Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 857 - 871 2018-11-28

KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI

Selçuk GÜNDÜZ [1] , Gönül REYHANOĞLU [2]

10 46

Anadolu‟dan Mısır‟a giden yol güzergâhında, Ön Asya ile Suriye toprakları arasında kavĢak noktası olan Antakya; Asuri, Roma, Pers, Arap ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ kadim bir kenttir. Kadim kentlerin kent kimliğinin bir parçası olan tarihi çarĢılar, toplumsal hafızayı örneklemeleri itibariyle önemli kamusal alanlardır. Birçok faaliyetin bir arada yürütüldüğü bu tür kamusal alanlar yalnızca ticaret merkezi olarak hizmet etmezler. GeçmiĢi XVII. yüz yıla kadar dayandırılan çarĢı, Evliya Çelebi‟nin Seyahatname ‟sine dahi konu olmuĢtur. Uzun ÇarĢı, tarihi ve yüzyıllardır devam eden çarĢı kültürüyle bulunduğu kenti tanımlayan önemli bir mekândır. Sosyal hafızanın önemli bir unsuru olarak kültür canlıdır, geliĢir, değiĢir ve hatta ölebilir. Bu çalıĢma Uzun ÇarĢı‟da, çarĢıya ve esnafına has birtakım inanç, gelenek ve göreneğin dolayısıyla toplumsal hafızanın değiĢim-dönüĢümünün izlerini sürmüĢtür. ÇalıĢmanın bulguları 2017 yılı içerisinde çeĢitli zaman dilimlerinde Uzun ÇarĢı‟ya gidilerek yerinde gözlem ve rastgele örneklem tekniğiyle çarĢı esnafıyla görüĢmeler yapılmak suretiyle elde edilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiĢ ve daha sonra analiz edilmiĢtir. Elde edilen bulgular, alan yazınındaki konuyla ilgili kaynaklarla da desteklenmiĢtir. ÇalıĢmada bulgular; “iĢ kolları ve iĢ kollarına ayrılan yerler”, “esnaflar arası iliĢkiler”, “çıraklık” ve “Nazar inançları, Resim ve Dua Asma Geleneği” gibi baĢlıklarla tasnif edilerek kente ait toplumsal hafızanın izleri analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Antakya, Uzun ÇarĢı, kent kimliği, pazar
  • .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selçuk GÜNDÜZ

Yazar: Gönül REYHANOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510256, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {857 - 871}, doi = {10.33692/avrasyad.510256}, title = {KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI}, key = {cite}, author = {GÜNDÜZ, Selçuk and REYHANOĞLU, Gönül} }
APA GÜNDÜZ, S , REYHANOĞLU, G . (2018). KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 857-871. DOI: 10.33692/avrasyad.510256
MLA GÜNDÜZ, S , REYHANOĞLU, G . "KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 857-871 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510256>
Chicago GÜNDÜZ, S , REYHANOĞLU, G . "KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 857-871
RIS TY - JOUR T1 - KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI AU - Selçuk GÜNDÜZ , Gönül REYHANOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510256 DO - 10.33692/avrasyad.510256 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 857 EP - 871 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510256 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510256 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI %A Selçuk GÜNDÜZ , Gönül REYHANOĞLU %T KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510256 %U 10.33692/avrasyad.510256
ISNAD GÜNDÜZ, Selçuk , REYHANOĞLU, Gönül . "KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 857-871. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510256