu adla da tarihde yaĢar. Ülkede egemen olan toplulukların etkisyle kimi zaman adları değiĢen Buyapılar,halkın zihnȋ ve kültürel hafızasından izler taĢıyan isimlerle adlandırılırlar. Türk toplulukları, göçebeliktan baĢlayarak yerleĢik hayata geçene kadar ve geçtikten sonra da göç yolları da dâhil geçtikleri ve yerleĢtikleri yerlere anlamlı isimler vermiĢlerdir. Türkmenistan‟ın tarihi geçmiĢi, Türkmenlerin menĢei, Türkmenistan‟da yaĢayan kabile ve boy adlarını tespit etmede yer adları oldukça önemli bir iĢleve sahiptir. Türkmenistan‟daki yer adları, Türkmenistan‟ın sosyo-kültürel, ekonomik, tarihȋ, siyasȋve coğrafȋ özelliklerinin ortaya konulması bakımından önemlidir. Toponimler coğrafȋ yer adları çalıĢmalarını konu alan bir bilim dalıdır. Diğer bir deyiĢle toponimi dile ait bir çalıĢma alanıdır. Toponimi çalıĢmaları bize artzamanlı ve eĢzamanlı dilbilim çalıĢmaları konusunda konusunda fayda sağlar. Türk dünyasına ait coğrafyalarda yer adları çalıĢması yapılması hem Türk kültürüne hem de Türk diline katkı sağlayacaktır. Bu çalıĢmada Türkmenistandaki yer adları tematik olarak sınıflandırılmaya çalıĢılacaktır. Türkmenistan coğrafyasında yer adları ile ilgili yapılacak çalıĢmalarda Oğuz boyuna ait önemli tarihi ve kültürel vesikalar ortaya çıkacaktır. Bu sınıflandırma çalıĢması Türkmenistan‟da yayınlanan toponimi sözlükleri, coğrafya atlasları ve Türkmenlerden alınan bilgiler yardımıyla yapılacaktır. Türkmenistada yer adlarıyla yapılan çalıĢaların eksikliği bizi bu çalıĢmayı yapmaya teĢvik etmiĢtir. 
Türkmenistan, yer adları, Türkmen Türkçesi
  • .
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: SAVAŞ ŞAHİN

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510245, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {826 - 839}, doi = {10.33692/avrasyad.510245}, title = {TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, SAVAŞ} }
APA ŞAHİN, S . (2018). TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 826-839. DOI: 10.33692/avrasyad.510245
MLA ŞAHİN, S . "TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 826-839 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510245>
Chicago ŞAHİN, S . "TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 826-839
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI AU - SAVAŞ ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510245 DO - 10.33692/avrasyad.510245 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 826 EP - 839 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510245 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510245 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI %A SAVAŞ ŞAHİN %T TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510245 %U 10.33692/avrasyad.510245
ISNAD ŞAHİN, SAVAŞ . "TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 826-839. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510245